OSNOVE O OBEKTIVIMA

Terminologija u vezi sa objektivima

Kružni otvor blende

Uopšteno govoreći, ako otvor blende koristi 7, 9 ili 11 krilaca, njegov oblik postaje 7-strani, 9-strani ili 11-strani poligon kako se otvor blende smanjuje. Međutim, ovo ima određeni neželjeni efekat u tome što defokusiranje tačkastih izvora svetla izgleda poligonalno, a ne kružno. α objektivi prevazilaze ovaj problem putem jedinstvenog dizajna koji otvor blende održava skoro savršeno kružnim od potpuno otvorene postavke do zatvaranja za 2 koraka. Kao rezultat toga, moguće je postići prirodnije defokusiranje.

Poređenje dizajna otvora blende [1] Konvencionalni otvor blende [2] Kružni otvor blende

Staklo izuzetno male disperzije/Super ED staklo

Sa povećavanjem žižne daljine, objektivi koji su napravljeni pomoću konvencionalnog optičkog stakla imaju poteškoće sa hromatskim aberacijama, a kao rezultat toga slike imaju niži kontrast, niži kvalitet boja i nižu rezoluciju. Sa ciljem rešavanja tih problema razvijeno je staklo izuzetno male disperzije i koristi se u odabranim objektivima. Značajno smanjuje hromatske aberacije u telefoto opsegu i pruža superioran kontrast na celoj slici, čak i pri velikim otvorima blende. Super ED staklo pruža poboljšanu kompenzaciju hromatskih aberacija.

[1] Staklo [2] ED staklo [3] Super ED staklo [4] Ravan fokusa

Višeslojni premaz

Iako većina svetla koje padne na optičko staklo direktno prolazi kroz njega, određena količina se reflektuje od površine objektiva i izaziva odblesak ili pojavu senki na slikama. Kako bi se izbegao ovaj problem, neophodno je naneti tanak sloj antirefleksivnog premaza na površinu objektiva. α objektivi koriste ekskluzivni višeslojni premaz radi efikasnog rešavanja takvih problema u širokom opsegu talasnih dužina.

Nano AR premaz

Originalna tehnologija Nano AR premaza kompanije Sony daje premaz objektiva sa precizno definisanom, ravnomernom nano strukturom za precizan prenos svetla, uz efikasno poništavanje odsjaja koji može da dovede do odbleska i pojave senki. Karakteristike poništavanja odsjaja kod Nano AR premaza superiorne su u odnosu na konvencionalne premaze protiv odsjaja, što obuhvata premaze koji koriste neravnomernu nano strukturu, pa je primetno poboljšanje jasnoće, kontrasta i ukupnog kvaliteta slike.

[1] Suvišno svetlo [2] Reflektovano svetlo [3] Preneseno svetlo [4] Staklo [5] Premaz protiv odsjaja [6] Nano AR premaz

Slika snimljena uz upotrebu Nano AR premaza

Sa Nano AR premazom

Slika snimljena bez upotrebe Nano AR premaza

Bez Nano AR premaza

Asferični objektiv

Sferične aberacije predstavljaju malu neusklađenost svetlosnih zraka koje jednostavni sferični objektiv projektuje na ravan slike, a nastaju usled razlika u refrakciji na različitim tačkama u objektivu. Ta neusklađenost može negativno da utiče na kvalitet slike kod objektiva sa velikim otvorom blende. Rešenje je u upotrebi jednog ili više specijalno oblikovanih asferičnih elemenata blizu membrane radi ponovnog uspostavljanja usklađenosti na ravni slike, čime se održavaju visoka oštrina i kontrast, čak i pri maksimalnom otvoru blende. Asferični elementi takođe mogu da se koriste na drugim tačkama u optičkoj putanji radi smanjivanja izobličenja. Dobro dizajnirani sferični elementi mogu da smanje ukupan broj potrebnih elemenata, a time i ukupnu veličinu i težinu objektiva.

[1] Sferično sočivo [2] Asferično sočivo [3] Ravan fokusa

Napredni asferični

Napredni asferični (AA) elementi predstavljaju unapređenu varijantu sa izuzetno visokim odnosom debljine između centra i periferije. AA elementi su izuzetno teški za proizvodnju koja zavisi od najnaprednije dostupne tehnologije oblikovanja sa ciljem postojanog i preciznog postizanja potrebnog oblika i površinske preciznosti. Rezultat su značajno poboljšani reprodukcija i prikaz.

XA (ekstremni asferični) objektiv

Asferični objektivi su mnogo teži za proizvodnju od jednostavnih sferičnih modela. Novi XA (ekstremni asferični) elementi objektiva postižu izuzetno visoku površinsku preciznost koja se održava u granicama od 0,01 mikrona putem inovativne tehnologije proizvodnje, za neprikosnovenu kombinaciju visoke rezolucije i najlepšeg „bokeha“ koji ste ikada videli.

[1-1] Površina standardnog asferičnog objektiva [1-2] Nepoželjni „bokeh“ [2-1] Površina XA (ekstremno asferičnog) objektiva [2-2] Prelep „bokeh“

ZEISS® T* premaz 

Dobro je poznata činjenica da tehnologija premaza objektiva – parno nanošenje tankog, ravnomernog premaza na površinu objektiva radi smanjivanja odsjaja i maksimalnog povećavanja prenosa – predstavlja originalni patent kompanije ZEISS®. Kompanija ZEISS® takođe je razvila i dokazala efikasnost višeslojnih premaza za fotografske objektive, a ta tehnologija pretvorila se u T* premaz.

Do predstavljanja objektiva sa premazom, površina objektiva je reflektovala veliki procenat svetla, što je smanjivalo prenos i otežavalo upotrebu više elemenata prilikom dizajniranja objektiva. Efikasni premazi su omogućili dizajniranje složenije optike sa značajno poboljšanim performansama. Smanjen unutrašnji odsjaj doprineo je maksimalnom smanjivanju odbleska i visokom kontrastu.

ZEISS® T* premaz ne primenjuje se na svaki objektiv. Simbol T* prisutan je samo na objektivima sa više elemenata kod kojih se potrebne performanse ostvaruju na celoj optičkoj putanji, pa time predstavlja garanciju najvišeg kvaliteta.

[1] Izvor svetla [2] Senzor slike [3] Smanjen odsjaj

Interno fokusiranje

Samo srednje grupe u optičkom sistemu se pomeraju radi postizanja fokusa, čime se ne menja ukupna dužina objektiva. U prednosti spadaju brzo automatsko fokusiranje i kratka minimalna razdaljina za fokusiranje. Takođe, navoj za filter sa prednje strane objektiva se ne rotira, što je praktično ako koristite polarizujući filter.

Zadnje fokusiranje

Time što se samo zadnja grupa u objektivima pomera prilikom fokusiranja, omogućeno je brzo automatsko fokusiranje i kraća minimalna razdaljina za fokusiranje. Takođe, usled toga što se prednji deo objektiva ne rotira, poboljšano je rukovanje kada snimate sa montiranim polarizujućim filterom.

Telo objektiva od legure aluminijuma

Legura aluminijuma se koristi u konstrukciji G Lens objektiva i drugih vrhunskih objektiva radi garantovanja visokih optičkih performansi. Ovaj materijal je lagan, izdržljiv i izuzetno otporan na efekte temperaturnih promena.

Ograničavanje opsega fokusa

Ova funkcija štedi malo vremena prilikom korišćenja automatskog fokusa tako što postavlja ograničenje opsega fokusa. Kod makro objektiva, ovo ograničenje može da bude u opsegu blizu objektiva i daleko od njega (kao što je prikazano). Kod modela SAL70200G, ograničenje se postavlja samo u opsezima koji su daleko od objektiva. Kod modela SAL300F28G fokusiranje može da se ograniči na opseg daleko od objektiva ili na opseg koji sami odredite.

Dugme za zadržavanje fokusa

Kada podesite fokus onako kako želite, pritiskom na ovo dugme telo objektiva se fiksira na tu razdaljinu za fokusiranje. Ovom dugmetu možete i da dodelite funkciju pregleda pomoću prilagođenih postavki fotoaparata.

Ultrazvučni motor sa direktnim pogonom (DDSSM)

Novi sistem DDSSM koristi se za precizno pozicioniranje teške grupe za fokusiranje neophodne kod punog formata, čime se omogućava precizno fokusiranje čak i uz najmanju dubinu polja objektiva. DDSSM sistem pogona takođe je neverovatno tih, što ga čini idealnim za snimanje filmova sa stalnim menjanjem fokusa.

Ultrazvučni motor (SSM)

SSM je pijezoelektrični motor koji doprinosi glatkom i tihom radu automatskog fokusa. Ovaj motor proizvodi veliki obrtni moment uz malu brzinu rotiranja, pa pruža trenutan odziv pri pokretanju i zaustavljanju. Takođe je izuzetno tih, što doprinosi smanjivanju nivoa zvuka prilikom automatskog fokusiranja. Objektivi sa SSM motorom takođe imaju detektor osetljiv na položaj koji direktno detektuje obim rotiranja objektiva, što je faktor koji uopšteno poboljšava preciznost automatskog fokusa.

SSM se sastoji od rotora (levo) i statora (desno), na koji su montirani piezoelektrični elementi.

ADI merenje blica

Advanced Distance Integration merenje blica dostupno je kada se ugrađeni blic ili spoljni blic HVL-F60M/HVL-F43M/HVL-F20M koristi u kombinaciji sa objektivom koji ima ugrađen enkoder razdaljine.* Pruža automatsko merenje na koje ne utiče refleksija od subjekata ili pozadine. Precizne informacije o razdaljini dobijaju se pomoću ekodera, pa se koriste za kompenzaciju snage blica. Ovo pouzdanije daje dobre ekspozicije u odnosu na konvencionalno TTL (kroz objektiv) merenje blica koje mogu da ometaju previše refleksivni ili tamni subjekti i pozadina.

Enkoder razdaljine

Enkoder razdaljine je komponenta objektiva koja direktno detektuje položaj mehanizma za fokusiranje i šalje signal procesoru sa ciljem merenja razdaljine do subjekta. Prilikom snimanja sa blicem, ovi podaci su veoma korisni za izračunavanje snage blica koja je potrebna za scenu. Enkoder razdaljine igra ključnu ulogu u ADI merenju blica koje daje izuzetno precizno merenje blica na koje ne utiče refleksija od subjekata ili pozadine.

Smooth Autofocus Motor (SAM)

Umesto da koriste motor za pokretanje fokusa u telu fotoaparata, SAM objektivi imaju ugrađen motor za automatsko fokusiranje koji direktno pokreće grupu elemenata za fokusiranje. Pošto ugrađeni motor direktno rotira mehanizam za fokusiranje, rad je značajno uglađeniji i tiši u poređenju sa konvencionalnim sistemima za pokretanje automatskog fokusa sa spojnicom.

Optička stabilizacija slike zasnovana na objektivu

Žiroskopski senzori ugrađeni u objektiv detektuju čak i najmanje pokrete, a sočivo za stabilizaciju precizno se pomera radi poništavanja eventualnog zamućenja slike. Upotreba preciznih i tihih linearnih motora i tehnologije nasleđene sa vrhunskih profesionalnih kamkordera kompanije Sony za rezultat ima izuzetno tihu i efikasnu stabilizaciju slike koja doprinosi visokom kvalitetu filmova i fotografija.

Aktivni režim (optička stabilizacija slike sa aktivnim režimom)

Pomeranje tokom snimanja filmova donosi više podrhtavanja kamere koje može da izazove zamućenje. Iako konvencionalni sistemi za stabilizaciju slike nisu bili efikasni sa kompenzovanjem ovog tipa pokreta, „aktivni režim“ koristi širi opseg pokreta sočiva za kompenzovanje, čime se postiže poboljšana stabilizacija šireg opsega pokreta kamere. Značajno je poboljšana stabilizacija na širokom kraju raspona zuma, što omogućava snimanje video zapisa sa minimalnim zamućivanjem.

Glatki i fleksibilni snažni zum

Objektivi kompanije Sony sa α sistemom za montažu i snažnim zumom pružaju poboljšanu kontrolu i izražajni potencijal za snimanje filmova, uz glatko i postojano zumiranje koje je teško postići ručno. Detalji poput glatkog ubrzavanja i smanjivanja brzine takođe su važni, a praćenje je odlično u celom opsegu. Sve ovo je moguće zahvaljujući spoju zrele tehnologije kamkordera kompanije Sony i vrhunskih inovacija, od optičkog i mehaničkog dizajna do originalne tehnologije aktuatora kompanije Sony, koji nastaje kroz precizni interni proces proizvodnje. Interni zum predstavlja još jednu korisnu prednost: dužina objektiva ostaje konstantna tokom zumiranja, a telo se ne rotira, pa je moguće korišćenje polarizujućih i drugih filtera koji zavise od položaja bez potrebe za dodatnom podrškom.

Smooth Motion Optics (SMO)

SMO (Smooth Motion Optics) je koncept optičkog dizajna kompanije Sony za izmenjive objektive namenski osmišljen za postizanje najvišeg mogućeg kvaliteta slike i rezolucije za video zapise.

SMO dizajn pokriva tri glavne stvari koje su od ključne važnosti za snimanje video zapisa:

- Pomeranje ugla gledanja prilikom promene fokusa efikasno se smanjuje pomoću preciznog internog mehanizma za fokusiranje.

- Malo pomeranje fokusa do kojeg može da dođe prilikom zumiranja eliminiše se pomoću specijalnog mehanizma za podešavanje praćenja.

- Horizontalno pomeranje optičke ose tokom zumiranja eliminiše se pomoću internog mehanizma za zumiranje koji dužinu objektiva održava konstantnom pri svim žižnim daljinama.

Potrebni nivo preciznosti zahteva precizan dizajn i stalni nadzor tokom proizvodnje, ali su prednosti za snimanje filmova pomoću objektiva sa velikim otvorom blende, naročito uz senzore velikog formata, spektakularne i zaista vredne truda.

Premaz fluora

Na izloženim prednjim elementima svakog objektiva mogu ostati voda, blato, ulje, otisci prstiju i drugi zagađivači koji ne ugrožavaju samo kvalitet slike, već u nekim slučajevima i oštećuju objektiv. Sony nudi moćno rešenje uz premaz fluora koji dovodi do većeg ugla kontakta tečnosti, što smanjuje mogućnost vlaženja objektiva i efikasno „odbija“ zagađivače. Čestice na bazi vode ili ulja koje ostanu na objektivu lako se mogu ukloniti brisanjem. Pored zaštite vrednog objektiva, zahvaljujući premazu fluora ne morate brinuti o čišćenju objektiva kada radite na terenu.