Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • SRS-XB501G

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Unapređivanje bezbedne komunikacije

  VAŽNO: Ovo ažuriranje firmvera je neophodno da biste nastavili da koristite uslugu za distribuciju muzike Chromecast built-in. Ažuriranje će se automatski instalirati kada bude dostupna aktivna internet veza i kada se uređaj ne bude koristio.

 • Menjanje protokola za podešavanje aplikacije Google Home

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na verziju 176 za SRS-XB501G

Veličina datoteke

 • 224 MB (235 761 872 bajt(ov)a)

Verzija datoteke

 • 176

Datum objavljivanja

 • 30-11-2021

Priprema

Provera verzije firmvera

Ako je prikazana verzija 175 ili neka prethodna, preporučujemo da ažurirate firmver.
Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Povežite uređaj na istu Wi-Fi mrežu na koju je povezan pametni telefon pomoću aplikacije Google Home.
 2. Pokrenite aplikaciju Google Home na pametnom telefonu.
 3. Izaberite ikonu Home (Početni ekran).
 4. Izaberite ikonu uređaja SRS-XB501G.
 5. Kliknite na ikonu za postavke uređaja.
 6. Verzija firmvera će biti prikazana u kategoriji sa informacijama.

Instalacija

Softver ovog proizvoda se automatski ažurira na najnoviju verziju ako je povezan na internet putem Wi-Fi mreže. Softver se povremeno ažurira kada se pojavi nova funkcija ili ako je ažuriranje neophodno za stabilan rad sistema.

Važna napomena

 • Ne možete da onemogućite automatsko ažuriranje softvera.
 • Prethodne verzije softvera nisu dostupne.
 • Nemojte da isključujete proizvod dok traje ažuriranje. Proizvod možda neće moći da radi za vreme ažuriranja.
 • Za korišćenje ovog proizvoda potrebni su Wi-Fi veza i Google nalog, kao i vaša saglasnost sa Google uslovima korišćenja i/ili pravilima privatnosti.
 • Da biste mogli da koristite ovaj proizvod, neophodno je da prihvatate uslove iz Sony ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom (EULA).
 • Softver ovog proizvoda se automatski ažurira s vremena na vreme i ne možete da odaberete ili odbijete da preuzmete softver koji se automatski ažurira.
 • Tokom ažuriranja, indikatori statusa (Google Assistant) trepere plavom ili ljubičastom bojom.
  To znači da softver zvučnika preuzima i instalira najnovija ažuriranja softvera. Sačekajte da indikatori statusa (Google Assistant) prestanu da trepere.