Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • STR-DN1060
 • STR-DN860

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšavanje stabilnosti usluge Chromecast built-in za Audio

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja 

Ograničenja

 • Samo za upotrebu sa proizvodima prodatim u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama/regionima.

Informacije o datoteci

Naziv

 • Ažuriranje firmvera AV risivera na verziju M29.R.0534

Naziv Zip datoteke

 • UPDATE_M29R0534.zip

Verzija datoteke

 • Verzija M29.R.0534

Veličina datoteke

 • 219 MB (229 809 722 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 12-10-2021

Priprema

Vaš firmver je možda već ažuriran, posebno ako imate novi AV risiver. Ako je broj verzije M29.R.0534 ili veći, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz na koji je povezan AV risiver pa ako je AV risiver povezan na priključak HDMI2, izaberite HDMI2 kao ulaz.
 2. Uključite AV risiver.
 3. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme HOME i sačekajte da se otvori početni ekran.
 4. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme HOME, a zatim pomoću dugmadi sa strelicama izaberite SetupSystem SettingsSystem Information (Podešavanje – Postavke sistema – Informacije o sistemu) pa pritisnite dugme ENTER
 5. Ako je na ekranu televizora prikazan broj verzije M29.R.0534 ili veći, to znači da već imate najnoviju verziju firmvera.

Firmver AV risivera možete da ažurirate na dva jednostavna načina:

NačinŠta vam je potrebnoZašto da izaberete ovaj način?
Internet/mreža
(PREPORUČUJE SE)
 • Aktivna internet veza (pomoću Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
 • Kompatibilan televizor
Ovaj način preporučujemo kao najlakši i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako sistem ne može da se poveže na internet.

Instalacija

Ažuriranje AV risivera putem interneta

Preporučujemo ovaj način kao najjednostavniji. Postupak obično traje 15-60 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem interneta preuzmite datoteku za ažuriranje na AV risiver.

Šta vam je potrebno:

 • Aktivna internet veza (pomoću Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
 • Kompatibilan televizor

Kako da ažuriranje glatko protekne

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako ćete uspeti odmah iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili AV risiver
 • Nemojte da isključujete AV risiver niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima

Podesite opremu:

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz na koji je povezan AV risiver. (Ako je risiver povezan na priključak HDMI2, izaberite HDMI2 priključak).
 2. Povežite AV risiver na internet pomoću Ethernet kabla ili bežičnim putem preko rutera.
 3. Uključite AV risiver.

Preuzmite datoteku za ažuriranje:

 1. U početnom meniju pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via Internet (Podešavanje – Postavke sistema – Ažuriranje softvera – Ažuriranje putem interneta), a zatim pritisnite dugme ENTER.
 2. Kada se na ekranu televizora pojavi poruka A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Nova verzija softvera je pronađena na mreži. Želite li da ažurirate softver?), izaberite OK (U redu), pa pritisnite dugme ENTER.
 3. Kada se pojavi poruka Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534 (Ažurirajte softver na novu verziju. Nemojte da isključujete napajanje dok traje ažuriranje. Trenutna verzija M29.R.XXXX Nova verzija M29.R.0534), izaberite Start (Započni), a zatim pritisnite dugme ENTER.
 4. Ažuriranje će početi.
 5. Sledeća poruka će se pojaviti: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically.Do not disconnect the power cord during the update process (Kada ažuriranje počne, poruka „UPDATING“ (Ažuriranje) će biti prikazana na displeju risivera. Ažuriranje traje do 60 minuta. Kada se ažuriranje završi, na displeju risivera prikazaće se poruka „COMPLETE“ (Dovršeno), a risiver će se automatski ponovo pokrenuti. Tokom ažuriranja nemojte da isključujete kabl za napajanje).
  Napomena: Nakon preuzimanja softvera, potrebno je oko 5 minuta da se pokrene ažuriranje. Izaberite OK (U redu), a zatim pritisnite dugme ENTER.
 6. Tokom ažuriranja, na displeju je prikazana poruka UPDATING (Ažuriranje).
 7. Ažuriranje firmvera je završeno kada se pojavi poruka COMPLETE (Dovršeno).
 8. AV risiver će se automatski ponovo pokrenuti kada se ažuriranje završi.
 9. Proverite verziju firmvera. Ako je prikazan broj verzije M29.R.0534, firmver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite kada imate problema sa ažuriranjem firmvera AV risivera putem interneta.

 • Na ekranu televizora je prikazana poruka Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Ažuriranje nije uspelo. Povežite USB memoriju na kojoj se nalaze datoteke za ažuriranje ili se povežite na mrežu pa pokušajte ponovo. Ako ažuriranje ponovo bude neuspešno, obratite se korisničkoj službi).
  1. Proverite da li su ruter i svi uređaji povezani između AV risivera i rutera uključeni.
  2. Proverite da li se koristi odgovarajući tip kabla (pravi ili ukršteni) za povezivanje AV risivera i rutera.
  3. Proverite da li su kablovi između AV risivera i rutera pravilno povezani.
  4. Ponovo obavite postupak ažuriranja.
  Ako ne možete da obavite ažuriranje pomoću opcije Update via Internet (Ažuriranje putem interneta), pokušajte sa opcijom Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Kada započnete postupak ažuriranja Update via internet (Ažuriranje putem interneta), pojaviće se poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB, a xx% je prikazano na ekranu televizora), ali traka napretka na ekranu se neće menjati.
  U zavisnosti od mreže, postupak Update via internet (Ažuriranje putem interneta) može duže da potraje (do 60 minuta). Zbog toga je prikazana poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB, a xx% je prikazano na ekranu televizora) i potrebno je dosta vremena da se traka napretka na ekranu pomeri.
 • Kada započnete postupak Update via Internet (Ažuriranje putem interneta), na televizoru će se pojaviti poruka Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Nije moguće potvrditi status veze. Nije moguće uspostaviti komunikaciju sa serverom. Pokušajte ponovo kasnije.) i nećete moći da ažurirate firmver.
  • Proverite da li je LAN kabl povezan.
  • Proverite da li AV risiver ima svoju IP adresu u mrežnim postavkama (ako koristite proxy server, unesite IP adresu proxy severa koji koristite – umesto naziva proxy hosta – u polje za proxy server).
  • Ponovo obavite ažuriranje.
 • Napajanje se prekinulo dok je ažuriranje bilo u toku.
  Uključite AV risiver, a zatim ponovo obavite ažuriranje.
 • Ažuriranje traje duže od 90 minuta i nije se završilo.
  Ako je AV risiver bežično povezan na mrežu, pokušajte da ga na mrežu povežete pomoću kabla, a zatim ponovo pokušajte. Ako se problem i dalje javlja, brzina prenosa podataka na mreži je možda previše mala. U tom slučaju pokušajte da ažurirate sistem pomoću postupka Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Na ekranu televizora je prikazana poruka This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Ovaj uređaj nije povezan na mrežu. Obavite dijagnostiku mreže u okviru podešavanja servera).
  Proverite da li je LAN kabl povezan sa AV risiverom.
 • Na ekranu televizora je prikazana poruka Already Updated (Već je obavljeno ažuriranje).
  Verzija firmvera koja je trenutno instalirana na AV risiveru je najnovija verzija.

Ažuriranje putem USB memorije

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda izaberite ovaj način. Najpre preuzmite datoteku za ažuriranje na računar, prenesite je na USB memoriju, a zatim na AV risiver.

Preporučujemo sledeće operativne sisteme:

 • Windows 10 ili 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Kako da ažuriranje glatko protekne

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako ćete uspeti odmah iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili AV risiver
 • Nemojte da isključujete AV risiver niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima

Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar:

 1. Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe.
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M29R0534.zip na računar i zapamtite lokaciju na koju ste je preuzeli.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju pa kliknite na Properties (Svojstva). Proverite da li veličina datoteke iznosi 219 MB (229 809 722 bajt(ov)a)

Sačuvajte datoteku na USB memoriji:

 1. Izdvojte datoteku na računar:
  • Za Mac: Idite na lokaciju na kojoj se nalazi preuzeta datoteka i dvaput kliknite na datoteku UPDATE_M29R0534.zip. Naziv izdvojene fascikle je UPDATE.
  • Za Windows:
   1. Pronađite direktorijum u koji ste preuzeli datoteku i kliknite desnim tasterom miša na UPDATE_M29R0534.zip, a zatim na Extract All (Izdvoji sve).
   2. U prozoru Extract Compressed (Zipped) Folders (Izdvoji komprimovane (zipovane) fascikle) kliknite na Extract (Izdvoji).
   3. Kreiraće se nova fascikla pod nazivom UPDATE.
 2. Proverite da li se ove četiri datoteke nalaze u fascikli UPDATE: MSB29-FW.BIN, MSB29-FW.ID, MSB29-FW_MB.BIN i MSB29-FW_MB.ID.
 3. Povežite kompatibilan USB uređaj sa računarom.
  • Za Mac: Prevucite i otpustite fasciklu UPDATE u matičnu fasciklu USB uređaja.
  • Za Windows:
   1. Pronađite direktorijum u kojem je kreirana fascikla, a zatim desnim tasterom miša kliknite na fasciklu UPDATE.
   2. U meniju kliknite na Send To... (Pošalji na...).
   3. Kliknite na vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Prenosivi disk E:))
   4. Fascikla UPDATE će biti kopirana na USB uređaj.

Napomena: Ažuriranje nije moguće obaviti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv datoteke promenjen.

Prenesite ažuriranje na AV risiver

Najpre pripremite opremu, a zatim prenesite datoteku za ažuriranje na AV risiver.

Pripremite opremu:

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz na koji je povezan AV risiver. (Ako je AV risiver povezan na priključak HDMI2, izaberite HDMI2 priključak).
 2. Uključite AV risiver.
 3. Proverite da drugi USB uređaji nisu povezani sa AV risiverom, a ako jesu, isključite ih iz AV risivera.

Prenesite datoteku za ažuriranje:

 1. Uključite USB uređaj na kojem se nalazi datoteka za ažuriranje u USB priključak na prednjoj strani AV risivera.
 2. U početnom meniju pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via USB memory (Podešavanje – Postavke sistema – Ažuriranje softvera – Ažuriranje putem USB memorije), a zatim pritisnite dugme ENTER.
 3. Na ekranu televizora će se prikazati poruka Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Datoteke za ažuriranje su pronađene na USB memoriji. Želite li da ažurirate softver? Trenutna verzija M29.R.XXXX Nova verzija M29.R.0534. Nemojte da isključujete napajanje niti USB memoriju dok traje ažuriranje.). Izaberite OK (U redu), a zatim pritisnite dugme ENTER.
 4. Sledeća poruka će se prikazati na ekranu televizora: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically.Do not disconnect the power cord during the update process (Kada ažuriranje počne, poruka „UPDATING“ (Ažuriranje) će biti prikazana na displeju risivera. Ažuriranje traje do 60 minuta. Kada se ažuriranje završi, na displeju risivera prikazaće se poruka „COMPLETE“ (Dovršeno), a risiver će se automatski ponovo pokrenuti. Tokom ažuriranja nemojte da isključujete kabl za napajanje). Izaberite OK (U redu), a zatim pritisnite dugme ENTER.
 5. Ažuriranje će početi.
 6. Tokom ažuriranja, na displeju je prikazana poruka UPDATING (Ažuriranje).
 7. Kada se ažuriranje firmvera završi, na displeju će se prikazati poruka COMPLETE (Dovršeno).
  Napomena: Nemojte da isključujete AV risiver niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje
 8. AV risiver će se automatski isključiti kada se ažuriranje dovrši. Nemojte da koristite niti isključujete AV risiver dok se ažuriranje ne dovrši.
 9. Isključite USB uređaj iz AV risivera, pa uključite risiver.
 10. Proverite verziju firmvera. Ako je prikazan broj verzije M29.R.0534, firmver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite kada imate problema sa ažuriranjem firmvera AV risivera pomoću računara i USB memorije.

 • Na displeju risivera se naizmenično prikazuju poruke UPDATE (Ažuriranje) i ERROR (Greška).
  1. Isključite sistem i iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
  2. Uključite napajanje AV risivera.
  3. Ponovo pokušajte da obavite ažuriranje pomoću opcije Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije) sa nekim drugim USB uređajem.
 • Napajanje se prekinulo dok je ažuriranje bilo u toku.
  Uključite AV risiver i ponovite postupak Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Datoteka za ažuriranje UPDATE_M29R0534.zip koju preuzmem sa veb-lokacije za ažuriranje ne može da se raspakuje.
  Da li ste tu datoteku uspešno preuzeli? Izbrišite datoteku i ponovo je preuzmite.
 • Ažuriranje traje duže od 90 minuta i nije se završilo.
  1. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo uključite.
  2. Uključite AV risiver.
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja.