ID članka : 00192306 / Poslednja izmena : 30.03.2022.

Kako da podesim ili ponovo podesim svoj Sony Android TV (vodič za analogni/kablovski/zemaljski sistem)?

  Opisan postupak se odnosi na sve Sony Android televizore. Zavisno od modela vašeg TV-a, mogu da postoje manje razlike u rasporedu dugmadi na daljinskom upravljaču i u interfejsu menija.
  Ako su vam u nekom koraku potrebna dalja uputstva, možete da nađete više informacija u ugrađenom vodiču za pomoć u TV-u ili na stranici podrške za vaš model TV-a.

   Uputstva za daljinski  Uputstva za daljinski
  Koristite dugmad sa strelicama na daljinskom upravljaču da biste se kretali po meniju TV-a. Izaberite opcije pritiskom na taster „plus“. To je okruglo dugme u sredini kružnog područja menija na daljinskom upravljaču.

  Traženje analognih kanala

  1. Pritisnite dugme [HOME] (POČETNA) na daljinskom upravljaču.

  2. Idite u meni Settings (Podešavanja) na dnu početnog ekrana.
   Uputstva za daljinski

  3. Izaberite Channel SetupAnalogue SetupAnalogue Auto Tuning (Podešavanje kanala → Podešavanje analognih kanala → Automatsko traženje analognih kanala).

  4. Kad se pojavi pitanje Do you want to start Auto Tuning? (Želite li da pokrenete automatsko traženje kanala), izaberite Yes (Da).

  TV će početi traženje kanala. Poruka sa potvrdom će se pojaviti kad bude gotovo.

   

  Traženje digitalnih kanala

  1. Pritisnite dugme [HOME] (POČETNA) na daljinskom upravljaču.

  2. Idite u meni Settings (Podešavanja) na dnu početnog ekrana.
   Uputstva za daljinski

  3. Izaberite Channel SetupDigital SetupDigital TuningDigital Auto Tuning (Podešavanje kanala → Podešavanje digitalnih kanala → Traženje digitalnih kanala → Automatsko traženje digitalnih kanala).

  4. Kad se pojavi pitanje Do you want to start Auto Tuning? (Želite li da pokrenete automatsko traženje kanala), izaberite Yes (Da).

  5. Izaberite opciju Antenna (antena) ili Cable (kabl).
   Ako izaberete Antenna (antena), počinje automatsko traženje kanala za režim antene

  6. Ako ste u prethodnom koraku izabrali opciju Cable (Kablovska), prikazaće se meni za traženje kablovskih programa.
   Ručno možete da podesite Scan Type (tip skeniranja), Frequency (frekvenciju) i Network ID (ID mreže) spram parametara odgovarajuće mreže, koje ste dobili od emitera.

   Ako niste dobili ništa, preporučujemo da koristite podrazumevana podešavanja:

   Scan Type (Tip skeniranja): Quick scan
   Frequency (Brzo skeniranje frekvencije): Auto
   Network ID (Automatski ID mreže): Auto
   Operator (Automatski operator): Izaberite naziv emitera sa liste

   Ako se skeniranjem ne pronađe nijedan kanal, promenite Scan Type (Tip skeniranja) na Full scan (Puno skeniranje).
   VAŽNO: Podešavanje TV-a može da traje i preko sat vremena kad izaberete potpuno skeniranje.

   NAPOMENA: Ako imate problema pri postupku traženja kablovskih kanala, obratite se dobavljaču, jer možda koristi drugačija traženja.

  7. Izaberite Start.

  TV će početi traženje kanala. Poruka sa potvrdom će se pojaviti kad bude gotovo.