O ovom preuzimanju

O ovom ažuriranju (17/12/2010)

Zahvaljujemo se na Vašem stalnom interesovanju za Sony proizvode.

Sony se uvek brine o kvalitetu i zadovoljstvu kupca i zato nudi ažuriranje firmvera na verziju 1.05 za MHS-TS10 / MHS-TS20 / MHS-TS20K bloggie™ mobilne HD snap fotoaparate. Pogledajte deo "Preuzimanje i instalacija" na ovoj stranici da biste saznali kako da preuzmete i instalirate ispravku firmvera.

Važno:

Ako imate bilo kakav problem sa ažuriranjem firmvera, kontaktirajte SonyPotvrdite verziju firmvera svog bloggie™ touch mobilnog HD snap fotoaparata

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju firmvera svog bloggie™ touch mobilnog HD snap fotoaparata

 1. Pobrinite se da je vaš bloggie™ touch mobilni HD snap fotoaparat isključen.
 2. Pritisnite taster "Movie" (Film) (*1), a zatim istovremeno pritisnite taster "ON/OF" (UKLJ./ISK.) (*2) oko 3 sekunde.

 3. Fotoaparat prikazuje verziju firmvera između ikona "Automatski tajmer" i "Reprodukcija" u trajanju od oko 4 sekunde.
  Lokacija verzije firmvera na ekranu može biti različita, što zavisi od orijentacije fotoaparata, kao što je ilustrovano u nastavku.

 • Ako je verzija firmvera Ver.1.05 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno.
 • Ako je verzija firmvera Ver.1.04 ili starija, treba da izvršite ažuriranje firmvera.

Modeli na koje se to odnosi

 • MHS-TS10 / MHS-TS20 / MHS-TS20K sa verzijom firmvera 1.04 ili starijom

Poboljšanja

Ovaj uslužni program ažurira firmver uređaja MHS-TS10 / TS20 /TS20K u verziju 1.05, a time se ostvaruju sledeće prednosti:

 • Poboljšan korisnički interfejs za funkciju "Format" (Formatiranje);
 • Poboljšan korisnički interfejs za rad sa senzorskim panelom;
 • Poboljšan korisnički interfejs za funkciju fokusiranja;


Instalacija

Važne napomene:

 • Pre ažuriranja firmvera pobrinite se da je vaš bloggie™ touch mobilni HD snap fotoaparat potpuno napunjen.

Korak 1: preuzmite ažurnu verziju firmvera

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Kada pročitate izjavu o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme [Accept] [Prihvatam] pri dnu ove stranice.
 3. Preuzimanje datoteke [FIRMWARE.BIN] (9,89 MB (10.375.168 bajtova)) će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

Korak 2: Povežite bloggie™ touch mobilni HD snap fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla za vezu.

Za Windows:

 1. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla za vezu.
  Na LCD ekranu se pojavljuje "USB Mode / Mass Storage" [USB mod / Memorija velikog kapaciteta]. 2. Računar će detektovati dve disk jedinice na sledeći način:

  Napomena: slova za obeležavanje disk jedinica mogu da se razlikuju, što zavisi od vašeg računara.
  • "BLOGGIE(D:)"
  • "Bloggie Software(E:)" ili "BLOGGIE_SW(E:)"

  Napomena: ako su LUN postavke (koje se nalaze kod vašeg bloggie™ touch fotoaparata u (Settings) (Postavke) --> [LUN Settings] (LUN postavke)) postavljene na "Single" (Jedan), računar će detektovati samo jednu disk jedinicu na sledeći način:
  • "BLOGGIE(D:)"


Za operativni sistem Mac:

 1. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla za vezu.
  Na LCD ekranu se pojavljuje "USB Mode / Mass Storage" [USB mod / Memorija velikog kapaciteta]. 2. Računar će detektovati dve disk jedinice na sledeći način:
  • "BLOGGIE"
  • "BLOGGIE_SW"

  Napomena: ako su LUN postavke (koje se nalaze kod vašeg bloggie™ touch fotoaparata u (Settings) (Postavke) --> [LUN Settings] (LUN postavke)) postavljene na "Single" (Jedan), računar će detektovati samo jednu disk jedinicu na sledeći način:
  • "BLOGGIE"

Korak 3: Iskopirajte verziju firmvera u ugrađenu memoriju bloggie™ touch mobilnog HD snap fotoaparata

Za Windows:

  • Ako vaš računar detektuje 2 disk jedinice u koraku 2:
   1. Dvaput kliknite na disk jedinicu sa najnižim slovom za disk jedinicu.
    ("BLOGGIE(D:)" u primeru navedenom u koraku 2)
    Napomena: slova za obeležavanje disk jedinica mogu da se razlikuju, što zavisi od vašeg računara.
   2. Iskopirajte datoteku "FIRMWARE.BIN" sa radne površine vašeg računara na ovu disk jedinicu.
  • Ako vaš računar detektuje samo 1 disk jedinicu u koraku 2:
   1. Dvaput kliknite na disk jedinicu koja je detektovana.
    ("Bloggie(D:)" u primeru navedenom u koraku 2)
   2. Iskopirajte datoteku "FIRMWARE.BIN" sa radne površine vašeg računara na ovu disk jedinicu.
 1. Odspojite fotoaparat sa računara na sledeći način:
  1. Dvaput kliknite na traci zadataka.  2. Kliknite na (USB Mass Storage Device) ( USB memorija velikog kapaciteta) --> [Stop].
  3. Potvrdite uređaj u prozoru za potvrdu, a zatim kliknite na [OK].
  4. Kliknite na [OK].
  5. Uređaj je odspojen.

   Napomena: Korak 4 nije neophodan za Windows XP.
 2. Iz fotoaparata izvucite kabl za povezivanje sa USB-om.


Za operativni sistem Mac:

  • Ako vaš računar detektuje 2 disk jedinice u koraku 2:
   1. Dvaput kliknite na disk jedinicu koja je označena sa "BLOGGIE".
   2. Iskopirajte datoteku "FIRMWARE.BIN" sa radne površine vašeg računara na ovu disk jedinicu.
  • Ako vaš računar detektuje samo 1 disk jedinicu u koraku 2:
   1. Dvaput kliknite na disk jedinicu koja je detektovana.
   2. Iskopirajte datoteku "FIRMWARE.BIN" sa radne površine vašeg računara na ovu disk jedinicu.
 1. Odspojite fotoaparat sa računara na sledeći način:
  • Prevucite i pustite ikonu disk jedinice na ikonu "Trash" pre iskopčavanja.
 2. Iz fotoaparata izvucite kabl za povezivanje sa USB-om.


Korak 4: Pokretanje ažuriranja firmvera

 1. Proverite da li je ikona baterije u gornjem desnom uglu LCD ekrana puna.
 2. Isključite fotoaparat pritiskom na dugme "ON/OFF" (UKLJ./ISK.).
 3. Pritisnite dugme "ON/OFF" (UKLJ./ISK.) da biste uključili fotoaparat.
 4. Ažuriranje firmvera se pokreće automatski.
 5. Na LCD ekranu će se pojaviti animirana ikona kao što je ilustrovano u nastavku. 6. Posle 10 sekundi fotoaparat se automatski ponovo pokreće.

  Napomena: Ne isključujete fotoaparat dok se ne završi procedura ažuriranja firmvera jer bit to moglo oštetiti fotoaparat.

Korak 5: Proverite da li vaš bloggie™ touch mobilni HD snap fotoaparat pravilno radi i potvrdite da je verzija firmvera 1.05

 1. Uključite fotoaparat i proverite da li se sistem pravilno pokreće.
 2. Proverite da li je verzija firmvera 1.05 na način koji je opisan pri vrhu ove strane u odeljku "O ovom ažuriranju".


Napomena:

Ako se nakon ažuriranja firmvera vaš fotoaparat više ne pokreće pravilno, kontaktirajte Sony

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • FIRMWARE.BIN

Veličina datoteke

 • -