ID članka : 00192354 / Poslednja izmena : 26.04.2022.Odštampaj

Kako da pretražim ili ponovo pretražim kanale na svom Sony LCD televizoru koji ne koristi Android (kablovski/zemaljski sistem)?

  Pre nego što počnete


  Traženje digitalni kanala (LCD TV na kojem nije instaliran Android)

  1. Proverite da li je kabl antene pravilno povezan sa televizorom.
   Dijagram u nastavku prikazuje primer kablovskih/zemaljskih veza. Za više informacija o povezivanju antene pogledajte priručnik isporučen sa TV-om. Priručnici se postavljaju na veb-stranici za podršku.
   Slika koja prikazuje televizor sa zemaljskom/kablovskom vezom.

  2. Uključite televizor.
  3. Pritisnite dugme MENU (Meni) ili HOME (Početni ekran) na daljinskom upravljaču.
   Dve uporedne slike. Levo: položaj dugmeta Menu (Meni) na daljinskom upravljaču. Desno: položaj dugmeta HOME (Početni ekran) na daljinskom upravljaču.
  4. Izaberite jednu od opcija u nastavku koja najviše odgovara strukturi menija na televizoru. Imajte u vidu da se snimci ekrana u nastavku mogu razlikovati od onoga što je prikazano na vašem ekranu.
   • Opcija A: Pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite SettingsDigital set-upDigital Auto Tuning ili Auto Tuning (Postavke → Podešavanje digitalnih kanala → Automatsko traženje digitalnih kanala ili Automatsko traženje kanala), kao što je prikazano na snimku ekrana u nastavku.
    Slika
   • Opcija B: Pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite SettingsSystem Settings ili Set-upChannel set-upDigital set-upDigital Auto Tuning ili Auto Tuning (Postavke → Postavke sistema ili Podešavanje → Podešavanje kanala → Podešavanje digitalnih kanala → Automatsko traženje digitalnih kanala ili Automatsko traženje kanala), kao što je prikazano na snimku ekrana u nastavku.
    Slika
  5. Kada se pojavi pitanje Do you want to start Auto Tuning? (Želite li da pokrenete automatsko traženje kanala), izaberite Yes (Da) ili OK (U redu) i potvrdite izbor dugmetom Slika (plus).
   Snimak TV ekrana: „Želite li da pokrenete automatsko traženje kanala?“ Da/ne
  6. Izaberite opciju Antenna (Antena) ili Cable (Kablovska).
  7. Ako izaberete opciju Antenna (Antena), počinje automatsko traženje kanala za režim antene.
  8. Ako ste u prethodnom koraku izabrali opciju Cable (Kablovska), prikazaće se meni za traženje kablovskih programa.
  9. Ručno možete da podesite opcije Scan Type (Tip skeniranja), Frequency (Frekvencija) i Network ID (ID mreže) u skladu sa parametrima odgovarajuće mreže koje ste dobili od emitera.
  10. Ako niste ništa dobili, preporučujemo da koristite podrazumevana podešavanja:
   • Scan type = Quick scan (Tip skeniranja = Brzo skeniranje)
   • Frequency = Auto (Frekvencija = Automatski)
   • Network ID = Auto (ID mreže = Automatski)
   • Operator (Operater): Izaberite naziv emitera sa liste
  11. Ako tokom skeniranja ne budu pronađeni neki ili svi kanali, možete da promenite opciju Scan Type (Tip skeniranja) na vrednost Full scan (Kompletno skeniranje).
   • VAŽNO: Traženje kanala na televizoru može da traje i preko sat vremena kada je izabrano kompletno skeniranje. Ako se jave problemi tokom traženja kablovskih kanala, obratite se dobavljaču usluge jer je moguće da koristi drugačije postavke.
  12. Izaberite Start (Počni).
  13. Televizor će započeti traženje kanala. Poruka sa potvrdom će se pojaviti kad traženje bude gotovo.

  Traženje analognih kanala (LCD TV na kojem nije instaliran Android)

  Kako se pretražuju analogni kanali