ID članka : 00273119 / Poslednja izmena : 16.11.2022.Odštampaj

Uklanjanje softverskog ažuriranja za starije modele televizora – 7. januara 2022

  Zahvaljujemo se na vašem stalnom interesovanju za Sony proizvode.

  Obaveštavamo vas da od 7. januara 2022. više nećete moći da preuzimate softverska ažuriranja za neke starije modele televizora sa veb-lokacije za podršku kompanije Sony. Ova odluka je doneta u skladu sa bezbednosnim smernicama kompanije Sony u vezi sa održavanjem softverskog ažuriranja.

  Ovde se nalazi tabela sa modelima na koje se ovo odnosi.

  • Ako koristite neki od navedenih modela i softver vašeg televizora nije ažuriran na najnoviju verziju koja se nalazi na veb-lokaciji za podršku kompanije Sony, preuzmite najnoviji softver/firmver za svoj televizor pre 7. januara 2022.
  • Ako je trenutna verzija softvera na vašem televizoru ista kao ili novija od verzije navedene na veb-lokaciji za podršku kompanije Sony, to znači da se je na televizoru već instaliran najnoviji softver i nije potrebno da ga ažurirate.

  Hvala vam na razumevanju.


  SAVET: Gde se nalaze naziv modela i serijski broj?