Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • STR-DN1080

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Rešava problem sa mogućim šumom pri reprodukciji Dolby Atmos zvuka
 • Rešava problem pri kom se Dolby Atmos zvuk možda ne reprodukuje preko ARC-a
 • Poboljšava mogućnost povezivanja na mrežu

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na verziju M41.R.0518 za STR-DN1080

Naziv Zip datoteke

 • UPDATE_M41R0518.zip

Verzija datoteke

 • Verzija M41.R.0518

Veličina datoteke

 • 230 MB (241 578 745 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 17-02-2022

Priprema

Provera verzije firmvera

Vaš firmver je možda već ažuriran, posebno ako imate novi AV risiver. Ako je broj verzije M41.R.0518 ili veći, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz na koji je povezan AV risiver. Ako je AV risiver povezan na HDMI2 priključak, izaberite HDMI2 kao ulaz.
 2. Uključite AV risiver.
 3. Pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte da se otvori HOME (Početni) ekran.
 4. Koristite tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču da biste izabrali Setup System Settings System Information (Podešavanja → Podešavanja sistema → Informacije o sistemu) i pritisnite ENTER (Unos).
 5. Ako je na ekranu televizora prikazan broj verzije M41.R.0518 ili veći, to znači da već imate najnoviju verziju firmvera.

Firmver AV risivera možete da ažurirate na dva jednostavna načina

NačinŠta vam je potrebnoZašto da izaberete ovaj način?
Internet/mreža
(PREPORUČUJE SE)
 • povezan na internet (pomoću Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
 • povezan sa kompatibilnim televizorom
Ovaj način preporučujemo kao najlakši i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako sistem ne može da se poveže na internet.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje AV risivera putem interneta

Preporučujemo ovaj način kao najjednostavniji. Obično traje oko 15-60 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem interneta preuzmite datoteku za ažuriranje na AV risiver.

Šta vam je potrebno

 • povezan na internet (pomoću Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
 • povezan sa kompatibilnim televizorom

Kako da ažuriranje glatko protekne

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako da sve uradite iz prve:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj AV risiver.
 • Nemojte da isključujete AV risiver niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.

Podesite opremu

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz na koji je povezan AV risiver. Ako je risiver povezan na HDMI2 priključak, izaberite HDMI2 kao ulaz.
 2. Povežite AV risiver na internet pomoću Ethernet kabla ili bežično, preko rutera.
 3. Uključite AV risiver.

Preuzmite datoteku za ažuriranje

 1. U meniju HOME (Početni ekran) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite Setup System Settings Software UpdateUpdate via Internet (Podešavanja → Postavke sistema → Ažuriranje softvera → Ažuriranje preko interneta), pa pritisnite ENTER (Unos).
 2. Kada se na ekranu televizora pojavi poruka A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Nova verzija softvera je pronađena na mreži. Želite li da ažurirate softver?), izaberite OK (U redu), pa pritisnite ENTER (Unos).
 3. Ako se na TV ekranu prikaže Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M41.R.XXXX New version M41.R.0518 (Ažurirajte softver na novu verziju. Ne isključujte napajanje dok traje ažuriranje. Trenutna verzija: M41.R.XXXX Nova verzija: M41.R.0518), daljinskim upravljačem izaberite Start (Započni) i pritisnite ENTER (Unos).
 4. Ažuriranje će početi.
 5. Nakon preuzimanja softvera, potrebno je oko 5 minuta da počne ažuriranje. Kad se na ekranu pojavi poruka „When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process“ (Kad počne ažuriranje, na displeju se prikazuje AŽURIRANJE. Ažuriranje može da potraje do 60 minuta. Kad je ažuriranje gotovo, na prozoru displeja risivera će se prikazati DOVRŠENO i risiver će se automatski resetovati. Nemojte da isključujete njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje), izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača i pritisnite ENTER (Unos).
 6. Tokom ažuriranja, na displeju je prikazana poruka UPDATING (Ažuriranje).
 7. Kada se ažuriranje firmvera završi, na displeju će se prikazati poruka COMPLETE (Dovršeno).
  Napomena: Nemojte da isključujete AV risiver niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje
 8. AV risiver će se automatski ponovo pokrenuti kada se ažuriranje završi.
 9. Proverite verziju firmvera. Ako je prikazan broj verzije M41.R.0518, firmver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite kada imate problema sa ažuriranjem firmvera AV risivera putem interneta:
 • Ako je na ekranu televizora prikazana poruka Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Ažuriranje nije uspelo. Uključite USB memoriju na kojoj se nalaze datoteke za ažuriranje ili se povežite na mrežu pa pokušajte ponovo. Ako ažuriranje ponovo bude neuspešno, obratite se korisničkoj službi):
  1. Proverite da li su ruter i svi uređaji povezani između AV risivera i rutera uključeni.
  2. Proverite da li se koristi odgovarajući tip kabla (pravi ili ukršteni) za povezivanje AV risivera i rutera.
  3. Proverite da li su kablovi između AV risivera i rutera pravilno povezani.
  4. Ponovo obavite postupak ažuriranja.
  Napomena: Ako ne možete da obavite ažuriranje softvera, obavite postupak za Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Ako se posle početka postupka Update via Internet (Ažuriranje putem interneta) pojavi poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxx KB / xxxxx KB, i xx% na TV ekranu), ali traka napretka se ne menja, zavisno od mrežne veze, postupak Update via Internet (Ažuriranje putem interneta) može da dugo potraje (do 60 minuta). Zbog toga je prikazana poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB, a xx% je prikazano na ekranu televizora) i potrebno je dosta vremena da se traka napretka na ekranu pomeri.
 • Ako se, kad započnete postupak Update via the Internet (Ažuriranje putem interneta) na televizoru pojavi poruka Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Nije moguće potvrditi status veze. Nije moguće uspostaviti komunikaciju sa serverom. Probajte ponovo kasnije) i ne možete da ažurirate firmver:
  1. Proverite da li je LAN kabl povezan.
  2. Proverite da li AV risiver ima svoju IP adresu u postavkama mreže (ako koristite proksi server, unesite IP adresu proksi severa koji koristite u polje „Proxy Server“ umesto naziva proksi hosta)
  3. Ponovo obavite ažuriranje.
 • Ako je nestalo struje dok je ažuriranje bilo u toku, uključite AV risiver i ponovite ažuriranje.
 • Ako ažuriranje traje duže od 90 minuta i nije dovršeno, a AV risiver je povezan na internet preko bežične veze, povežite ga na internet pomoću kabla i ponovite postupak. Ako se problem i dalje javlja, brzina prenosa podataka na mreži je možda previše mala. U tom slučaju pokušajte da ažurirate sistem pomoću postupka ažuriranja preko USB memorije.
 • Ako je na ekranu televizora prikazana poruka This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Ovaj uređaj nije povezan na mrežu. Obavite dijagnostiku mreže u podešavanjima servera), proverite da li je LAN kabl povezan sa AV risiverom.
 • Ako je na TV ekranu prikazana poruka Already Updated (Već je ažurirano), AV risiver već ima najnoviju verziju firmvera.

Ažuriranje putem USB memorije i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda izaberite ovaj način. Najpre preuzmite datoteku za ažuriranje na računar, prenesite je na USB memoriju, a zatim na AV risiver.

Preporučujemo sledeće operativne sisteme:

 • Windows 8.1 / 10 / 11
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Kako da ažuriranje glatko protekne

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako da sve uradite iz prve:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili AV risiver.
 • Nemojte da isključujete AV risiver niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.

Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar

 1. Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe.
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M41R0518.zip na računar i zapamtite u koju fasciklu ste je preuzeli.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju pa kliknite na „Properties“ (Svojstva). Proverite da li je veličina datoteke 230 MB (241 578 745 bajta).

Sačuvajte datoteku na USB memoriju

 1. Izdvojte datoteku na računar:
  • Za Mac: Otvorite lokaciju na kojoj se nalazi preuzeta datoteka i dvaput kliknite na UPDATE_M41R0518.zip. Naziv izdvojene fascikle je UPDATE (Ažuriranje)
  • Za Windows:
   1. Otvorite direktorijum u koji ste preuzeli datoteku i kliknite desnim tasterom na datoteku UPDATE_M41R0518.zip, a zatim na Extract All (Otpakuj sve).
   2. U prozoru Extract Compressed (Zipped) Folders (Otpakuj komprimovane (zipovane) fascikle) kliknite na Extract (Otpakuj).
   3. Kreiraće se nova fascikla pod nazivom UPDATE (Ažuriranje).
 2. Proverite da li se ove četiri datoteke nalaze u fascikli UPDATE (Ažuriranje): MSB41-FW.BIN, MSB41-FW.ID, MSB41-FW_MB.BIN and MSB41-FW_MB.ID.
 3. Povežite kompatibilan USB uređaj sa računarom.
  • Za Mac: Prevucite i otpustite fasciklu UPDATE (Ažuriranje) u matičnu fasciklu USB uređaja.
  • Za Windows:
   1. Pronađite direktorijum u kojem je kreirana fascikla, a zatim desnim tasterom kliknite na fasciklu UPDATE (Ažuriranje).
   2. U meniju koji se bude pojavio, kliknite na Send To... (Pošalji na).
   3. Kliknite na disk jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Prenosivi disk E:)).
   4. Fascikla za ažuriranje će biti kopirana na USB uređaj.

Napomena: Ažuriranje nije moguće obaviti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv datoteke promenjen.

Prenesite datoteku za ažuriranje na AV risiver

 1. Pripremite opremu:
  1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz na koji je povezan AV risiver. Ako je plejer povezan na HDMI2 priključak, izaberite HDMI2 kao ulaz.
  2. Uključite AV risiver.
  3. Proverite da drugi USB uređaji nisu povezani sa AV risiverom, a ako jesu, isključite ih iz AV risivera.
 2. Prenesite datoteku za ažuriranje:
  1. Stavite USB uređaj na kojem se nalazi datoteka za ažuriranje u USB priključak na prednjoj strani AV risivera.
  2. U meniju HOME (Početni ekran) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite Setup System Settings Software Update → Izaberite opciju Update via USB Memory (Ažuriranje preko USB memorije) i pritisnite Enter (Unos).
  3. Ako se na ekranu televizora prikaže poruka Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M41.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Datoteke za ažuriranje pronađene na USB memoriji. Želite da ažurirate softver? Trenutna verzija: M35.R.XXXX Nova verzija: M41.R.0518. Ne isključujte uređaj i ne uklanjajte USB memoriju tokom ažuriranja). Daljinskim upravljačem izaberite OK (U redu) i pritisnite ENTER (Unos).
  4. Ako se na tokom ažuriranja pojavi poruka „When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process“ (Kad počne ažuriranje, na displeju se prikazuje AŽURIRANJE. Ažuriranje može da potraje do 60 minuta. Kad je ažuriranje gotovo, na prozoru displeja risivera će se prikazati DOVRŠENO i risiver će se automatski resetovati. Nemojte da isključujete njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje), izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača i pritisnite ENTER (Unos).
  5. Ažuriranje će početi.
  6. Tokom ažuriranja, na displeju je prikazana poruka UPDATING (Ažuriranje).
  7. Kada se ažuriranje firmvera završi, na displeju će se prikazati poruka COMPLETE (Dovršeno).
   Napomena: Nemojte da isključujete AV risiver niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje
  8. Plejer će se automatski isključiti kada se ažuriranje dovrši. Nemojte da koristite niti isključujete plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
  9. Isključite USB uređaj iz AV risivera, pa uključite risiver.
  10. Proverite verziju firmvera. Ako je prikazan broj verzije M41.R.0518, firmver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite kada imate problema sa ažuriranjem firmvera AV risivera pomoću računara i diska:
 • Ako se na displeju risivera naizmenično prikazuju poruke UPDATE (Ažuriranje) i ERROR (Greška):
  1. Isključite sistem i iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
  2. Uključite napajanje AV risivera.
  3. Pokušajte da obavite ažuriranje pomoću USB memorije.
 • Ako se napajanje isključilo dok je ažuriranje bilo u toku, uključite AV risiver i ponovite Update via USB Memory Procedure (Postupak ažuriranja putem USB memorije).
 • Ako ne možete da otpakujete datoteku UPDATE_M41R0518.zip koju ste preuzeli sa veb-sajta, izbrišite je i preuzmite je ponovo.
 • Ako ažuriranje traje duže od 90 minuta i nije se završilo:
  1. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo uključite.
  2. Uključite AV risiver.
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja.