ID članka : 00234737 / Poslednja izmena : 03.02.2022.Odštampaj

Da li Sony slušalice podržavaju 360 Reality Audio?

    Da, 360 Reality Audio numere možete da slušate pomoću slušalica kompanije Sony. Ako slušalice podržavaju 360 Reality Audio, možete da optimizujete 360 Reality Audio doživljaj tako što ćete pomoću aplikacije Sony | Headphones Connect obaviti 360 Reality Audio Setup (Podešavanje sistema 360 Reality Audio).

    Napomena o aplikaciji Amazon Music: U 360 Reality Audio numerama možete uživati sa pretplatom na Amazon Music Unlimited sa bilo kojim slušalicama. Međutim, nećete moći da optimizujete (personalizujete) aplikaciju Amazon Music pomoću aplikacije Sony | Headphones Connect (od oktobra 2021.).