Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • SRS-XG500
 • SRS-XP500
 • SRS-XP700

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšavanje kompatibilnosti veze sa uređajima koji podržavaju funkciju Party Connect

Sistemski zahtevi

 • Android uređaj (verzija V5.0 ili novija) ili iOS uređaj (verzija iOS 11.0 ili novija)
 • Aktivna internet veza
 • Mora biti instalirana najnovija verzija aplikacije Sony | Music Center
 • Zvučnici treba da budu povezani sa Android ili iOS uređajem

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na verziju 5700 ili 7600 za SRS-XP500/SRS-XP700/SRS-XG500

Verzija datoteke

 • 5700 (Za verziju 2500 pre ažuriranja)
 • 7600 (Za verziju 2600 i novije i verziju 3300 i starije pre ažuriranja)

Veličina datoteke

 • Verzija 5700
  • SRS-XP500: 1.62 MB (1 708 432 bajt(ov)a)
  • SRS-XP700: 1.63 MB (1 710 960 bajt(ov)a)
  • SRS-XG500: 1.62 MB (1 701 824 bajt(ov)a)
 • Verzija 7600
  • SRS-XP500: 1.62 MB (1 709 440 bajt(ov)a)
  • SRS-XP700: 1.63 MB (1 711 696 bajt(ov)a)
  • SRS-XG500: 1.62 MB (1 702 304 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 21-06-2022

Priprema

Provera verzije firmvera

Ako je prikazana verzija 2500 ili ekvivalentna, odnosno novija verzija od verzije 2600, ali ekvivalentna ili starija od verzije 3300, preporučujemo da ažurirate firmver. Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite zvučnik.
 2. Pokrenite aplikaciju Sony | Music Center.
 3. Povežite zvučnik sa aplikacijom Sony | Music Center.
 4. Izaberite stavku Settings (Postavke).
 5. Izaberite System (Sistem).
 6. Proverite verziju firmvera (prve 4 cifre u crvenom okviru).
  Trenutna verzija firmvera na zvučniku

Važna napomena

 • NEMOJTE da obavljate ažuriranje na mestima na kojima je Wi-Fi signal nestabilan, na primer:
  • u vozu, odnosno na mestu na kojem je Wi-Fi signal često opterećen
  • u blizini mikrotalasne pećnice, bežičnog telefona i drugih uređaja koji koriste radio-talase frekventnog opsega od 2,4 GHz
 • Proverite da li su oba uređaja (Android ili iOS uređaj i zvučnici) u potpunosti napunjena.
 • Pre nego što započnete ažuriranje, proverite da li je uređaj uključen u utičnicu pomoću adaptera za naizmeničnu struju.
 • Pre nego što započnete ažuriranje, prekinite vezu između Android ili iOS uređaja i svih drugih Bluetooth uređaja, kao što su nosivi uređaji ili pametni satovi.

Pre nadogradnje

 • Kada se jednom ažurira, firmver ne može da se vrati na prethodnu verziju.
 • Postupak ažuriranja na Android uređajima traje približno 3 minuta.
  Veličina datoteke je oko 1.63 MB za SRS-XP700 i oko 1.62 MB za SRS-XP500/SRS-XG500.
  Postupak ažuriranja na iOS uređajima traje približno 10 minuta.
  Veličina datoteke je oko 1.63 MB za SRS-XP700 i oko 1.62 MB za SRS-XP500/SRS-XG500.
 • U zavisnosti od radiotalasnog okruženja i Android ili iOS uređaja, ažuriranje može duže da traje.
 • Da biste ažurirali ove zvučnike, pratite sledeća uputstva.
  • Preuzmite podatke sa servera na iOS ili Android uređaj.
  • Prenesite podatke sa iOS ili Android uređaja na zvučnike.
  • Ažurirajte zvučnike.

Preuzimanje i instaliranje

Da biste ažurirali ove zvučnike, pratite sledeća uputstva:

 1. Preuzmite podatke sa servera na iOS ili Android uređaj.
 2. Prenesite podatke sa iOS ili Android uređaja na zvučnike.
 3. Ažurirajte zvučnike.

1. korak: Instalirajte ažuriranje

 1. Povežite uređaj na utičnicu za napajanje.
  • Povežite isporučeni adapter za naizmeničnu struju na ulaz DC IN 5 V zvučnika i adapter za naizmeničnu struju.
   Napomena: Ažuriranje softvera ne može da se obavi ako se uređaj napaja samo pomoću baterije.
 2. Uključite zvučnik.
 3. Pokrenite aplikaciju Sony | Music Center.
 4. Povežite zvučnik sa aplikacijom Sony | Music Center.
 5. Kad se uspostavi veza, prikazaće se sledeći ekran.
  slika ekrana sa aplikacijom Sony | Music Center
 6. Ako je ažuriranje dostupno, prikazaće se poruka Update the software of the speaker. (Ažurirajte softver zvučnika.) u kojoj možete da pritisnete dugme More Info (Više informacija).
 7. Prve 4 cifre predstavljaju verziju. Proverite da li je prikazana verzija Version 5700 (za verziju 2500 pre ažuriranja) ili Version 7600 (za verziju 2600 i novije i verziju 3300 i starije pre ažuriranja), a zatim pritisnite dugme OK (U redu) da biste započeli ažuriranje.
 8. Kad se preuzimanje završi, automatski će se pojaviti sledeći ekran.
 9. Kad se prenos podataka završi, automatski će se pojaviti sledeći ekran.
  Napomena: Nemojte da isključujete zvučnike dok se preuzimaju datoteke za ažuriranje, prenose podaci ili obavlja ažuriranje jer u suprotnom zvučnici mogu postati neupotrebljivi. Kad se završi ažuriranje softvera, pritisnite OK (U redu).
 10. Ako se ekran ne pojavi, proverite u sledećem koraku da li je verzija ažurirana.
 11. Zvučnik će se automatski isključiti kada se završi ažuriranje softvera.

2. korak: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Posle ažuriranja proverite da li je nova verzija uspešno instalirana prateći korake opisane u odeljku Check the firmware version (Provera verzije firmvera).
Ako je verzija firmvera 5700 (za verziju 2500 pre ažuriranja) ili 7600 (za verziju 2600 i novije i verziju 3300 i starije pre ažuriranja), ažuriranje je uspešno obavljeno.

Pitanja i odgovori

Pojavljuje se poruka o grešci prilikom ažuriranja.

 1. Pritisnite OK (U redu).
 2. Ponovo pokrenite (isključite, a zatim ponovo uključite napajanje) zvučnik.
 3. Nakon toga, ponovo pokrenite aplikaciju Sony | Music Center i ponovite ažuriranje

Čak i ako ažuriranje nije uspelo, proverite verziju firmvera. Ako je prikazana verzija 5700 (za verziju 2500 pre ažuriranja) ili 7600 (za verziju 2600 i novije i verziju 3300 i starije pre ažuriranja), firmver je uspešno ažuriran. Ako nije prikazana odgovarajuća verzija, ponovo ažurirajte firmver. Verziju možete da proverite u postavkama aplikacije Sony | Music Center. Da biste saznali kako možete da proverite verziju, pogledajte odeljak Check the firmware version (Provera verzije firmvera) na ovoj strani.