OSNOVE O OBEKTIVIMA

Terminologija o objektivima
[FL] Objektiv od fluorita/[Super ED] Super ED staklo (izuzetna mala disperzija)/[ED] ED staklo

Objektivi napravljeni od standardnog optičkog stakla imaju poteškoća sa hromatskom aberacijom, a kao rezultat, slike imaju niži kontrast, slabiji kvalitet boja i nižu rezoluciju. Da bi se rešili takvi problemi, razvijeno je ED staklo i primenjeno je na pojedinim objektivima. Ono znatno unapređuje hromatsku aberaciju u opsezima telefoto modela i pruža vrhunski kontrast na celoj slici, čak i pri velikom otvoru blende. Super ED staklo i objektiv od fluorita pružaju unapređenu kompenzaciju hromatske aberacije. Fluorit je i lakši od običnog optičkog stakla, tako da je ukupna težina objektiva manja.


[1] Staklo [2] ED staklo [3] Super ED staklo i staklo od fluorita [4] Ravan fokusa

[Asferični] Asferični objektiv

Sferične aberacije predstavljaju malu neusklađenost svetlosnih zraka koje jednostavni sferični objektiv projektuje na ravan slike, a nastaju usled razlika u refrakciji na različitim tačkama u objektivu. Ta neusklađenost može negativno da utiče na kvalitet slike kod objektiva sa velikim otvorom blende. Rešenje je u upotrebi jednog ili više specijalno oblikovanih asferičnih elemenata blizu membrane radi ponovnog uspostavljanja usklađenosti na ravni slike, čime se održavaju visoka oštrina i kontrast, čak i pri maksimalnom otvoru blende. Asferični elementi takođe mogu da se koriste na drugim tačkama u optičkoj putanji radi smanjivanja izobličenja. Dobro dizajnirani sferični elementi mogu da smanje ukupan broj potrebnih elemenata, a time i ukupnu veličinu i težinu objektiva.


[1] Sferični objektiv [2] Asferični objektiv [3] Ravan fokusa

[XA] XA (ekstremni asferični) objektiv

Asferični objektivi su mnogo teži za proizvodnju od jednostavnih sferičnih modela. Novi XA (ekstremni asferični) elementi objektiva postižu izuzetno visoku površinsku preciznost koja se održava u granicama od 0,01 mikrona putem inovativne tehnologije proizvodnje, za neprikosnovenu kombinaciju visoke rezolucije i najlepšeg „bokeha“ koji ste ikada videli.


[1-1] Površina standardnog asferičnog objektiva [1-2] Nepoželjni bokeh [2-1] Površina XA (ekstremno asferičnog) objektiva [2-2] Prelep bokeh

AA Napredni asferični objektiv

Napredni asferični (AA) elementi predstavljaju unapređenu varijantu sa izuzetno visokim odnosom debljine između centra i periferije. AA elementi su izuzetno teški za proizvodnju koja zavisi od najnaprednije dostupne tehnologije oblikovanja sa ciljem postojanog i preciznog postizanja potrebnog oblika i površinske preciznosti. Rezultat su značajno poboljšani reprodukcija i prikaz.

[ED asferično] ED asferični objektiv

ED asferični element je asferični element objektiva proizveden od ED stakla (stakla izuzetno niske disperzije). ED staklo efikasno potiskuje aberaciju boje dok asferični profil može precizno da kompenzuje niz optičkih aberacija uključujući sferičnu aberaciju, komu i izobličenje. Pošto ED asferični element kombinuje funkcije ED stakla i asferičnog profila u jednom elementu, oni se mogu koristiti za pravljenje kompaktnih, laganih objektiva koji pružaju visoke optičke performanse.

[APD] Apodizacija

„Kod standardnih objektiva, količina svetla koja se prikuplja na periferiji objektiva približno je ista količini svetla u centru. Rezultat toga su podjednako oštre tačke na mestima „b“ i „c“ u nastavku. Međutim, specijalan filter koji se naziva „optički element za apodizaciju“ prikuplja manje svetla na periferiji, što dovodi do rasipanja po ivicama tačaka. Zahvaljujući ovoj optičkoj karakteristici postiže se glatkije defokusiranje.

T brojevi
Budući da STF objektiv sa optičkim elementom za apodizaciju ukupno prikuplja manje svetla od standardnih objektiva, F-tačke se menjaju T (prenos) brojevima. U praksi, bilo koji od ova dva tipa vrednosti se može koristiti za određivanje ekspozicije.“

[1] STF objektiv [2] Standardni objektiv [3] Optički element za apodizaciju [4] Defokusiranje STF objektiva (oko tačke fokusa „a“) [5] Defokusiranje standardnog objektiva (oko tačke fokusa „a“)

[Nano AR] Nano AR premaz

Originalna tehnologija Nano AR premaza kompanije Sony daje premaz objektiva sa precizno definisanom, ravnomernom nano strukturom za precizan prenos svetla, uz efikasno poništavanje odsjaja koji može da dovede do odbleska i pojave senki. Karakteristike poništavanja odsjaja kod Nano AR premaza superiorne su u odnosu na konvencionalne premaze protiv odsjaja, što obuhvata premaze koji koriste neravnomernu nano strukturu, pa je primetno poboljšanje jasnoće, kontrasta i ukupnog kvaliteta slike.


[1] Suvišno svetlo [2] Reflektovano svetlo [3] Preneseno svetlo [4] Staklo [5] Premaz protiv odsjaja [6] Nano AR premaz

Sa Nano AR premazom

Sa Nano AR premazom

Bez Nano AR premaza

Bez Nano AR premaza

[Nano AR II] Nano AR premaz II

Novi Nano AR premaz II koji može ujednačeno da se primeni na velike elemente objektiva ili veoma zakrivljene površine elemenata razvijen je da bi umanjio unutrašnje odsjaje koji mogu da dovedu do odbleska i senki, tako da su slike jasne i oštre. Uprkos širokom uglu prikaza objektiva, Nano AR premaz II održava veliku jasnoću i kontrast na celoj slici, čak i na komplikovanom svetlu.

[A] Standardni premaz [B] Nano AR premaz II
[1] Standardni premaz [2] Nano AR premaz II [3] Staklo [4] Veoma zakrivljena staklena površina [5] Odsjaj svetlosti
*Slika predstavlja teoretsku primenu standardnog premaza na veoma zakrivljenoj staklenoj površini.

[A] Standardni premaz [B] Nano AR premaz II

[F premaz] Premaz od fluora

Na izloženim prednjim elementima svakog objektiva mogu ostati voda, blato, ulje, otisci prstiju i drugi zagađivači koji ne ugrožavaju samo kvalitet slike, već u nekim slučajevima i oštećuju objektiv. Sony nudi moćno rešenje uz premaz fluora koji dovodi do većeg ugla kontakta tečnosti, što smanjuje mogućnost vlaženja objektiva i efikasno „odbija“ zagađivače. Čestice na bazi vode ili ulja koje ostanu na objektivu lako se mogu ukloniti brisanjem. Pored zaštite vrednog objektiva, zahvaljujući premazu fluora ne morate brinuti o čišćenju objektiva kada radite na terenu.

Za gledanje ovog videa morate da prihvatite Youtube kolačiće

Pristupite svojim preferencama ispod i u delu „Funkcionalni” uključite Youtube kolačiće.

ZEISS® T* premaz 

Dobro je poznata činjenica da tehnologija premaza objektiva – parno nanošenje tankog, ravnomernog premaza na površinu objektiva radi smanjivanja odsjaja i maksimalnog povećavanja prenosa – predstavlja originalni patent kompanije ZEISS. Kompanija ZEISS takođe je razvila i dokazala efikasnost višeslojnih premaza za fotografske objektive, a ta tehnologija pretvorila se u T* premaz.

Do predstavljanja objektiva sa premazom, površina objektiva je reflektovala veliki procenat svetla, što je smanjivalo prenos i otežavalo upotrebu više elemenata prilikom dizajniranja objektiva. Efikasni premazi su omogućili dizajniranje složenije optike sa znatno boljim performansama. Smanjen unutrašnji odsjaj doprineo je maksimalnom smanjivanju odbleska i visokom kontrastu.

ZEISS T* premaz ne primenjuje se na svaki objektiv. Simbol T* prisutan je samo na objektivima sa više elemenata kod kojih se potrebne performanse ostvaruju na celoj optičkoj putanji, pa time predstavlja garanciju najvišeg kvaliteta.


[1] Izvor svetla [2] Senzor slike [3] Smanjen odsjaj

Višeslojni premaz

Iako većina svetla koje padne na optičko staklo direktno prolazi kroz njega, određena količina se reflektuje od površine objektiva i izaziva odblesak ili pojavu senki na slikama. Kako bi se izbegao ovaj problem, neophodno je naneti tanak sloj antirefleksivnog premaza na površinu objektiva. α objektivi koriste ekskluzivni višeslojni premaz radi efikasnog rešavanja takvih problema u širokom opsegu talasnih dužina.

[IF] Interno fokusiranje

Samo se srednje ili zadnje grupe u optičkom sistemu pomeraju radi postizanja fokusa, čime se ne menja ukupna dužina objektiva. U prednosti spadaju brzo automatsko fokusiranje i kratka minimalna razdaljina za fokusiranje. Takođe, navoj na filteru sa prednje strane objektiva se ne rotira, što je praktično ako koristite polarizujući filter.

[PZ] Snažni zum

Objektivi kompanije Sony sa α sistemom za montažu i snažnim zumom pružaju poboljšanu kontrolu i izražajni potencijal za snimanje filmova, uz glatko i postojano zumiranje koje je teško postići ručno. Detalji poput glatkog ubrzavanja i smanjivanja brzine takođe su važni, a praćenje je odlično u celom opsegu. Sve ovo je moguće zahvaljujući spoju zrele tehnologije kamkordera kompanije Sony i vrhunskih inovacija, od optičkog i mehaničkog dizajna do originalne tehnologije aktuatora kompanije Sony, koji nastaje kroz precizni interni proces proizvodnje. Interni zum predstavlja još jednu korisnu prednost: dužina objektiva ostaje konstantna tokom zumiranja, a telo se ne rotira, pa je moguće korišćenje polarizujućih i drugih filtera koji zavise od položaja bez potrebe za dodatnom podrškom.

[SMO] Smooth Motion Optics

SMO (Smooth Motion Optics) predstavlja koncept optičkog dizajna kompanije Sony za izmenjive objektive koji je naročito predviđen za postizanje najboljeg mogućeg kvaliteta i rezolucije za slike koje prikazuju pokret.

SMO dizajn rešava tri glavna pitanja koja su izuzetno važna pri snimanju filmova:

– Pomeranje ugla gledanja (nestabilnost ugla gledanja prilikom fokusiranja) efikasno se umanjuje preciznim mehanizmom internog fokusa.

– Male promene fokusa do kojih može da dođe pri zumiranju eliminišu se specijalnim mehanizmom za prilagođavanje praćenja.

– Lateralno pomeranje optičke ose pri zumiranju eliminiše se internim mehanizmom zumiranja koji dužinu objektiva održava konstantnom pri svim fokusnim dužinama.

Potreban nivo preciznosti zahteva i precizan dizajn i stalno praćenje tokom proizvodnje, s tim što su pogodnosti pri snimanju filmova pomoću objektiva sa velikim otvorom blende, naročito na senzorima velikih formata, spektakularne i vredne truda.

[IZ] Interni zum

Tip zumiranja pomoću objektiva. Prednost internog zuma leži u tome što se dužina objektiva ne menja prilikom zumiranja i što se telo ne rotira, tako da se polarizatori i drugi filteri koji zavise od položaja mogu koristiti bez dodatne podrške.

[LR MF] Ručno fokusiranje sa linearnim odzivom

Ručno fokusiranje sa linearnim odzivom omogućava bolju kontrolu prilikom ručnog fokusiranja. Prsten za rukovanje postiže rezoluciju velike kontrole tako da se komande korisnika precizno prate pri ručnom fokusiranju. Ručno fokusiranje sa linearnim odzivom omogućava i intuitivno fokusiranje i skoro je ekvivalentno mehaničkom ručnom fokusiranju. Fokus se menja linearno u skladu sa rotacijom prstena za fokusiranje, čime korisnik stiče trenutnu kontrolu potrebnu za brzo i precizno ručno fokusiranje.

[Plutajući F] Plutajuće fokusiranje 

Mehanizam plutajućeg fokusa postiže ujednačeno visoku rezoluciju od beskonačnosti do najbliže udaljenosti fokusiranja. Ovaj sistem omogućava da se svi tipovi aberacija svedu na minimum i time održava oštar prikaz visoke rezolucije od beskonačnog fokusiranja za pejzaže, na primer, sve do fokusiranja na blizinu za portrete i slične objekte.

[XD LM] XD (ogroman dinamički opseg) linearni motor

XD (izuzetno dinamički) linearni motor razvijen je sa ciljem da pruži veću snagu i efikasnost nego prethodni tipovi kako bi se na najbolji način iskoristile sve bolje performanse brzine aktuelnih i budućih kućišta fotoaparata. Linearni dizajn i raspored komponenti motora detaljno su revidirani kako bi se postigla znatno veća snaga.

Za gledanje ovog videa morate da prihvatite Youtube kolačiće

Pristupite svojim preferencama ispod i u delu „Funkcionalni” uključite Youtube kolačiće.

[DDSSM] Ultrazvučni motor sa direktnim pogonom

Novi sistem DDSSM koristi se za precizno pozicioniranje teške grupe za fokusiranje neophodne kod punog formata, čime se omogućava precizno fokusiranje čak i uz najmanju dubinu polja objektiva. DDSSM sistem pogona takođe je neverovatno tih, što ga čini idealnim za snimanje filmova sa stalnim menjanjem fokusa.

[RDSSM] Ultrazvučni motor sa pogonom za prstenove

RDSSM je piezoelektrični motor koji doprinosi glatkom i tihom radu automatskog fokusa. Motor proizvodi veliki obrtni momenat uz malu brzinu rotiranja, pa pruža trenutan odziv pri pokretanju i zaustavljanju. Takođe je izuzetno tih, što omogućava tiho automatsko fokusiranje. Objektivi sa RDSSM motorom imaju i detektor osetljiv na položaj koji direktno otkriva obim rotiranja objektiva, što poboljšava opštu preciznost automatskog fokusa.

RDSSM se sastoji od rotora (levo) i statora (desno), na koji su montirani piezoelektrični elementi.

[LM] Linearni motor

Posebno dizajnirani linearni motori pružaju direktan, beskontaktni elektromagnetni pogon grupe za fokusiranje u objektivu, čime obezbeđuju izuzetno tih rad i dobar odziv. Tih rad, dobar odziv i precizno zaustavljanje koje pruža sistem za beskontaktni linearni pogon korisni su kako prilikom snimanja fotografija, tako i prilikom snimanja filmova jer nude gladak i tih rad potreban u takvom okruženju. 

[SAM] Motor za glatko automatsko fokusiranje

Umesto da koriste motor za pokretanje fokusa u telu fotoaparata, SAM objektivi imaju ugrađen motor za automatsko fokusiranje koji direktno pokreće grupu elemenata za fokusiranje. Pošto ugrađeni motor direktno rotira mehanizam za fokusiranje, rad je značajno uglađeniji i tiši u poređenju sa konvencionalnim sistemima za pokretanje automatskog fokusa sa spojnicom.

[STM] Koračni motor

Koračni motor (STM) je motor sa mehanizmom koji deli operaciju rotacije na nekoliko koraka radi kontrole rotacije. Okrene se za jedan korak svaki put kada primi električni impuls. STM omogućava objektivu da lagano i tiho fokusira prilikom snimanja fotografija i filmova.

[FHB] Dugme za zadržavanje fokusa 

Kada podesite fokus onako kako želite, pritiskom na ovo dugme telo objektiva se fiksira na tu razdaljinu za fokusiranje. Ovom dugmetu možete i da dodelite funkciju pregleda pomoću prilagođenih postavki fotoaparata.

[FRL] Ograničavanje opsega fokusa

Ova funkcija štedi malo vremena prilikom korišćenja automatskog fokusa tako što postavlja ograničenje opsega fokusa. Kod makro objektiva, ovo ograničenje može da bude u opsegu blizu objektiva i daleko od njega (kao što je prikazano). Kod modela SAL70200G, ograničenje se postavlja samo u opsezima koji su daleko od objektiva. Kod modela SAL300F28G fokusiranje može da se ograniči na opseg daleko od objektiva ili na opseg koji sami odredite.

[I/A prsten] Prsten za podešavanje blende/otvora blende 

Prsten za podešavanje blende/otvora blende omogućava intuitivnu kontrolu otvora blende. Pruža jednostavnu kontrolu otvora blende radi izvanredne upotrebljivosti.

[I/A klik] Prekidač za podešavanje blende/otvora blende u koracima 

Prsten za podešavanje blende/otvora blende pruža trenutnu kontrolu i dobar odziv koji su profesionalcima potrebni kako za fotografiju tako i za videografiju. Prekidač za uključivanje/isključivanje podešavanja u koracima omogućava željenu aktivaciju ili deaktivaciju koraka prstenova za blendu. Aktiviranje koraka pruža taktilni odziv na osnovu kojeg se osećajem lakše može proceniti kako je prsten podešen, tako da predstavlja dobar izbor za fotografiju. Kada se koraci deaktiviraju, prsten blende se pomera glatko i tiho, čime se pruža jednostavna i tiha kontrola potrebna prilikom snimanja filmova.

[I/A zaključavanje] Prekidač za zaključavanje blende/otvora blende

Prekidač za zaključavanje blende sprečava neželjene promene ekspozicije tokom snimanja. Kad se zaključa, otvor blende se zaključava u položaju [A] ili može da se rotira između bilo koje od ručnih postavki. Kad se otključa, prsten za otvor blende može da se rotira između položaja [A] i bilo koje od ručnih postavki bez ikakvog ograničenja.

[ZRDSL] Prekidač za zaključavanje izabranog smera rotacije zuma 

Promenljiv smer prstena za zumiranje. Jednostavna mehanička operacija je sve što je potrebno za promenu smera prstena za zumiranje u skladu sa željama pojedinačnih korisnika. Smer prstena za zumiranje se može lako promeniti po potrebi.

[OSS] Optical SteadyShot 

Obezbeđeni režimi Optical SteadyShot olakšavaju snimanje oštrih slika iz ruke u različitim okolnostima. Na primer, stabilizacija režima 2 olakšava pravljenje dinamičnih snimaka sa pomeranjem, dok režim 3 pruža stabilniju sliku na tražilu, što olakšava praćenje i kadriranje.

[Režim OSS] Režim Optical SteadyShot

Obezbeđeni Optical SteadyShot režimi olakšavaju snimanje oštrih slika iz ruke u različitim uslovima. Na primer, Mode 2 (Režim 2) stabilizacija olakšava dinamične snimke sa pomeranjem, dok Mode 3 (Režim 3) pruža optimalnu stabilizaciju za praćenje i snimanje dinamičke, nepredvidljive sportske akcije.

[DMR] Dizajn koji pruža otpornost na prašinu i vlagu 

Objektiv je projektovan tako da bude otporan na prašinu i vlagu, čime se osigurava pouzdan rad pri snimanju u zahtevnim uslovima na otvorenom.

[Kružni] Kružni otvor blende 

Uopšteno govoreći, ako otvor blende koristi 7, 9 ili 11 krilaca, njegov oblik postaje 7-strani, 9-strani ili 11-strani poligon kako se otvor blende smanjuje. Međutim, ovo ima određeni neželjeni efekat u tome što defokusiranje tačkastih izvora svetla izgleda poligonalno, a ne kružno. α objektivi prevazilaze ovaj problem putem jedinstvenog dizajna koji otvor blende održava skoro savršeno kružnim od potpuno otvorene postavke do zatvaranja za 2 koraka. Kao rezultat toga, moguće je postići prirodnije defokusiranje.


Poređenje dizajna otvora blende [1] Standardni otvor blende [2] Kružni otvor blende