Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • STR-DN1070

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšavanje stabilnosti usluge Chromecast built-in za audio

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Ograničenja

 • Samo za upotrebu sa proizvodima prodatim u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama/regionima.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera AV risivera na verziju M35.R.2197

Naziv Zip datoteke

 • UPDATE_M35R2197.zip

Verzija datoteke

 • Verzija M35.R.2197

Veličina datoteke

 • 217 MB (228 090 986 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 12-10-2021

Priprema

Provera verzije firmvera

Vaš firmver je možda već ažuriran, posebno ako imate novi AV risiver. Ako je broj verzije M35.R.2197 ili veći, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz na koji je povezan AV risiver. Ako je AV risiver povezan na HDMI2 priključak, izaberite HDMI2 kao ulaz.
 2. Uključite AV risiver.
 3. Pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte da se otvori početni ekran.
 4. Izaberite SetupSystem SettingsSystem Information (Podešavanje → Postavke sistema → Informacije o sistemu) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite ENTER.
 5. Broj verzije firmvera je prikazan na sledeći način na ekranu televizora:
  Verzija softvera M35.R.2197 – ako je broj verzije M35.R.2197 ili veći, već imate najnoviju verziju firmvera.

Firmver AV risivera možete da ažurirate na dva jednostavna načina

NačinŠta vam je potrebnoZašto da izaberete ovaj način?
Internet/mreža
(PREPORUČUJE SE)
 • povezana na internet (pomoću Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
 • povezana sa kompatibilnim televizorom
Ovaj način preporučujemo kao najlakši i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako sistem ne može da se poveže na internet.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje AV risivera putem interneta

Preporučujemo ovaj način kao najjednostavniji. Obično traje oko 15-60 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem interneta preuzmite datoteku za ažuriranje na AV risiver.

Šta vam je potrebno

 • povezana na internet (pomoću Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
 • povezana sa kompatibilnim televizorom

Kako da ažuriranje glatko protekne

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako ćete uspeti odmah iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj AV risiver.
 • Nemojte da isključujete AV risiver niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.

Podesite opremu

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz na koji je povezan AV risiver. Ako je risiver povezan na HDMI 2 priključak, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Povežite AV risiver na internet pomoću Ethernet kabla ili bežičnim putem preko rutera.
 3. Uključite AV risiver.

Preuzmite datoteku za ažuriranje

 1. U početnom meniju pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via Internet (Podešavanje – Postavke sistema – Ažuriranje softvera – Ažuriranje putem interneta), a zatim pritisnite dugme Enter.
 2. Na ekranu televizora će se pojaviti poruka A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Nova verzija softvera je pronađena na mreži. Želite li da ažurirate softver?). Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 3. Na ekranu televizora će se pojaviti poruka Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2197 (Ažurirajte softver na novu verziju. Nemojte da isključujete napajanje dok traje ažuriranje. Trenutna verzija M35.R.XXXX Nova verzija M35.R.2197). Izaberite Start (Započni) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 4. Ažuriranje će početi.
 5. Sledeća poruka će se prikazati na ekranu televizora: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically.Do not disconnect the power cord during the update process (Kada ažuriranje počne, poruka „UPDATING“ (Ažuriranje) će biti prikazana na displeju risivera. Ažuriranje traje do 60 minuta. Kada se ažuriranje završi, na displeju risivera prikazaće se poruka „COMPLETE“ (Dovršeno), a risiver će se automatski ponovo pokrenuti. Tokom ažuriranja nemojte da isključujete kabl za napajanje). Nakon preuzimanja softvera, potrebno je oko 5 minuta da počne ažuriranje. Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 6. Tokom ažuriranja, na displeju je prikazana poruka UPDATING (Ažuriranje).
 7. Kada se ažuriranje firmvera završi, na displeju će se prikazati poruka COMPLETE (Dovršeno).
  NAPOMENA: Nemojte da isključujete AV risiver niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 8. AV risiver će se automatski ponovo pokrenuti kada se ažuriranje završi.
 9. Proverite verziju firmvera. Ako je prikazan broj verzije M35.R.2197, firmver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite kada imate problema sa ažuriranjem firmvera AV risivera putem interneta:
 • Na ekranu televizora je prikazana poruka Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Ažuriranje nije uspelo. Uključite USB memoriju na kojoj se nalaze datoteke za ažuriranje ili se povežite na mrežu pa pokušajte ponovo. Ako ažuriranje ponovo bude neuspešno, obratite se korisničkoj službi).
  1. Proverite da li su ruter i svi uređaji povezani između AV risivera i rutera uključeni.
  2. Proverite da li se koristi odgovarajući tip kabla (pravi ili ukršteni) za povezivanje AV risivera i rutera.
  3. Proverite da li su kablovi između AV risivera i rutera pravilno povezani.
  4. Ponovo obavite postupak ažuriranja.
  Ako ne možete da obavite ažuriranje softvera, pokušajte da obavite postupak za ažuriranje preko USB memorije.
 • Kada započne postupak ažuriranja putem interneta, prikazuje se poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB, a xx% je prikazano na ekranu televizora), ali traka napretka na ekranu se ne menja.
  U zavisnosti od mreže, postupak „Update via the Internet“ (Ažuriranje putem interneta) može duže da potraje (do 60 minuta). Zbog toga je prikazana poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB, a xx% je prikazano na ekranu televizora) i potrebno je dosta vremena da se traka napretka na ekranu pomeri.
 • Kada započnete postupak „Update via the Internet“ (Ažuriranje putem interneta), na televizoru se pojavljuje poruka Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Nije moguće potvrditi status veze. Nije moguće uspostaviti komunikaciju sa serverom. Pokušajte ponovo kasnije.) i ne možete da ažurirate firmver.
  1. Proverite da li je LAN kabl povezan.
  2. Proverite da li AV risiver ima svoju IP adresu u mrežnim postavkama (ako koristite proxy server, unesite IP adresu proxy severa koji koristite – umesto naziva proxy hosta – u polje „Proxy Server“)
  3. Ponovo obavite ažuriranje.
 • Napajanje se prekinulo dok je ažuriranje bilo u toku.
  Uključite AV risiver, a zatim ponovo obavite ažuriranje.
 • Ažuriranje traje duže od 90 minuta i nije se završilo.
  Ako je AV risiver bežično povezan na mrežu, pokušajte da ga na mrežu povežete pomoću kabla, a zatim ponovo pokušajte.
  Ako se problem i dalje javlja, brzina prenosa podataka na mreži je možda previše mala. U tom slučaju pokušajte da ažurirate sistem pomoću postupka ažuriranja preko USB memorije.
 • Na ekranu televizora je prikazana poruka This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Ovaj uređaj nije povezan na mrežu. Obavite dijagnostiku mreže u okviru podešavanja servera).
  Proverite da li je LAN kabl povezan sa AV risiverom.
 • Na ekranu televizora je prikazana poruka Already Updated (Već je obavljeno ažuriranje).
  Verzija firmvera koja je trenutno instalirana na AV risiveru je najnovija verzija.

Ažuriranje putem USB memorije i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda izaberite ovaj način. Najpre preuzmite datoteku za ažuriranje na računar, prenesite je na USB memoriju, a zatim na AV risiver.

Preporučujemo sledeće operativne sisteme:

 • Windows 10 / 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Kako da ažuriranje glatko protekne

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako ćete uspeti odmah iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili AV risiver.
 • Nemojte da isključujete AV risiver niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.

Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar

 1. Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe.
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M35R2197.zip na računar i zapamtite fasciklu u koju ste je preuzeli.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju pa kliknite na „Properties“ (Svojstva). Proverite da li veličina datoteke iznosi 217 MB (228 090 986 bajt(ov)a).

Sačuvajte datoteku na USB memoriju

 1. Izdvojte datoteku na računar:
  • Za Mac: Pronađite lokaciju na kojoj se nalazi preuzeta datoteka i dvaput kliknite na datoteku UPDATE_M35R2197.zip. Naziv izdvojene fascikle je UPDATE (Ažuriranje)
  • Za Windows:
   1. Pronađite direktorijum u koji ste preuzeli datoteku i kliknite desnim tasterom na datoteku UPDATE_M35R2197.zip, a zatim na Extract All (Izdvoji sve).
   2. U prozoru Extract Compressed (Zipped) Folders (Izdvoji komprimovane (zipovane) fascikle) kliknite na Extract (Izdvoji).
   3. Kreiraće se nova fascikla pod nazivom UPDATE (Ažuriranje).
 2. Proverite da li se ove četiri datoteke nalaze u fascikli UPDATE (Ažuriranje): MSB35-FW.BIN, MSB35-FW.ID, MSB35-FW_MB.BIN i MSB35-FW_MB.ID.
 3. Povežite kompatibilan USB uređaj sa računarom.
  • Za Mac:
   Prevucite i otpustite fasciklu UPDATE (Ažuriranje) u matičnu fasciklu USB uređaja.
  • Za Windows:
   1. Pronađite direktorijum u kojem je kreirana fascikla, a zatim desnim tasterom kliknite na fasciklu UPDATE (Ažuriranje).
   2. U meniju koji se bude pojavio, kliknite na Send To... (Pošalji na...).
   3. Kliknite na disk jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Prenosivi disk E:)).
   4. Fascikla za ažuriranje će biti kopirana na USB uređaj.

NAPOMENA: Ažuriranje nije moguće obaviti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv datoteke promenjen.

Prenesite datoteku za ažuriranje na AV risiver

Najpre pripremite opremu pa prenesite datoteku za ažuriranje na plejer.

Pripremite opremu:
 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz na koji je povezan AV risiver. Ako je plejer povezan na HDMI 2 priključak, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Uključite AV risiver.
 3. Proverite da drugi USB uređaji nisu povezani sa AV risiverom, a ako jesu, isključite ih iz AV risivera.
Prenesite datoteku za ažuriranje:
 1. Uključite USB uređaj na kojem se nalazi datoteka za ažuriranje u USB priključak na prednjoj strani AV risivera.
 2. U početnom meniju pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via USB memory (Podešavanje – Postavke sistema – Ažuriranje softvera – Ažuriranje putem USB memorije), a zatim pritisnite dugme Enter.
 3. Na ekranu televizora će se prikazati poruka Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2197. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Datoteke za ažuriranje su pronađene na USB memoriji. Želite li da ažurirate softver? Trenutna verzija M35.R.XXXX Nova verzija M35.R.2197. Nemojte da isključujete napajanje niti USB memoriju dok traje ažuriranje.). Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 4. Sledeća poruka će se prikazati na ekranu televizora: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically.Do not disconnect the power cord during the update process (Kada ažuriranje počne, poruka „UPDATING“ (Ažuriranje) će biti prikazana na displeju risivera. Ažuriranje traje do 60 minuta. Kada se ažuriranje završi, na displeju risivera prikazaće se poruka „COMPLETE“ (Dovršeno), a risiver će se automatski ponovo pokrenuti. Tokom ažuriranja nemojte da isključujete kabl za napajanje). Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 5. Ažuriranje će početi.
 6. Tokom ažuriranja, na displeju je prikazana poruka UPDATING (Ažuriranje).
 7. Kada se ažuriranje firmvera završi, na displeju će se prikazati poruka COMPLETE (Dovršeno).
  NAPOMENA: Nemojte da isključujete AV risiver niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 8. Plejer će se automatski isključiti kada se ažuriranje dovrši. Nemojte da koristite niti isključujete plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 9. Isključite USB uređaj iz AV risivera, pa uključite risiver.
 10. Proverite verziju firmvera. Ako je prikazan broj verzijeM35.R.2197, firmver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite kada imate problema sa ažuriranjem firmvera AV risivera pomoću računara i diska:
 • Na displeju risivera se naizmenično prikazuju poruke UPDATE (Ažuriranje) i ERROR (Greška).
  1. Isključite sistem i iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
  2. Uključite napajanje AV risivera.
  3. Pokušajte da obavite ažuriranje pomoću USB memorije.
 • Napajanje se prekinulo dok je ažuriranje bilo u toku.
  Uključite AV risiver i ponovite postupak ažuriranja pomoću USB memorije.
 • Datoteka za ažuriranje UPDATE_M35R2197.zip koju preuzmem sa veb-lokacije za ažuriranje ne može da se raspakuje.
  Da li ste tu datoteku uspešno preuzeli? Izbrišite datoteku i ponovo je preuzmite.
 • Ažuriranje traje duže od 90 minuta i nije se završilo.
  1. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo uključite.
  2. Uključite AV risiver.
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja.