Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • KD-43X7052
 • KD-43X7053
 • KD-43X7055
 • KD-43X7056
 • KD-49X7052
 • KD-49X7053
 • KD-49X7055
 • KD-49X7056
 • KD-55X7052
 • KD-55X7053
 • KD-55X7055
 • KD-55X7056

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšavanje opštih performansi televizora
 • Rešavanje problema gde YouTube korisnički nalog nije odjavljen nakon odabira Initialize Personal Information (Pokretanje ličnih informacija)

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Ograničenja

 • Samo za upotrebu sa proizvodima prodatim u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama/regionima.

Priprema

Provera verzije softvera

Softver je možda već ažuriran. Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju softvera imate – pratite sledeća uputstva:

 1. Uključite televizor i pritisnite dugme HOME (Početni ekran) na daljinskom upravljaču da biste prikazali početni meni.
 2. Pronađite stavku Settings (Postavke), a zatim pritisnite dugme Enter (Unesi).
 3. Pronađite stavku Customer Support (Korisnička podrška), a zatim pritisnite dugme Enter (Unesi).
 4. Model i verzija softvera bi trebalo da budu prikazani u gornjem desnom uglu ekrana: ver. 8.931 – ako je prikazan broj verzije ver. 8.931 ili veći, to znači da već imate najnoviju verziju firmvera.

Firmver na BRAVIA TV-u možete da ažurirate na dva načina:

 • Pomoću funkcije Automatic Software Download (Automatsko preuzimanje softvera) (lakši način)
 • Pomoću USB uređaja za skladištenje

Pomoću funkcije Automatic Software Download (Automatsko preuzimanje softvera) (lakši način):

Kompanija Sony obezbeđuje ažuriranja softvera kako bi poboljšala funkcionalnosti i korisnicima pružila najaktuelniji TV doživljaj. Najjednostavniji način za preuzimanje ažuriranja softvera je pomoću funkcije Automatic Software Download (Automatsko preuzimanje softvera). Ova postavka je podrazumevano omogućena.
Ako ste uključili funkciju Automatic Software Download (Automatsko preuzimanje softvera) u nastavku, automatski ćete dobiti obaveštenje da je potrebno da ažurirate televizor.

 1. Pritisnite dugme HOME (Početni ekran) na daljinskom upravljaču.
 2. Izaberite Settings (Postavke),a zatim pritisnite dugme Enter (Unesi).
 3. Izaberite Customer Support (Korisnička podrška), a zatim pritisnite dugme Enter (Unesi).
 4. Izaberite Automatic Software Download (Automatsko preuzimanje softvera).
 5. Izaberite On (Uključeno) ako želite da se softver preuzima automatski. Izaberite Off (Isključeno) da biste isključili ovu funkciju.

Novo ažuriranje firmvera počećemo postepeno da dodajemo na sve televizore povezane na internet u roku od nekoliko sedmica nakon objavljivanja.

VAŽNO: Odeljci „Sistemski zahtevi“, „Informacije o datoteci“ i „Preuzimanje i instaliranje“ odnose se na postupak ažuriranja pomoću USB uređaja za skladištenje. Možete da ih zanemarite ako ste ažuriranje obavili pomoću funkcije „Automatic Software Download“ (Automatsko preuzimanje softvera).

Ostala najčešća pitanja o rešavanju problema potražite u odeljku Pitanja i odgovori na stranici podrške kompanije Sony.

Pomoću USB uređaja za skladištenje:

Softver možete da ažurirate i pomoću USB uređaja za skladištenje. Ako Internet veza nije podešena na televizoru ili ako ne želite da čekate ažuriranje preko funkcije Automatic Software Download (Automatsko preuzimanje softvera), pokušajte da ga preuzmete i instalirate pomoću USB uređaja prema uputstvima u nastavku.

Sistemski zahtevi

Šta vam je potrebno

 • računar sa pristupom internetu
 • USB uređaj za skladištenje

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na ver. 8.931 za televizor

Naziv Zip datoteke

 • sony_tvupdate_2017_8931_eff_auth.zip

Verzija datoteke

 • 8.931

Veličina datoteke

 • 289 426 738 bajt(ov)a

Datum objavljivanja

 • 18-01-2023

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva da se ne bi desilo da televizor prestane da reaguje ili da mu treba popravka.
 • Nemojte da isključujete televizor niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.
 • Prekinite sva snimanja pre nego što započnete ažuriranje firmvera. (samo modeli koji podržavaju snimanje na USB čvrsti disk)

Kako se preuzima program za ažuriranje

Pre instalacije, preuzmite datoteku za ažuriranje sa interneta i sačuvajte je na USB uređaju za skladištenje.

 1. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar.
  1. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) na vrhu ove stranice, a zatim pročitajte i prihvatite uslove i odredbe.
  2. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) na dnu ove stranice da biste preuzeli datoteku za ažuriranje na računar.
 2. Proverite naziv i veličinu preuzete datoteke (pogledajte odeljak Informacije o datoteci).
 3. Izdvojite preuzetu datoteku.
  Kad otpakujete preuzetu datoteku, videćete fasciklu (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx).
 4. Uključite USB uređaj u računar.
 5. Kopirajte ili prevucite i otpustite fasciklu (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) u osnovni direktorijum USB uređaja.
  Napomena: Osnovni direktorijum je prvi direktorijum ili direktorijum najvišeg nivoa na uređaju i on sadrži sve druge fascikle.
 6. Isključite USB uređaj iz računara i pređite na sledeći odeljak.

1. korak: Instalirajte ažuriranje

Kada preuzmete datoteku za ažuriranje i pripremite USB uređaj, možete da je instalirate na televizoru. Ovaj postupak može da traje od 15 do 30 minuta, a televizor će se tokom instalacije isključiti pa ponovo uključiti. Postupite na sledeći način:

 1. Uključite televizor.
 2. Najpre proverite da nijedan USB uređaj nije uključen u televizor.
 3. Uključite USB uređaj za skladištenje na kojem se nalazi fascikla (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) u USB priključak na televizoru.
  Napomena: Ako se na televizoru nalazi više USB priključaka, možete da izaberete bilo koji od njih.
 4. Pritisnite dugme HOME (Početni ekran) na daljinskom upravljaču da biste otvorili početni meni.
 5. Pronađite kategoriju Settings (Postavke) pa pritisnite dugme Enter (Unesi) da biste je izabrali.
 6. Pronađite i izaberite stavku Customer Support (Korisnička podrška).
 7. Pronađite i izaberite stavku Software Update (Ažuriranje softvera), a zatim izaberite USB.
 8. Na ekranu televizora će se pojaviti niz poruka. Pratite prikazana uputstva.
 9. Ažuriranje će početi, a narandžasto LED svetlo na prednjoj tabli televizora će početi da treperi.
  UPOZORENJE! Tokom postupka instalacije softvera:
  • nemojte uklanjati USB uređaj
  • nemojte isključivati televizor
  • nemojte isključivati televizor sa izvora napajanja
 10. Kada se na televizoru prikaže poruka Firmware update complete (Ažuriranje firmvera je završeno), televizor će se isključiti, a zatim uključiti da bi se dovršilo ažuriranje. – Nemojte da vadite USB uređaj niti da isključujete televizor.
 11. Kad se televizor ponovo uključi, izvadite USB uređaj za skladištenje iz USB priključka.

2. korak: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Proverite trenutnu verziju softvera da biste potvrdili da je ažuriranje uspešno instalirano.

 • Ako je broj verzije ver. 8.931 ili veći, softver je uspešno ažuriran.
 • Ako broj verzije nije ver. 8.931 ili veći, ponovo preuzmite i instalirajte datoteku za ažuriranje.

Pitanja i odgovori

Mogući problem tokom ažuriranja

Treba vam još informacija? Pogledajte najčešća pitanja o ažuriranju softvera preko interneta:

 • Da li će moja lična podešavanja biti izbrisana posle ažuriranja?
  Ne, sva lična podešavanja biće sačuvana.
 • Mogu li da instaliram stariju verziju softvera?
  Ne. Da bi televizor nastavio da radi pri optimalnim performansama, nije moguće instalirati stariju verziju softvera: najnovija verzija softvera sadrži sve prednosti i poboljšanja u odnosu na prethodne verzije.
 • Da li je normalno da se televizor isključi tokom ažuriranja?
  Normalno je da se televizor ponovo pokrene tokom postupka ažuriranja. Potrebno je više vremena da se televizor ponovo pokrene tokom instalacije novog softvera.

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera televizora putem interneta

Ako se na ekranu televizora prikaže poruka An error occurred during the software update (Došlo je do greške tokom ažuriranja softvera) ili Software cannot be updated using this USB device (Softver nije moguće ažurirati pomoću ovog USB uređaja), pređite na sledeće postupke da biste pronašli rešenje:

 1. Proverite da li USB uređaj ispravno radi. Ako radi, pokušajte ponovo da preuzmete datoteku za ažuriranje.
 2. Isključite televizor pomoću dugmeta POWER (Napajanje) na televizoru.
 3. Ponovo pritisnite dugme POWER (Napajanje) i ponovite instalaciju.

Ako se na ekranu televizora prikaže poruka No newer version of the TV software was found (Nije pronađena novija verzija softvera za televizor), to znači da je na televizoru već instalirana najnovija verzija softvera, tako da ne treba da ga ažurirate.

Ostala najčešća pitanja o rešavanju problema potražite u odeljku Pitanja i odgovori na stranici podrške kompanije Sony.