Specifikacija proizvoda


ZAŠTIĆENI ŽIG

SONY

NAZIV MODELA

KDL-50W805C

KLASA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

A+

Rezolucija ekrana (V x Š, u pikselima)

Full HD (1920 x 1080)

Veličina ekrana (dijagonalno)

50 inča, 125,7 cm

Potrošnja energije (u radu)

72,0 W

Godišnja potrošnja energije*

100 kWh

Potrošnja energije (u režimu pripravnosti)

0,50 W

1) Televizor nema prekidač za isključivanje i režim Isključeno:
– Slika prekidača za isključivanje nije naznačena na oznaci energetske efikasnosti.
– Potrošnja energije televizora u režimu Isključeno nije naznačena u specifikaciji proizvoda.
2) Slova „xx“ u imenu modela odgovaraju digitalnom označavanju dizajna boja ili televizijskog sistema, što ne utiče na energetsku efikasnost televizora. Puno ime modela označeno je na samom televizoru i u njegovoj specifikaciji.

Specifikacija proizvoda


ZAŠTIĆENI ŽIG

SONY

NAZIV MODELA

KDL-50W807C

KLASA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

A+

Rezolucija ekrana (V x Š, u pikselima)

Full HD (1920 x 1080)

Veličina ekrana (dijagonalno)

50 inča, 125,7 cm

Potrošnja energije (u radu)

72,0 W

Godišnja potrošnja energije*

100 kWh

Potrošnja energije (u režimu pripravnosti)

0,50 W

1) Televizor nema prekidač za isključivanje i režim Isključeno:
– Slika prekidača za isključivanje nije naznačena na oznaci energetske efikasnosti.
– Potrošnja energije televizora u režimu Isključeno nije naznačena u specifikaciji proizvoda.
2) Slova „xx“ u imenu modela odgovaraju digitalnom označavanju dizajna boja ili televizijskog sistema, što ne utiče na energetsku efikasnost televizora. Puno ime modela označeno je na samom televizoru i u njegovoj specifikaciji.

Specifikacija proizvoda


ZAŠTIĆENI ŽIG

SONY

NAZIV MODELA

KDL-50W808C

KLASA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

A+

Rezolucija ekrana (V x Š, u pikselima)

Full HD (1920 x 1080)

Veličina ekrana (dijagonalno)

50 inča, 125,7 cm

Potrošnja energije (u radu)

72,0 W

Godišnja potrošnja energije*

100 kWh

Potrošnja energije (u režimu pripravnosti)

0,50 W

1) Televizor nema prekidač za isključivanje i režim Isključeno:
– Slika prekidača za isključivanje nije naznačena na oznaci energetske efikasnosti.
– Potrošnja energije televizora u režimu Isključeno nije naznačena u specifikaciji proizvoda.
2) Slova „xx“ u imenu modela odgovaraju digitalnom označavanju dizajna boja ili televizijskog sistema, što ne utiče na energetsku efikasnost televizora. Puno ime modela označeno je na samom televizoru i u njegovoj specifikaciji.

Specifikacija proizvoda


ZAŠTIĆENI ŽIG

SONY

NAZIV MODELA

KDL-50W809C

KLASA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

A+

Rezolucija ekrana (V x Š, u pikselima)

Full HD (1920 x 1080)

Veličina ekrana (dijagonalno)

50 inča, 125,7 cm

Potrošnja energije (u radu)

72,0 W

Godišnja potrošnja energije*

100 kWh

Potrošnja energije (u režimu pripravnosti)

0,50 W

1) Televizor nema prekidač za isključivanje i režim Isključeno:
– Slika prekidača za isključivanje nije naznačena na oznaci energetske efikasnosti.
– Potrošnja energije televizora u režimu Isključeno nije naznačena u specifikaciji proizvoda.
2) Slova „xx“ u imenu modela odgovaraju digitalnom označavanju dizajna boja ili televizijskog sistema, što ne utiče na energetsku efikasnost televizora. Puno ime modela označeno je na samom televizoru i u njegovoj specifikaciji.