ID članka : 00192260 / Poslednja izmena : 22.01.2018.

Neki kanali su nestali sa vodiča TV programa

  Ako se kanalu promeni naziv, možda mu se promeni i broj. U tom slučaju možete da vratite broj kanala na sledeći način.

  Ako koristite softver Sony Editor: (Samo za Nemačku)

  1. Izvezite listu kanala na USB skladište.

   1. Povežite USB skladište na TV.
   2. Pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču.
   3. Izaberite stavku Settings (Postavke).
   4. Izaberite Channel set up (Podešavanje kanala) u kategoriji TV.
   5. Izaberite Digital setup (Podešavanje digitalnih kanala).
   6. Izaberite Technical setup (Tehničko podešavanje).
   7. Izaberite Programme List Transfer (Prenos liste programa).
   8. Izaberite Export (Izvezi).
  2. Vraćanje broja kanala pomoću softvera Sony Editor:

   1. Povežite USB skladište koje se koristi na računar.
   2. Otvorite listu kanala u softveru Sony Editor.
   3. Potražite naziv odgovarajućeg kanala u listi i vratite originalni broj kanala.
  3. Uvezite listu kanala u TV:

   1. Ponovo povežite USB skladište koje se koristi na TV-u.
   2. Pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču.
   3. Izaberite stavku Settings (Postavke).
   4. Izaberite Channel set up (Podešavanje kanala) u kategoriji TV.
   5. Izaberite Digital setup (Podešavanje digitalnih kanala).
   6. Izaberite Technical setup (Tehničko podešavanje).
   7. Izaberite Programme List Transfer (Prenos liste programa).
   8. Izaberite Import (Uvezi).

  Ako ne koristite Sony Editor

  Potražite naziv odgovarajućeg kanala i vratite originalni broj kanala na sledeći način:

  • Za digitalnu/kablovsku televiziju

   1. Pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču.
   2. Izaberite stavku Settings (Postavke).
   3. Izaberite Channel set up (Podešavanje kanala) u kategoriji TV.
   4. Izaberite Digital setup (Podešavanje digitalnih kanala).
   5. Izaberite Digital tuning (Traženje digitalnih kanala).
   6. Izaberite Program List edit (Izmena liste programa).
   7. Pritisnite dugme [↓] (strelica nadole) ili [↑] (strelica nagore) na daljinskom upravljaču da biste potražili naziv odgovarajućeg kanala.
   8. Izaberite naziv odgovarajućeg kanala i pritisnite [→] (strelica udesno) na daljinskom upravljaču. Naziv kanala će biti uokviren belom bojom i pomeren na desnu stranu.
   9. Pritisnite dugme [↓] (strelica nadole) ili [↑] (strelica nagore) na daljinskom upravljaču da biste ga pomerili na stari broj kanala.
  • Samo za
   satelit, koraci 5. i 6. se razlikuju u odnosu na digitalnu/kablovsku televiziju, ostalo je isto.
   Koraci 5. i 6. se vrše ovako:

  5.  Izaberite Satellite setup (Podešavanje satelitskih kanala).
  6.  Izaberite Satellite Programme List edit (Uređivanje liste satelitskih programa).