Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • SEL70200GM2

Obavezna preuzimanja

Pročitajte ovaj odeljak pre nego što preuzmete datoteku.

Da biste mogli da instalirate ovo ažuriranje, potrebno je da najpre preuzmete Sony Camera Driver. Više detalja potražite u odeljku Kako se preuzima Sony Camera Driver ovog članka.

O ovoj stavci za preuzimanje

Napomene:

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšava performanse Image Stabilization (Stabilizacija slike) kada se koristi sa fotoaparatom ILCE-7RM5
 • Poboljšava stabilnost u radu

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Update_SEL70200GM2V2D.dmg

Verzija datoteke

 • 02

Veličina datoteke

 • 2.8 MB (2 819 761 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 08-11-2022

Priprema

Ovo ažuriranje sistemskog softvera objektiva se može obaviti samo kada je objektiv postavljen na fotoaparat. Pre nego što započnete ažuriranje, postavite odgovarajući objektiv na fotoaparat. Takođe, obavezno isključite napajanje fotoaparata pre postavljanja objektiva.

Proverite verziju sistemskog softvera objektiva

Sledite uputstva u nastavku da biste proverili verziju sistemskog softvera objektiva. Ako je verzija sistemskog softvera ver.01, potrebno je da ažurirate softver.
Napomena: Ako se pojavi ekran sa podešavanjem datuma i vremena kada uključite napajanje fotoaparata, podesite datum i vreme.

 1. Na fotoaparatu izaberite MenuSetupVersion (Podešavanje → Opcije podešavanja → Verzija).
 2. Prikazana je verzija sistemskog softvera objektiva.
  Napomena: Ako koristite seriju QX, pokrenite program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva na računaru i proverite verziju sistemskog softvera objektiva tako što ćete pokrenuti ažuriranje.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera objektiva je kompatibilna sa sledećim verzijama operativnog sistema Macintosh:

 • macOS 10.15, 11, 12

Hardver računara

 • Prostor na čvrstom disku: 200 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više

Ostale stavke za α fotoaparat sa zamenljivim objektivom

 • Izvor napajanja fotoaparata: Potpuno napunjena punjiva baterija ili namenski adapter za naizmeničnu struju (prodaje se zasebno)
  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je preostali nivo baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da koristite potpuno napunjenu bateriju ili namenski adapter za naizmeničnu struju (prodaje se zasebno). Skinite vertikalni rukohvat kada ažurirate sistemski softver objektiva.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcionalnost ažuriranja nije zagarantovana ako se koristi neki drugi USB kabl.

Ostala dodatna oprema za profesionalni fotoaparat / fotoaparat – Emitovanje i produkcija

 • Izvor napajanja fotoaparata: Namenski adapter za naizmeničnu struju
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom.
  Napomena: Funkcionalnost ažuriranja nije zagarantovana ako se koristi neki drugi USB kabl.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Zatvorite sve ostale aplikacije pre nego što započnete ažuriranje.
 • Nemojte da vadite bateriju dok traje ažuriranje; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog prekida napajanja.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Kada povezujete fotoaparat s računar, pobrinite se da ga povežete samo s računarom.
 • Prethodno izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.
 • Koristite računar koji je povezan na internet.

Za α fotoaparate sa izmenjivim objektivima:

 • Prilikom ažuriranja sistemskog softvera objektiva, koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju ili namenski adapter za naizmeničnu struju (prodaje se zasebno).
 • Postavite objektiv na fotoaparat pre nego što pokrenete ažuriranje sistemskog softvera objektiva. Proverite da li je fotoaparat isključen.

Za profesionalni fotoaparat / fotoaparat – Emitovanje i produkcija:

 • Tokom ažuriranja koristite namenski adapter za naizmeničnu struju.
 • Pre nego što postavite objektiv sa ažuriranjem softvera, proverite da li je izvađena baterija i da li je isključen adapter za naizmeničnu struju
 • Proverite postavke USB veze
  Napomena: Prateći uputstva u prozoru Lens System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera), na fotoaparatu izaberite Menu SetupUSBUSB Connection (Meni → Podešavanje → USB → USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta). Ako je izabran neki drugi režim umesto režima Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).

Za Mac računare sa procesorom Apple silicon:

Kako se preuzima Sony Camera Driver:

 1. Posetite stranicu za preuzimanje drajvera Sony Camera Driver i preuzmite odgovarajući drajver:
 2. Kliknite na dugme Download (Preuzmi).
 3. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme Download (Preuzmi).
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

Kako da preuzmete program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva:

 1. Kliknite na dugme Download (Preuzmi).
 2. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme Download (Preuzmi).
  Napomena: Započeće preuzimanje datoteke Update_SEL70200GM2V2D.dmg.
 3. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

Nakon uspešnog preuzimanja datoteke, spremni ste za instalaciju ažuriranja.

1. korak: Instalirajte Sony Camera Driver

 1. Zatvorite sve programe koji su trenutno pokrenuti na vašem računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku Camera_Driver_2110a.dmg koju ste preuzeli. Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat.
  Napomena: Ako ste povezali fotoaparat sa računarom, isključite ga pre nego što počnete.
 3. Fascikla Sony Camera Driver Installer (Program za instaliranje drajvera Sony Camera Driver) će se proširiti.
 4. Dvaput kliknite na ikonu SonyCameraDriver.pkg.
 5. Pojaviće se ekran programa za instaliranje. Pratite uputstva.
 6. Od vas će se tražiti da sistemu dozvolite da započne instalaciju. Unesite lozinku za administratorski nalog.

  NAPOMENE:
  • Ako operativni sistem prikaže dijalog System Extension Blocked (Nedostupna oznaka tipa datoteke) (prikazana poruka se razlikuje u zavisnosti od verzije operativnog sistema. Extension (Oznaka tipa datoteke) ovde se odnosi na Sony Camera Driver), kliknite na dugme Open Security Preferences (Otvori bezbednosne postavke). Otvoriće se ekran macOS Security & Privacy (Bezbednost i privatnost).
  • Ako operativni sistem ne prikaže dijalog System Extension Blocked (Nedostupna oznaka tipa datoteke), pređite na 2. korak: Pokrenite Lens System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva) pa nadalje.
 7. Na ekranu Security & Privacy (Bezbednost i privatnost) otvorite karticu General (Opšte), a zatim kliknite na ikonu ključa. Kada od vas bude tražena lozinka, unesite lozinku koju ste koristili za prijavljivanje na nalog administratora, a zatim kliknite na dugme Unlock (Otključaj).
 8. Kliknite na dugme Allow (Dozvoli) da biste sistemu dozvolili da započne učitavanje sistemskog softvera.
 9. Ako dobijete upit da ponovo pokrenete uređaj nakon što pritisnete dugme Allow (Dozvoli), ponovo pokrenite sistem i vratite se na početak postupka ažuriranja.
 10. Ako ekran Security & Privacy (Bezbednost i privatnost) ne nestane, zatvorite prozor.

2. korak: Pokrenite program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva

 1. Dvaput kliknite na datoteku Update_SEL70200GM2V2D.dmg koju ste preuzeli. Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat.
 2. Dvaput kliknite na fasciklu Update_SEL70200GM2V2D.dmg koja se pojavljuje na radnoj površini.
 3. Dvaput kliknite na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
 4. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da aplikacija izvrši promene. Unesite lozinku za administratorski nalog.
 5. Lens System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva) će se pokrenuti.

  Napomene:
  • Ako sistem nije spreman za ažuriranje, pojaviće se poruka o grešci. Pratite uputstvo iz poruke, a zatim ponovo dvaput kliknite na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
  • Ako se pojavi poruka You need to restart your computer (Morate ponovo da pokrenete računar), ponovo pokrenite računar pa ponovo dvaput kliknite na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
  • Ako se pojavi poruka You need to install Sony Camera Driver (Morate da instalirate Sony Camera Driver), obavite postupak opisan u 1. koraku:Instalirajte Sony Camera Driver, a zatim ponovo dvaput kliknite na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
  • Ako se pojavi poruka Check the Security & Privacy setting (Proverite postavke za bezbednost i privatnost), obavite 7. i 8. korak iz 1. koraka: Instalirajte Sony Camera Driver, a zatim ponovo pokrenite računar i ponovo dvaput kliknite na ikonu LensSystemSoftwareUpdater (Program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva)
 6. Kada uključite fotoaparat i povežete ga sa računarom pomoću isporučenog USB kabla, na LCD ekranu fotoaparata pojaviće se USB Mode (USB režim).
 7. Kliknite na Next (Dalje) u programu za ažuriranje sistemskog softvera objektiva. Na računaru će se otvoriti prozor programa za ažuriranje sistemskog softvera objektiva, a na ekranu fotoaparata će se prikazati poruka Follow computer instructions. (Pratite uputstva na računaru.).
  Napomena: Od ovog trenutka ne smete isključivati fotoaparat dok se ažuriranje sistemskog softvera objektiva ne završi. U zavisnosti od modela fotoaparata, potrebno je nekoliko minuta da se promeni ekran.
  • Računar
   Ekran „Check the version“ (Provera verzije)
  • Fotoaparat
   <b>Pratite uputstva na</b> računaru
  Rešavanje problema:
  • Ako se pojavi poruka The update is not available for your model (Ažuriranje nije dostupno za vaš model), proverite da li je datoteka za ažuriranje sistemskog softvera objektiva koju pokušavate da instalirate ispravna datoteka za objektiv koji ste postavili na fotoaparat. U slučaju da je pokrenut ispravan program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva, iskopčajte USB kabl, isključite fotoaparat i vratite se na 2. korak: Pokrenite program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva.
  • Ako se pojavi poruka Could not find camera with the lens for this update mounted. (Nije moguće pronaći fotoaparat sa postavljenim objektivom za ovo ažuriranje.), proverite da li je vaš fotoaparat naveden u odeljku Relevant Products (Relevantni proizvodi) i da li je fotoaparat povezan sa računarom pomoću USB kabla.
 8. Kliknite na Next (Dalje) u programu za ažuriranje sistemskog softvera objektiva. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja su prikazane u donjem levom uglu ekrana. Ako je trenutna verzija sistemskog softvera objektiva Ver.02, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i kliknite na dugme Finish (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili isključite adapter za naizmeničnu struju, zatim vratite bateriju ili ponovo povežite adapter za naizmeničnu struju, pa uključite fotoaparat.
  • Potrebno je da ažurirate softver
    Slika koja prikazuje trenutnu verziju sistemskog softvera u programu za ažuriranje sistemskog softvera
  • Nije potrebno da ažurirate softver
   Slika koja prikazuje najnoviju verziju softvera u programu za ažuriranje sistemskog softvera
 9. Uverite se da je trenutna verzija ver.01 i kliknite na Next (Sledeće). Podaci se prenose na fotoaparat (približno 5 sekundi).
  Napomena: Nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl tokom ažuriranja.
 10. Kada se završi prenos podataka, otvoriće se sledeći ekran:
  Ekran „Run the update“ (Pokrenite ažuriranje)
  Kliknite na dugme Finish (Završi).
 11. Počinje postupak ažuriranja i na fotoaparatu se prikazuje traka napretka (približno 90 sekundi).
 12. Ažuriranje je završeno kada se na fotoaparatu pojavi poruka Lens update complete. (Ažuriranje objektiva je dovršeno.). Ako koristite seriju QX, postupak ažuriranja se završava kada sadržaj na ekranu QX fotoaparata nestane.
 13. Isključite USB kabl.
  Napomena: Kada se ažuriranje završi, isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili isključite adapter za naizmeničnu struju, zatim vratite bateriju ili ponovo povežite adapter za naizmeničnu struju pa uključite fotoaparat.

3. korak: Proverite da li je verzija sistemskog softvera objektiva ver. 02

 1. Na fotoaparatu izaberite MenuSetupVersion (Meni → Podešavanje → Verzija).
 2. Prikazana je verzija sistemskog softvera objektiva.

  Napomena: Preporučujemo da vratite bezbednosne smernice na prvobitne postavke na Mac računarima sa procesorom Apple silicone kada se ažuriranje završi. Na Mac računarima sa Intel procesorom ovaj korak nije neophodan. Ako je potrebno, pogledajte članak Kako se menjaju bezbednosne smernice na Mac računarima sa procesorom Apple silicon.

Pitanja i odgovori

Ažuriranje ne može da se dovrši

Ako je monitor crn duže od 2 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Isključite USB kabl iz računara.
 2. Izvadite bateriju i isključite adapter za naizmeničnu struju iz fotoaparata, sačekajte nekoliko minuta, a zatim vratite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite instalaciju.

Nakon pokretanja programa za ažuriranje sistemskog softvera, ekran za proveru verzije se ne pojavljuje i prikazana je poruka Failed to update (Ažuriranje nije uspelo).

U tom slučaju, moguće je da ste fotoaparat već ažurirali pomoću drajvera System Software Update Helper (Pomoćnik za ažuriranje sistemskog softvera) i da taj softver niste deinstalirali:

 1. Ponovo preuzmite System Software Update Helper (Pomoćnik za ažuriranje sistemskog softvera) i deinstalirajte taj drajver pomoću alatke za deinstalaciju koja se nalazi u fascikli Uninstaller (Program za deinstalaciju) preuzete datoteke.
 2. Kada deinstalirate drajver System Software Update Helper (Pomoćnik za ažuriranje sistemskog softvera), dvaput kliknite na datoteku Update_SEL70200GM2V2D.dmg da biste ponovo pokrenuli ažuriranje.