Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • WI-1000X
 • WH-1000XM2

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Usluga Alexa kompanije Amazon je sada podržana
 • Napomena:
  Da biste koristili uslugu Alexa kompanije Amazon uz WI-1000X/WH-1000XM2, treba da koristite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ ver. 4.0.0 ili noviju.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Optimizuje slušalice za Google pomoćnik
 • Druga poboljšanja funkcija
 • VAŽNO:
  Instaliranjem ovog firmvera će samo vaše slušalice biti kompatibilne sa aplikacijom Google Assistant.
  Aplikaciju Google Assistant će aktivirati Google tokom 2018. Aktivacija može varirati u zavisnosti od zemlje.

  Napomena:
  Google i Android su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.

Sistemski zahtevi

 • Android uređaj (V5.0 ili noviji) ili iOS uređaj (iOS 10.0 ili noviji)
 • Aktivna internet veza
 • Treba da bude instalirana najnovija verzija aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
 • Slušalice treba da budu povezane na Android ili iOS uređaj

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Nadogradnja firmvera 4.1.1 za WI-1000X / WH-1000XM2

Verzija datoteke

 • Verzija 4.1.1

Datum objavljivanja

 • 17-01-2019

Priprema

Proverite verziju firmvera

Ako model WI-1000X/WH-1000XM2 is ima firmver verzije „4.1.1“ ili novije, ne morate da obavljate ažuriranje.
Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.
 2. Povežite WI-1000X/WH-1000XM2 sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“.
 3. Dodirnite meni sa tri tačke u gornjem desnom uglu.
 4. Izaberite verziju svog uređaja u meniju. Ta stavka se prikazuje samo kad je uređaj povezan.
 5. Potvrdite verziju firmvera za WI-1000X/WH-1000XM2.

Važna napomena

NEMOJTE da punite bateriju ili isključujete napajanje tokom preuzimanja / prenosa podataka / ažuriranja. U suprotnom slušalice mogu da postanu neupotrebljive.

NEMOJTE da vršite ažuriranje na mestu na kojem je Wi-Fi signal nestabilan, na primer:
– u vozu / na mestu na kojem je Wi-Fi signal zagušen
– u blizini mikrotalasne pećnice, bežičnog telefona i drugih uređaja koji koriste radio-talase frekventnog opsega 2,4 GHz

Postarajte se da oba uređaja (Android/iOS uređaj i WI-1000X/WH-1000XM2) budu napunjena do kraja.

Pre nego što pokrenete ažuriranje, prekinite vezu Android/iOS uređaja i svih drugih Bluetooth uređaja, kao što su nosivi uređaji ili pametni satovi.

Pre nadogradnje

 • Firmver ne može da se vrati na stariju verziju nakon ažuriranja.
 • Za WI-1000X/WH-1000XM2 , ažuriranje traje približno 26 minuta (Android uređaji) ili 15 minuta (iOS uređaji). (Veličina datoteke je oko 3.3 MB)
 • Zavisno od radiotalasnog okruženja i Android/iOS uređaja, završetak može da traje duže.

Preuzimanje i instaliranje

Da biste ažurirali ove slušalice, pratite sledeća uputstva:
 • Preuzmite podatke sa servera na iOS ili Android uređaj.
 • Prenesite podatke sa iOS ili Android uređaja na slušalice.
 • Izvršite ažuriranje na slušalicama.

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.
 2. Povežite WI-1000X/WH-1000XM2 sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“.
  • Ako se ranije niste povezivali sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, pratite uputstva na ekranu da biste povezali slušalice sa svojim Android uređajem.
  • Ako ste se već povezivali sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, izaberite svoje slušalice.
 3. Kad se uspostavi veza, prikazaće se sledeći ekran.
 4. Ako je ažuriranje primenljivo, prikazaće se poruka „Headphone update is available“ (Dostupno je ažuriranje slušalica) i možete da pritisnete „More Info“ (Više informacija).
 5. Potvrdite da je prikazana poruka „Version 4.1.1“ (Verzija 4.1.1) i pritisnite „OK“ (U redu) da biste započeli ažuriranje.
 6. Kad se preuzimanje završi, automatski će preći na sledeći ekran.
  NAPOMENA:
  Kada se prikaže poruka [Bluetooth Pairing Request] (Zahtev za Bluetooth uparivanje) pritisnite „Pair“ (Upari). Ažuriranje će se nastaviti. (Samo za iOS uređaje.)
 7. Prenos počinje. Kada se ažuriranje završi, automatski će se preći na sledeći ekran.
 8. Kad se prenos završi, automatski će preći na sledeći ekran. To će trajati približno jedan minut.
  NAPOMENA:
  Nemojte da punite bateriju ili isključujete slušalice tokom preuzimanja ažuriranja, prenosa podataka ili ažuriranja. U suprotnom slušalice mogu da postanu neupotrebljive.
  Ako se prikaže poruka o prekidu veze, sačekajte dok se veza automatski ponovo ne uspostavi.
 9. Kad se završi ažuriranje softvera, pritisnite „OK“ (U redu).
  Ako ekran nije prikazan, proverite u sledećem koraku da li je verzija nadograđena.

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Posle ažuriranja potvrdite da je nova verzija instalirana praćenjem koraka opisanih u odeljku [Provera verzije firmvera].

Ako je prikazana verzija firmvera „4.1.1“, nadogradnja je bila uspešna.

Pitanja i odgovori

Pojaviće se poruka o grešci prilikom ažuriranja.

 1. Pritisnite „OK“ (U redu).
 2. Ponovo pokrenite (isključite, pa opet uključite) uređaj WI-1000X/WH-1000XM2.
 3. Posle toga, ponovo pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ i ponovite ažuriranje

Čak i ako ažuriranje nije uspelo tokom postupka, proverite verziju firmvera. Ako je prikazana verzija firmvera „4.1.1“, ažuriranje je bilo uspešno. Ako ne, pokušajte ponovo sa ažuriranjem. Verziju možete da proverite u podešavanjima aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Da biste saznali kako da proverite verziju, idite na odeljak „Provera verzije firmvera“ na ovoj stranici.