Specifikacija proizvoda


ZAŠTIĆENI ŽIG

SONY

NAZIV MODELA

KDL-50WF660

KLASA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

A

Rezolucija ekrana (V x Š, u pikselima)

1920 x 1080

Veličina ekrana (u centimetrima, mereno po dijagonali)

125,7 cm

Veličina ekrana (u inčima, mereno po dijagonali)

127 cm (50 inča) (125,73 cm (49,5 inča))

Potrošnja energije (u radu)

Nominalno: 117W / Standard: 80,0 W

GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE*

117 kWh/godišnje

Potrošnja energije (u režimu pripravnosti)

0,50 W

1) Televizor nema prekidač za isključivanje i režim Isključeno:
– Slika prekidača za isključivanje nije naznačena na oznaci energetske efikasnosti.
– Potrošnja energije televizora u režimu Isključeno nije naznačena u specifikaciji proizvoda.
2) Slova „xx“ u imenu modela odgovaraju digitalnom označavanju dizajna boja ili televizijskog sistema, što ne utiče na energetsku efikasnost televizora. Puno ime modela označeno je na samom televizoru i u njegovoj specifikaciji.

Specifikacija proizvoda


ZAŠTIĆENI ŽIG

SONY

NAZIV MODELA

KDL-50WF663

KLASA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

A

Rezolucija ekrana (V x Š, u pikselima)

1920 x 1080

Veličina ekrana (u centimetrima, mereno po dijagonali)

125,7 cm

Veličina ekrana (u inčima, mereno po dijagonali)

127 cm (50 inča) (125,73 cm (49,5 inča))

Potrošnja energije (u radu)

Nominalno: 117W / Standard: 80,0 W

GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE*

117 kWh/godišnje

Potrošnja energije (u režimu pripravnosti)

0,50 W

1) Televizor nema prekidač za isključivanje i režim Isključeno:
– Slika prekidača za isključivanje nije naznačena na oznaci energetske efikasnosti.
– Potrošnja energije televizora u režimu Isključeno nije naznačena u specifikaciji proizvoda.
2) Slova „xx“ u imenu modela odgovaraju digitalnom označavanju dizajna boja ili televizijskog sistema, što ne utiče na energetsku efikasnost televizora. Puno ime modela označeno je na samom televizoru i u njegovoj specifikaciji.

Specifikacija proizvoda


ZAŠTIĆENI ŽIG

SONY

NAZIV MODELA

KDL-50WF665

KLASA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

A

Rezolucija ekrana (V x Š, u pikselima)

1920 x 1080

Veličina ekrana (u centimetrima, mereno po dijagonali)

125,7 cm

Veličina ekrana (u inčima, mereno po dijagonali)

127 cm (50 inča) (125,73 cm (49,5 inča))

Potrošnja energije (u radu)

Nominalno: 128 W / Standardno: 80,0 W

GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE*

117 kWh/godišnje

Potrošnja energije (u režimu pripravnosti)

0,50 W

1) Televizor nema prekidač za isključivanje i režim Isključeno:
– Slika prekidača za isključivanje nije naznačena na oznaci energetske efikasnosti.
– Potrošnja energije televizora u režimu Isključeno nije naznačena u specifikaciji proizvoda.
2) Slova „xx“ u imenu modela odgovaraju digitalnom označavanju dizajna boja ili televizijskog sistema, što ne utiče na energetsku efikasnost televizora. Puno ime modela označeno je na samom televizoru i u njegovoj specifikaciji.