O ovom preuzimanju

O ovom ažuriranju (30/06/2011)

Zahvaljujemo se na Vašem stalnom interesovanju za Sony proizvode.

Sony uvek brine o kvalitetu i zadovoljstvu kupca i zato omogućuje ažuriranje firmvera na verziju 1.17 za MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K, te verziju 1.09 za snap fotoaparate MHS-FS3/FS3K bloggie™ Mobile HD. Pogledajte deo ""Preuzimanje i instalacija"" na ovoj stranici da biste saznali kako da preuzmete i instalirate ažuriranje firmvera.

Važno:

Ako imate bilo kakav problem sa ažuriranjem firmvera, kontaktirajte SonyPotvrdite verziju firmvera svog bloggie™ mobilnog HD snap fotoaparata

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju firmvera svog bloggie™ mobilnog HD snap fotoaparata

 1. Pobrinite se da je vaš bloggie™ mobilni HD snap fotoaparat isključen.
 2. Pritisnite taster „ON/OF“ (uključivanje/isključivanje) (*1) kada se na ekranu pojavi logotip "bloggie", a zatim pritisnite i zadržite taster "Movie" (Film) (*2).

 3. Fotoaparat prikazuje verziju firmvera pored trake za zumiranje u trajanju od oko 4 sekunde.
  Lokacija verzije firmvera na ekranu može biti različita, što zavisi od orijentacije fotoaparata, kao što je ilustrovano u nastavku.

 • Za MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K:
  • Ako je verzija firmvera Ver.1.17 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno.
  • Ako je verzija firmvera Ver.1.16 ili starija, treba da izvršite ažuriranje firmvera.
 • Za MHS-FS3/FS3K:
  • Ako je verzija firmvera Ver.1.09 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno.
  • Ako je verzija firmvera Ver.1.07 ili starija, treba da izvršite ažuriranje firmvera.

Modeli na koje se to odnosi

 • MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K sa verzijom firmvera 1.16 ili starijom
 • MHS-FS3/FS3K sa verzijom firmvera 1.07 ili starijom

Poboljšanja

Ovaj uslužni program ažurira firmver MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K na verziju 1.17, firmver MHS- FS3/FS3K na verziju 1.09, a time se također ostvaruju sledeće prednosti:

Kada se nadograđuje firmver MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K sa FW 1.15 na FW 1.16, ili firmver MHS- FS3/FS3K sa FW 1.06 na FW 1.07:

 • Poboljšanje kompatibilnosti datoteke
 • Poboljšanje HDMI povezivanja

Kada se nadograđuje firmver MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K sa FW 1.16 na FW 1.17, ili firmver MHS- FS3/FS3K sa FW 1.07 na FW 1.09:

 • Poboljšanje korisničkog interfejsa


Instalacija

Važne napomene:

 • Pre ažuriranja firmvera pobrinite se da je vaš bloggie™ mobilni HD snap fotoaparat potpuno napunjen.

Korak 1: preuzmite ažurnu verziju firmvera

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Morate da prihvatite uslova Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika na dnu stranice. Nakon čitanja ovog ugovora, kliknite na polje za potvrdu "Pročitao/la sam opciju odricanja od odgovornosti i slažem se odredbama i uslovima poslovanja." koje se nalazi u delu preuzimanja za vaš model kamere.
 3. Kliknite na strelicu za preuzimanje.
 4. Započinje preuzimanje datoteke [MHS-FS1.bin], [MHS-FS2.bin] ili [MHS-FS3.bin] (u zavisnosti od vašeg modela fotoaparata).
 5. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

Korak 2: Povežite bloggie™ mobilni HD snap fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla za vezu.

Za Windows:

 1. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla za vezu.
  Na LCD ekranu se pojavljuje "USB Mode / Mass Storage" [USB mod / Memorija velikog kapaciteta]. 2. Računar će detektovati dve disk jedinice na sledeći način:

  Napomena: slova za obeležavanje disk jedinica mogu da se razlikuju, što zavisi od vašeg računara.
  • "BLOGGIE(D:)"
  • "Bloggie Software(E:)" ili "BLOGGIE_SW(E:)"

  Napomena: ako su LUN postavke (koje se nalaze kod vašeg bloggie™ fotoaparata u (Settings) (Postavke) --> [LUN Settings] (LUN postavke)) postavljene na "Single" (Jedan), računar će detektovati samo jednu disk jedinicu na sledeći način:
  • "BLOGGIE(D:)"


Za operativni sistem Mac:

 1. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla za vezu.
  Na LCD ekranu se pojavljuje "USB Mode / Mass Storage" [USB mod / Memorija velikog kapaciteta]. 2. Računar će detektovati dve disk jedinice na sledeći način:
  • "BLOGGIE"
  • "BLOGGIE_SW"

  Napomena: ako su LUN postavke (koje se nalaze kod vašeg bloggie™ fotoaparata u (Settings) (Postavke) --> [LUN Settings] (LUN postavke)) postavljene na "Single" (Jedan), računar će detektovati samo jednu disk jedinicu na sledeći način:
  • "BLOGGIE"

Korak 3: Iskopirajte verziju firmvera u ugrađenu memoriju bloggie™ mobilnog HD snap fotoaparata

Za Windows:

  • Ako vaš računar detektuje 2 disk jedinice u koraku 2:
   1. Dvaput kliknite na disk jedinicu sa najnižim slovom za disk jedinicu.
    ("BLOGGIE(D:)" u primeru navedenom u koraku 2)
    Napomena: slova za obeležavanje disk jedinica mogu da se razlikuju, što zavisi od vašeg računara.
   2. Kopirajte preuzetu datoteku "MHS-FS1.bin", "MHS-FS2.bin" ili "MHS-FS3.bin" (u zavisnosti od vašeg modela fotoaparata) sa radne površine računara na taj drajv.
  • Ako vaš računar detektuje samo 1 disk jedinicu u koraku 2:
   1. Dvaput kliknite na disk jedinicu koja je detektovana.
    ("Bloggie(D:)" u primeru navedenom u koraku 2)
   2. Kopirajte preuzetu datoteku "MHS-FS1.bin", "MHS-FS2.bin" ili "MHS-FS3.bin" (u zavisnosti od vašeg modela fotoaparata) sa radne površine računara na taj drajv.
 1. Odspojite fotoaparat sa računara na sledeći način:
  1. Dvaput kliknite na traci zadataka.  2. Kliknite na (USB Mass Storage Device) ( USB memorija velikog kapaciteta) --> [Stop].
  3. Potvrdite uređaj u prozoru za potvrdu, a zatim kliknite na [OK].
  4. Kliknite na [OK].
  5. Uređaj je odspojen.

   Napomena: Korak 4 nije neophodan za Windows XP.
 2. Iz fotoaparata izvucite kabl za povezivanje sa USB-om.


Za operativni sistem Mac:

  • Ako vaš računar detektuje 2 disk jedinice u koraku 2:
   1. Dvaput kliknite na disk jedinicu koja je označena sa "BLOGGIE".
   2. Kopirajte preuzetu datoteku "MHS-FS1.bin", "MHS-FS2.bin" ili "MHS-FS3.bin" (u zavisnosti od vašeg modela fotoaparata) sa radne površine računara na taj drajv.
  • Ako vaš računar detektuje samo 1 disk jedinicu u koraku 2:
   1. Dvaput kliknite na disk jedinicu koja je detektovana.
   2. Kopirajte preuzetu datoteku ""MHS-FS1.bin"", ""MHS-FS2.bin"" ili ""MHS-FS3.bin"" (u zavisnosti od vašeg modela fotoaparata) sa radne površine računara na taj drajv.
 1. Odspojite fotoaparat sa računara na sledeći način:
  • Prevucite i pustite ikonu disk jedinice na ikonu "Trash" pre iskopčavanja.
 2. Iz fotoaparata izvucite kabl za povezivanje sa USB-om.


Korak 4: Pokretanje ažuriranja firmvera

 1. Proverite da li je ikona baterije u gornjem desnom uglu LCD ekrana puna.
 2. Isključite fotoaparat pritiskom na dugme "ON/OFF" (UKLJ./ISK.).
 3. Pritisnite dugme "ON/OFF" (UKLJ./ISK.) da biste uključili fotoaparat.
 4. Ažuriranje firmvera se pokreće automatski.
 5. Na LCD ekranu će se pojaviti animirana ikona kao što je ilustrovano u nastavku. 6. Posle 30 sekundi fotoaparat će se automatski isključiti.

  Napomena: Ne isključujete fotoaparat dok se ne završi procedura ažuriranja firmvera jer bit to moglo oštetiti fotoaparat.

Korak 5: Proverite da li vaš bloggie™ mobilni HD snap fotoaparat pravilno radi i potvrdite verziju firmvera

 1. Uključite fotoaparat i proverite da li se sistem pravilno pokreće.
 2. Proverite da li je verzija firmvera 1.17 (za MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K) ili 1.09 (MHS-FS3/FS3K) sleđenjem procedure opisane na vrhu stranice ispod dela ""O ovom ažuriranju".


Napomena:

Ako se nakon ažuriranja firmvera vaš fotoaparat više ne pokreće pravilno, kontaktirajte Sony

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • MHS-FS1.bin