Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • BDV-N7100W
 • BDV-N7100WL
 • BDV-N8100W
 • BDV-N9100W
 • BDV-N9100WL

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Uklanja funkciju Gracenote

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Rešava problem pri kojem neke Blu-ray naslove nije moguće reprodukovati
 • Rešava probleme sa bezbednošću SSL
 • Poboljšava mogućnost reprodukcije za BD-ROM
 • Poboljšava reprodukciju putem Bluetooth® veze
 • Poboljšava BRAVIA® Internet Video povezivanje

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera M17.R.0257 za BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL

Verzija datoteke

 • M17.R.0257

Veličina datoteke

 • 118 MB (124.382.441 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 05-03-2019

Priprema

Proverite verziju firmvera

Firmver je možda već ažuran. Ako je broj verzije M17.R.0257 ili viši, nema potrebe da ažurirate.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je izabran ulaz na koji je povezan BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.Na primer, ako je BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL povezan na HDMI 2 priključak, odaberite HDMI 2 kao ulaz
 2. Uključite BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL
 3. Pritiskajte dugme „FUNCTION“ dok se na ekranu na prednjoj tabli ne pojavi funkcija „BD/DVD“
 4. Ako započne reprodukcija diska, pritisnite STOP i sačekajte da se prikaže ekran menija XrossMediaBar (XMB)
 5. U XrossMediaBar izaberite Setup (Podešavanje) > System Settings (Postavke sistema), a zatim izaberite ENTER pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču
 6. Istaknite „System Information“ (Informacije o sistemu) na ekranu i pritisnite taster ENTER
 7. Na TV ekranu se prikazuje sledeći broj verzije firmvera:
  Verzija softvera M17.R.0257 – ako je broj verzije M17.R.0257 ili viši, već imate najnoviju verziju firmvera.

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva pošto, u suprotnom, možete da oštetite BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL
 • Ne isključujte BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL niti ga odvajajte od električnog napajanja za vreme ažuriranja
 • Ne pritiskajte dugmad, osim onih navedenih u uputstvu
 • Ne isključujete kabl za napajanje niti mrežni (LAN) kabl tokom preuzimanja ili ažuriranja softvera.
 • Ne izvlačite kabl za napajanje dok se ažuriranje ne završi. To će dovesti do pada sistema.

Postoje dva jednostavna načina za ažuriranje firmvera na modelu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL:


Šta vam je potrebnoZašto koristiti ovaj način?
Internet/mreža
***PREPORUČENO***
 • Ethernet kabl za povezivanje modela BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL na internet
 • Proverite da li je BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL povezan sa:
  • aktivnom internet vezom
  • kompatibilnim TV-om
Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji i najbrži način ažuriranja firmvera.
Pomoću upisivog CD-R diska
 • Računar sa CD pisačem
 • Potpuno nov upisivi CD-R, čist i bez ogrebotina
Ažurirajte firmver na ovaj način ako ne možete da se povežete preko interneta.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL preko interneta

Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično traje oko 15–30 minuta. Prvo podesite opremu, a zatim preuzmite ažuriranje sa interneta na BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.

Šta vam je potrebno:

 • Ethernet za povezivanje BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL na internet
 • Da biste proverili da li je BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL povezan sa:
  • aktivnom internet vezom (pomoću Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
  • kompatibilnim TV-om

Podešavanje opreme:

 1. Uključite televizor i proverite da li je izabran ulaz na koji je povezan BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.(Na primer, ako je BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL povezan na HDMI 2 priključak, odaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Povežite BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL na internet pomoću Ethernet kabla.
 3. Uključite BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL – ako je u plejeru disk, izvadite ga.
 4. Pritiskajte dugme „FUNCTION“ dok se na ekranu na prednjoj tabli ne pojavi funkcija „BD/DVD“. - Nadogradnju možete da obavite samo kada je izabrana funkcija „BD/DVD“
 5. U XrossMediaBar izaberite [Setup] (Podešavanje) > [System Settings] (Postavke sistema) pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite ENTER.
 6. Izaberite „Quick Start Mode“ (Režim brzog pokretanja) – proverite da li je „Quick Start Mode“ (Režim brzog pokretanja) podešeno na „Off“ (Isključeno). U suprotnom, nadogradnja firmvera neće uspeti.

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pomoću tastera sa strelicom na daljinskom upravljaču u pretraživaču XrossMediaBar izaberite [Setup] > [Network Update] (Podešavanje > Ažuriranje mreže), a zatim pritisnite [Enter] (Unos).
 2. Na TV ekranu se prikazuje poruka [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?]. Izaberite [OK] pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite [ENTER].
 3. Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M17.R.xxxx New version M17.R.0257 (Trenutna verzija M17.R.xxxx Nova verzija M17.R.0174) prikazuje se na TV ekranu. Izaberite [Start] pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite [ENTER].
 4. Ažuriranje počinje.
 5. Tokom ažuriranja, na ekranu na prednjoj tabli ćete videti poruku [„UPDATE“] (Ažuriranje).
 6. Ako je ažuriranje firmvera dovršeno, na ekranu na prednjoj tabli će se prikazati poruka [DONE] (Gotovo).
  Napomena: Tokom procesa ažuriranja nemojte da isključite kabl za napajanje.
 7. Ponovo uključite sistem.

Korak 2: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M17.R.0257, ažuriranje firmvera je uspelo.

Rešavanje problema

Šta da radite ako imate problema sa ažuriranjem firmvera za BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL preko interneta.

 • Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update failed. ...] prikazuje se na TV ekranu.
  1. Ruter i svi uređaji koji se nalaze između BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL i rutera su uključeni.
  2. Upotrebljen je odgovarajući tip kabla (ravni ili ukršteni) između BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL i rutera.
  3. Svi kablovi između BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL i rutera su pravilno povezani.
  4. Ponovo obavite postupak ažuriranja

  Ako ne možete da obavite ažuriranje softvera, pokušajte da obavite postupak za ažuriranje pomoću CD-R diska.

 • Nakon pokretanja postupka ažuriranja preko Interneta, na TV ekranu se prikazuje poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%), ali se traka toka na ekranu nije promenila.
  U zavisnosti od mrežne veze, proces ažuriranja preko interneta može da potraje dugo (do 60 minuta). Zbog toga se na TV ekranu prikazuje poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] i traka napredovanja na displeju se ne menja duže vreme.
 • Kada pokrenete ažuriranje preko Interneta, na TV-u se prikazuje poruka [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] i ne možete da obavite ažuriranje firmvera.
  • Proverite da li je LAN kabl povezan.
  • Proverite da li ste utvrdili da li BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL ima dodeljenu IP adresu u postavkama mreže.(Ako koristite proxy server, unesite IP adresu proxy servera (umesto proxy naziva hosta) u polje „Proxy server“.)
  • Ponovo obavite ažuriranje.
 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
  Uključite BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL i ponovo pokušajte ažuriranje.
 • Ažuriranje traje više od 60 minuta i nije se završilo.
  Ako je BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL bežično povezan na mrežu, povežite ga na mrežu pomoću kabla i pokušajte da ponovite proceduru.
  Ako problem i dalje postoji, prenosna brzina mreže je možda previše mala. U tom slučaju pokušajte da ažurirate sistem prateći postupak ažuriranja pomoću CD-R diska.
 • Na TV ekranu se prikazuje poruka [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting].
  Proverite da li je LAN kabl povezan na BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
 • Na TV ekranu se prikazuje poruka [Already Updated] (Već je ažurirani).
  Na BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL je trenutno instalirana najnovija verzija firmvera

Ažuriranje pomoću CD-R diska i PC računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda koristite ovaj način. Preuzmite ažuriranje na računar, prebacite ga na CD-R disk, a zatim na BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.

Pripreme za ažuriranje firmvera

Pre nego što preuzmete firmver, uverite se da vaš računar koristi jedan od sledećih operativnih sistema i pripremite CD-R disk.

Operativni sistemi

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama.
 2. Preuzmite datoteku UPDATA_M17R0257.zip na računar i zapamtite fasciklu u koju ste je preuzeli.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju i kliknite na Properties (Svojstva). Proverite da li je veličina 118 MB (124.382.441 bajta).
Kreirajte disk:
 1. Izdvojte datoteku ažuriranja iz UPDATA_M17R0257.zip.
  1. Idite u direktorijum u koji je preuzeta datoteka i kliknite desnim tasterom miša na datoteku UPDATA_M17R0257.zip, pa na „Extract All“ (Izdvoji sve).
   Napomena: Za operativne sisteme Windows® 8.1, Windows® 10 podrazumevane postavke za Internet Explorer® će sačuvati datoteku u fascikli „Downloads“ (Preuzimanja).Da biste locirali fasciklu „Downloads“ (Preuzimanja), kliknite na pločicu „Desktop“ (Radna površina) na početnom ekranu, a zatim locirajte preuzetu datoteku pomoću programa Windows Explorer.
  2. Na prozoru „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Izdvoji komprimovane (zipovane) fascikle) kliknite na „Extract“ (Izdvoji).
  3. Kreiraće se nova fascikla pod nazivom „UPDATE“ (Ažuriranje).
   Napomena: Izdvojiće se četiri datoteke: MSB17-FW.BIN, MSB17-FW.ID, MSB17-FW_MB.BIN i MSB17FW_MB.ID.
 2. Snimite te 4 datoteke na prazan upisivi CD. Koristite softver za narezivanje CD-ova? Izaberite univerzalni format diska (UDF).
  Ako izaberete format ISO9660, to može da dovede do neispravnog diska za ažuriranje.
Prenos sadržaja za ažuriranje u plejer

Prvo pripremite opremu, a zatim prebacite ažuriranje na BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.

Pripremite opremu:
 1. Uključite televizor i proverite da li je izabran ulaz na koji je povezan BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL. (Na primer, ako je BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL povezan na HDMI 2 priključak, odaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Uključite BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL
 3. Pritiskajte dugme „FUNCTION“ dok se na ekranu na prednjoj tabli ne pojavi funkcija „BD/DVD“.
 4. Ako započne reprodukcija diska, pritisnite STOP i sačekajte da se prikaže ekran menija XrossMediaBar (XMB).
 5. Izaberite „Quick Start Mode“ (Režim brzog pokretanja) – proverite da li je „Quick Start Mode“ (Režim brzog pokretanja) podešeno na „Off“ (Isključeno). U suprotnom, nadogradnja firmvera neće uspeti.
 6. Stavite disk u plejer i zatvorite ležište.
Prenos sadržaja za ažuriranje:
 1. Nakon što se disk učita, na TV ekranu se prikazuje poruka [Update disc has been inserted. Do you want to update software? Current version M17.R.xxxx New version M17.R.0257 Never turn off power while performing update.] (Ubačen je disk za ažuriranje. Želite li da ažurirate softver? Trenutna verzija M17.R.xxxx Nova verzija M17.R.0257 Nikada nemojte da isključujete napajanje tokom ažuriranja.)
 2. Izaberite OK pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER
 3. Ažuriranje počinje
 4. Tokom ažuriranja, na ekranu na prednjoj tabli ćete videti poruku UPDATE (Ažuriranje)
 5. Ako je ažuriranje firmvera dovršeno, na ekranu na prednjoj tabli će se prikazati poruka [DONE] (Gotovo).
  Napomena: Tokom procesa ažuriranja nemojte da isključite kabl za napajanje.
 6. Ponovo uključite sistem

Korak 2: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M17.R.0257, ažuriranje firmvera je uspelo

Rešavanje problema

Šta da radite ako imate problema sa ažuriranjem firmvera za BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL pomoću PC računara i CD-R diska.

 • Na ekranu na prednjoj tabli naizmenično se prikazuju poruke „UPDATE“ (Ažuriranje) i „ERROR“ (Greška).
  1. Isključite sistem i iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
  2. Uključite BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
  3. Izvadite disk.
  4. Pokušajte da obavite ažuriranje pomoću postupka sa CD-R diskom.

 • Poruka „UPDATE“ (Ažuriranje) se ne prikazuje na ekranu na prednjoj tabli kada ubacite disk za ažuriranje.
  Ponovo uključite sistem i ostavite disk za ažuriranje u ležištu. Trebalo bi da se nadogradnja automatski nastavi.

 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja
  Ponovo uključite sistem i ostavite disk za ažuriranje u ležištu. Trebalo bi da se nadogradnja automatski nastavi.

 • Datoteka za ažuriranje UPDATA_M17R0257.zip koju sam preuzeo/la sa veb-lokacije za ažuriranje ne može da se raspakuje.
  Da li ste tu datoteku uspešno preuzeli? Pokušajte da izbrišete datoteku i ponovo je preuzmete.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i nije se završilo
  1. Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite
  2. Uključite BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja