Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Obavezna preuzimanja

Pročitajte ovaj odeljak pre nego što preuzmete datoteku.

Datoteku HAPMusicTransfer_13209290.pkg morate da preuzmete u novu fasciklu na računaru, u kojoj nema drugih datoteka osim preuzete datoteke.

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

HAP Music Transfer je aplikacija koja prenosi muzičke datoteke sačuvane na računaru na HDD audio plejer. Ova verzija (1.3.2) nudi podršku za operativne sisteme macOS Catalina10.15, macOS Big Sur 11 i macOS Monterey 12.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Biranje više fascikli i grupni prenos: Možete da izaberete više fascikli odjednom (do 100) u kojima su sačuvane muzičke datoteke na računaru, a zatim da ih prenesete kao paket na HDD audio plejer.
 • Podrška za prenos različitih formata datoteke: Pored najčešće korišćenih formata datoteke (kao što je MP3), softver HAP Music Transfer podržava prenos nekomprimovanih audio datoteka visoke rezolucije, kao što su format od 192 kHz/24 bita i DSD (Direct Stream Digital).
 • Podešavanje automatskog prenosa: Podesite funkciju automatskog prenosa na ON (Uključeno) da biste automatski započeli prenos datoteka. Ako uključite ovu funkciju, ona će automatski započeti prenos datoteka na HDD audio plejer kada nove muzičke datoteke dodate u predviđenu fasciklu na računaru. Takođe, prenos možete u svakom trenutku da započnete i ručno.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • HAPMusicTransfer_13209290.pkg

Verzija datoteke

 • 1.3.2

Veličina datoteke

 • 1.33 MB (1 401 598 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 12-11-2019

Priprema

Važne napomene

 • Prilikom instaliranja ove datoteke morate biti prijavljeni kao administrator ili korisnik sa administratorskim ovlašćenjima.
 • Kako biste se postarali da nijedan program ne ometa instalaciju, sačuvajte ono što ste radili i zatvorite sve programe. Pre nego što nastavite, na traci sa zadacima ne bi trebalo da bude aplikacija.
 • Preporučuje se da odštampate ova uputstva da biste ih koristili kao referencu tokom postupka instalacije.

Preuzimanje i instaliranje

Sistemski zahtevi

Ovaj softver zahteva da računar ispunjava sledeće sistemske zahteve:

 • Jedan od sledećih operativnih sistema:
  • OS X Mavericks (10.9)
  • OS X Yosemite (10.10)
  • OS X El Capitan (10.11)
  • macOS Sierra (10.12)
  • macOS High Sierra (10.13)
  • macOS Mojave (10.14)
  • macOS Catalina (10.15)
  • macOS Big Sur (11)
  • macOS Monterey (12)
  Napomena: Podržani su Intel procesori (64-bitni) i M1 čipovi.
 • Rezolucija ekrana: 1024 x 768 piksela ili veća

Napomene:

 • Nema garancija da će ovaj softver raditi na svim računarima, čak i ako ispunjavaju navedene sistemske zahteve. Pored toga, sledeći sistemi nisu podržani:
  • Samostalno konstruisani računari ili operativni sistemi
  • Nadograđeni operativni sistemi
  • Okruženje sa više operativnih sistema
  • Okruženje sa više monitora
 • Ako koristite operativni sistem macOS High Sierra 11.3.1 ili noviji, potrebno je da promenite postavke audio plejera sa čvrstim diskom. Više informacija možete pronaći u napomeni u nastavku: Kako se menja SMB verzija.

Uputstva za preuzimanje i instalaciju

 1. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na Download (Preuzmi).
 2. Započeće preuzimanje datoteke HAPMusicTransfer_13209290.pkg.
 3. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara.
 4. Zatvorite sve aplikacije pokrenute na računaru.
 5. Dvaput kliknite na datoteku programa za instalaciju HAPMusicTransfer_13209290.pkg koja je sačuvana na računaru. Datoteka programa za instalaciju će biti izdvojena.
 6. Pratite uputstva na ekranu:
 7. Kliknite na dugme Continue (Nastavi) da biste započeli instalaciju.
 8. Prihvatite uslove i odredbe, a zatim kliknite na Agree (Slažem se).
 9. Prikazaće se ekran „Select a Destination“ (Izbor odredišta). Izaberite disk i kliknite na Continue (Nastavi).
 10. Izaberite tip instalacije, a zatim kliknite na Install (Instaliraj).
 11. Kada vam bude tražena lozinka za prijavljivanje, unesite svoju lozinku i kliknite na dugme Install Software (Instaliraj softver).
 12. Otvoriće se ekran Installing HAP Music Transfer (Instalacija aplikacije HAP Music Transfer) i započeće instalacija.
 13. Nakon instalacije, na ekranu The installation was completed successfully (Instalacija je uspešno obavljena) kliknite na dugme Close (Zatvori) da biste zatvorili program za instalaciju.

Posle ažuriranja

U fascikli Applications (Aplikacije) kliknite na ikonu HAP Music Transfer.
Napomene:

 • Ako se ne otvori ekran sa aplikacijom HAP Music Transfer, kliknite na ikonu dok je uređaj na bazi.
 • Kada se pokrene aplikacija i prikaže sledeći dijalog, kliknite na dugme OK (U redu).

  Napomena: Ako kliknete na dugme Don't Allow (Nemoj da dozvoliš), nećete moći da prenosite muzičke datoteke.
 • Izaberite System PreferencesSecurity & PrivacyPrivacyFiles & Folders (Željene postavke sistema → Bezbednost i privatnost → Privatnost → Datoteke i fascikle) i potvrdite izbor u polju Network Volumes (Mrežni volumeni) u odeljku sa desne strane HAP Music Transfer.

Kako se menja SMB verzija

Aplikacija HAP Music Transfer ne može da prenosi datoteke u operativnom sistemu macOS 11.3.1 ili novijem. Pratite sledeće korake da biste promenili opciju SMB Version (SMB verzija) na plejeru:
Napomena: Ovo je moguće ako je verzija softvera HDD AUDIO PLAYER verzija 18777R ili novija.

 1. Dok se plejer nalazi u režimu Standby (Mirovanje), pritisnite i zadržite dugme HOME, a zatim pritisnite dugme Power (napajanje). Otvoriće se ekran Special Mode (Specijalni režim).
 2. Okrećite točkić dok ne izaberete opciju SMB Version (SMB verzija), pa potvrdite izbor.
 3. Okrećite točkić da biste promenili vrednost 1.0 - 3.1.1 (podrazumevana vrednost) u 1.0, pa potvrdite izbor.
 4. Ponovo će se prikazati ekran Special Mode (Specijalni režim). Okrećite točkić dok ne izaberete opciju Restart (Ponovo pokreni), pa potvrdite izbor.

Ova postavka može da se promeni i kada je audio plejer sa čvrstim diskom isključen.