ID članka : 00278236 / Poslednja izmena : 28.02.2023.Odštampaj

Kako se resetuje Sony televizor sa ili bez daljinskog upravljača (meko resetovanje, prinudno resetovanje ili vraćanje na fabričke postavke)

  U ovom članku ćemo razmotriti nekoliko opcija za rešavanje problema sa vašim televizorom, u zavisnosti od toga kakav problem imate:

  1. Televizor reaguje i možete da pristupite TV meniju pomoću daljinskog upravljača. Međutim, javljaju se određeni problemi: npr. aplikacija prestaje da radi ili upada u petlju, televizor se nasumično isključuje i uključuje, odnosno slika ili zvuk su izobličeni.
   Možete da isprobate:
   1. Meko resetovanje (Android TV i Google TV)
   2. Isključivanje i uključivanje napajanja (svi televizori)
   3. Fabričko resetovanje u meniju „Settings“ (Postavke) (svi televizori) → pređite na ovaj odeljak članka
    ​​​​​
  2. Televizor ne reaguje i ne možete da pristupite TV meniju pomoću daljinskog upravljača: npr. televizor je upao u petlju, ne može da se uključi, ne može da prikaže sliku ili se neprekidno ponovo pokreće. Ne možete ništa da uradite pomoću daljinskog upravljača i ne možete da pristupite meniju sa postavkama.
   Možete da isprobate:
   1. Isključivanje i uključivanje napajanja (svi televizori)
   2. Ručno fabričko resetovanje pomoću dugmadi (Android TV i Google TV)

  Isprobajte svaki korak koji može da se primeni na vaš problem pre nego što pređete na sledeći. Ako niste sigurni koji tip televizora imate, proverite da li je vaš BRAVIA TV u stvari Google TV, Android TV ili neki drugi tip televizora [English].  Meko resetovanje pomoću daljinskog upravljača (ANDROID TV i GOOGLE TV)

  Podaci neće biti izbrisani prilikom mekog resetovanja i ovo je bezbedan način rešavanja manjih problema. Pomoću daljinskog upravljača možete započeti meko resetovanje ili otvoriti meni sa postavkama televizora:

  Opcija 1: Obavite prinudno ponovno pokretanje televizora pomoću dugmeta za napajanje na daljinskom upravljaču. U zavisnosti od vašeg modela:

  1. Pritisnite i zadržite dugme za napajanje dok se televizor ne isključi, a zatim ponovo pokrene
   ili
  2. Pritisnite i zadržite dugme za napajanje dok se ne otvori meni, a zatim izaberite opciju Restart (Ponovo pokreni)

  Opcija 2: Obavite prinudno ponovno pokretanje televizora u okviru postavki televizora.


  Isključivanje i uključivanje napajanja (SVI TELEVIZORI)

  Podaci neće biti izbrisani tokom isključivanja i uključivanja napajanja i ovo je bezbedan način rešavanja manjih problema kada ne možete da koristite daljinski upravljač. Televizor se neće oštetiti ako kabl za napajanje isključite iz utičnice bez prethodnog isključivanja napajanja televizora.

   

  1. Isključite kabl za napajanje televizora iz utičnice. Sačekajte 30 sekundi.
  2. Uključite kabl za napajanje u utičnicu.
  3. Ako se televizor ne uključuje, pritisnite dugme za napajanje na televizoru da biste ga uključili.
   (Savet: ako se televizor uključio nakon 3. koraka, ali i dalje ne možete da zadajete komande, proverite baterije u daljinskom upravljaču.)

  Primeri lokacija dugmeta za napajanje


  Fabričko resetovanje podataka (SVI TELEVIZORI)

  Ako prethodni koraci nisu bili od pomoći, ali možete da pristupite postavkama televizora pomoću daljinskog upravljača, obavite fabričko resetovanje podataka. Nakon ove vrste resetovanja televizor će biti vraćen na fabričke postavke čime se mogu rešiti ozbiljniji problemi.

  Ako ne možete da pristupite meniju sa postavkama televizora, pređite na ručno fabričko resetovanje podataka (odnosi se na Android TV i Google TV).

  PRE NEGO ŠTO POČNETE: Nakon resetovanja, ponovo obavite početno podešavanje, kao kada ste prvi put pokretali televizor. Tokom fabričkog resetovanja podataka se brišu sve prilagođene postavke na televizoru, poput postavki Google naloga, aplikacija, kanala i postavki bežične mreže.

  1. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme za brza podešavanja(dugme za brza podešavanja), dugme HOME ili dugme ACTION MENU, u zavisnosti od televizora/daljinskog upravljača.
  2. Kliknite na zupčanik ili strelicu pored ikone za postavke
  3. Sledeći koraci zavise od opcija TV menija (A, B ili C):
   1. Izaberite System → About → Reset → Factory data reset → Erase everything → Yes (Sistem → Osnovni podaci → Resetovanje → Fabričko resetovanje → Obriši sve → Da).
   2. Izaberite Device Preferences → Reset → Factory data reset → Erase everything → Yes (Podešavanja uređaja → Resetovanje → Fabričko resetovanje → Obriši sve → Da).
   3. Izaberite Storage & reset → Factory data reset → Erase everything → Yes (Skladištenje i resetovanje → Fabričko resetovanje → Obriši sve → Da).

  Fabričko resetovanje može duže da potraje. Sačekajte da se ovaj postupak završi. Nakon fabričkog resetovanja, televizor će pokrenuti početno podešavanje.

  Drugi način: obavite fabričko resetovanja podataka pomoću dugmeta HELP na daljinskom upravljaču


  Ručno (prinudno) fabričko resetovanje podataka (ANDROID TV i GOOGLE TV)

  Ako ne možete da pristupite meniju sa postavkama televizora pomoću daljinskog upravljača, pokušajte da obavite ručno (prinudno) fabričko resetovanje podataka pomoću dugmadi na televizoru. Nakon ove vrste resetovanja televizor će biti vraćen na fabričke postavke čime se mogu rešiti ozbiljniji problemi (npr. televizor se sam ponovo pokreće).

  PRE NEGO ŠTO POČNETE: Nakon resetovanja, ponovo obavite početno podešavanje, kao kada ste prvi put pokretali televizor. Tokom fabričkog resetovanja podataka se brišu sve prilagođene postavke na televizoru, poput postavki Google naloga, aplikacija, kanala i postavki bežične mreže.

  Kako se obavlja ručno fabričko resetovanje podataka pomoću dugmadi na televizoru

  Način na koji se ručno resetovanje obavlja zavisi od broja dugmadi na vašem televizoru:

  1. Samo jedno dugme na televizoru: Dugme za napajanje se nalazi na sredini ili levoj strani donjeg dela televizora posmatrano sa prednje strane.
  2. Tri dugmeta na televizoru: dugme za napajanje i dugmad za jačinu zvuka se nalaze na zadnjoj strani televizora, sa desne ili leve strane.
  3. Više od tri dugmeta na televizoru.

  Ako ne možete da pronađete dugmad na televizoru, pogledajte vodič za pokretanje televizora ili referentni vodič koji se nalazi na ovoj veb-lokaciji za podršku, na stranici za vaš proizvod.

  Izaberite uputstva prema broju dugmadi na vašem televizoru:

  Tip A: Na vašem modelu televizora se nalazi jedno dugme

  Tip B: Na vašem modelu televizora se nalaze tri dugmeta (na levoj, desnoj ili zadnjoj strani televizora)

  Tip C: Na vašem modelu televizora se nalazi više od tri dugmeta