O ovom preuzimanju

EasyLock pravi skrivenu i šifrovanu oblast na vašoj USB memorijskoj jedinici. Ako imate privatne datoteke i brinete se da bi neko mogao da im pristupi ako izgubite svoj USB memorijski uređaj ili prenosni čvrsti disk, možete da ih zaštite lozinkom koristeći 256-bitni CBC AES softver za šifriranje po vojnom standardu.

Modeli na koje se to odnosi

Ovaj softver može da se koristi kod sledećih serija:

  • USM-P
  • USM-Q
  • USM-U