ID članka : 00254261 / Poslednja izmena : 06.09.2023.Odštampaj

Kako se Sony Android TV resetuje na fabrička podešavanja?

  VAŽNO: Ovaj članak se primenjuje samo na specifične proizvode i/ili operativne sisteme. Proverite detalje u odeljku Primenljivi proizvodi i kategorije.

  UPOZORENJE: Kada obavite Factory data reset (Fabričko resetovanje podataka), sve prilagođene postavke, kao što su kanali, informacije o nalogu (kao što je Google nalog), podaci o sistemu i aplikacijama, preuzete aplikacije, postavke ožičene i bežične mreže i postavke roditeljske kontrole će biti izbrisane.   Ovo je važno da znate pre obavljanja fabričkog resetovanja

  Televizor ne reaguje / upao je u petlju neprekidnog ponovnog napajanja?

  VAŽNO: Ako vaš televizor ne reaguje ili se neprekidno ponovo pokreće i ne možete da obavite (meko) resetovanje napajanja ili fabričko resetovanje, pogledajte članak:
  Obavljanje postupka Forced Factory Reset (Prinudno fabričko resetovanje) na Android televizoru (ručno pomoći tri dugmeta koja se nalaze sa strane)

  Kako da sinhronizujete aplikacije da biste vratili podatke nakon fabričkog resetovanja

  Aplikacije možete da sinhronizujete sa svojim Google nalogom da biste vratili deo podataka aplikacije nakon obavljanja fabričkog resetovanja. Pratite korake u nastavku za svoj TV meni.

  Android™ 9

  Pritisnite HOME →SettingsDevice Preferences iliAccounts & Sign inGoogle →Choose synced apps  → izaberite što želite da sinhronizujete → Sync now (Početni ekran → Postavke → Podešavanja uređaja → Nalozi i prijavljivanje → Google → Biranje sinhronizovanih aplikacija → izaberite što želite da sinhronizujete → Sinhronizuj sada).

  Android 7.0, Android 8.0

  Pritisnite HOME → Settings  → Google → Choose synced apps u listi Sync → izaberite šta želite da sinhronizujete → Sync now (Početni ekran → Postavke → Google → Biranje sinhronizovanih aplikacija u listi → Sinhronizovanje → Sinhronizuj sada).

  Android 6.0

  Pritisnite HOME → Settings → Personal → Google → Choose synced apps u listi Sync → izaberite šta želite da sinhronizujete → Sync now (Početni ekran → Postavke → Lično → Google → Biranje sinhronizovanih aplikacija u listi → Sinhronizovanje → izaberite što želite da sinhronizujete → Sinhronizuj sada.)


  Kako se obavlja fabričko resetovanje televizora

  Imajte na umu sledeće:

  • Za fabričko resetovanje je potrebno nekoliko minuta. Sačekajte da se sinhronizacija završi.
  • Potrebno je da unesete PIN kôd (ako je podešen na televizoru) kada izaberete opciju Erase everything (Obriši sve).
  • Nakon uspešnog fabričkog resetovanja, televizor otvara čarobnjak za početno podešavanje. Potrebno je da prihvatite Google uslove korišćenja usluge i Google pravila privatnosti.
  • Redosled uparivanja dodirne table će morati ponovo da se aktivira nakon fabričkog resetovanja.

  Koji je trenutni status televizora?

  Kada navodite status televizora, izaberite jednu od dve opcije u nastavku da biste prešli na odgovarajući odeljak:

  1. Početni ekran može da se prikaže
  2. Početni ekran ne može da se prikaže (dugme HOME na daljinskom upravljaču ne radi)

  Ako početni ekran može da se prikaže
   

  NAPOMENE: 

  • Za seriju X74xxH_X75xxH: preskočite korake 5 i 6.
  • Prikazani ekran može da se razlikuje u zavisnosti od modela ili verzije operativnog sistema.
  1. Uključite TV.
  2. Na isporučenom daljinskom upravljaču pritisnite dugme HOME (Početni ekran).
  3. Izaberite  Settings (Postavke).
  4. Sledeći koraci zavise od opcija TV menija:
   • Izaberite Device Preferences → Reset (Podešavanja uređaja → Resetovanje). 
   • Izaberite Device Preferences  About → Reset (Podešavanja uređaja → Osnovni podaci → Resetovanje).
   • Izaberite Storage & Reset (Skladištenje i resetovanje). 
  5. Izaberite Factory data reset (Fabričko resetovanje podataka) kao što je prikazano na slici ispod.

  1. Izaberite Erase Everything (Obriši sve).
  • Ako to bude zatraženo od vas, unesite lozinku za roditeljske kontrole (emitovanje).
  1. Izaberite Yes (Da).

  Ako početni ekran ne može da se prikaže (dugme HOME na daljinskom upravljaču ne radi)

  Koraci za seriju X74xxH_X75xxH

  Ako televizor reaguje kada pritisnete dugme  ACTION (Akcija) na daljinskom upravljaču, obavite sledeći postupak:

  1. Pritisnite dugme  ACTION (Akcija) na daljinskom upravljaču.
  2. Izaberite Settings (Postavke).
  3. Izaberite Device Preferences (Podešavanja uređaja).
  4. Sledeći koraci zavise od opcija TV menija:
   • Izaberite Reset (Resetovanje).
   • Izaberite About  Reset (Osnovni podaci → Resetovanje).

  Koraci za televizore koji nisu iz serije X74xxH_H75xxH

  Ako televizor reaguje kada pritisnete dugme HELP (Pomoć) na daljinskom upravljaču, obavite sledeći postupak.
  NAPOMENA: Prikazani ekran može da se razlikuje u zavisnosti od modela ili verzije operativnog sistema.

  1. Uključite TV.
  2. Na isporučenom daljinskom upravljaču pritisnite dugme HELP (Pomoć).
  3. U odeljku How to use your TV (Kako se koristi televizor) izaberite Help Guide (Vodič za pomoć).
  4. Izaberite Settings (Postavke) kao što je prikazano na slici ispod.
  5. Izaberite Configuring the TV (Konfigurisanje televizora).
  6. Izaberite TV.
  7. Izaberite   Settings (Postavke) kao što je prikazano na slici ispod.
  8. Sledeći koraci zavise od modela vašeg televizora. Pratite korake prema opcijama u meniju na vašem televizoru:
   • Izaberite Device Preferences  Reset (Podešavanja uređaja → Resetovanje).
   • Izaberite Storage & reset (Skladištenje i resetovanje). 
  9. Izaberite Factory data reset (Fabričko resetovanje podataka).
  10. Izaberite Erase Everything (Obriši sve).
  • Ako to bude zatraženo od vas, unesite lozinku za roditeljske kontrole (emitovanje).
  1. Izaberite Yes (Da).