Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • UBP-X1000ES

O ovoj stavci za preuzimanje

Pogodnosti i poboljšanja

 • Unapređuje mogućnost reprodukcije Ultra HD Blu-ray diskova

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na verziju M37.R.0342 za UBP-X1000ES

Verzija datoteke

 • M37.R.0342

Veličina datoteke

 • 152 MB (160 346 105 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 08-24-2021

Priprema

Vaš firmver je možda već ažuriran, posebno ako imate novi model Blu-ray plejera. Ako je broj verzije M37.R.0342 ili veći, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz na koji je povezan Blu-ray plejer, pa ako je plejer povezan na priključak HDMI2, izaberite HDMI2 kao ulaz.
 2. Uključite Blu-ray plejer. Ako započne reprodukcija diska, pritisnite STOP i sačekajte da se prikaže meni početnog ekrana.
 3. Na početnom ekranu pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite Setup (Podešavanje) → System Settings (Postavke sistema), pa izaberite ENTER.
 4. Izaberite System Information (Informacije o sistemu), pa izaberite ENTER.
 5. Ako je broj verzije na ekranu televizora M37.R.0342 Ili veći, već imate najnoviju verziju firmvera.

Postoje dva laka načina za ažuriranje firmvera na Blu-ray plejeru:

NačinŠta vam je potrebnoZašto da izaberete ovaj način?

Internet/mreža
(PREPORUČUJE SE)

 • Ethernet kabl ili bežični ruter za povezivanje Blu-ray plejera sa internetom
 • Povežite Blu-ray plejer sa:
  • povezana na internet
  • povezana sa kompatibilnim televizorom
Ovaj način preporučujemo kao najlakši i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako sistem ne može da se poveže na internet.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje Blu-ray plejera preko interneta

Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično traje oko 15–30 minuta. Najpre podesite opremu, a zatim preuzmite ažuriranje putem interneta na Blu-ray plejeru.

Šta vam je potrebno:

 • Aktivna internet veza (pomoću Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
 • Kompatibilan televizor

Kako da ažuriranje glatko protekne

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako ćete uspeti odmah iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili vaš Blu-ray plejer.
 • Nemojte da isključujete Blu-ray plejer niti napajanje dok se ažurira.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.

Podesite opremu:

 1. Uključite televizor i proverite da li prikazuje ulaz sa kojim je povezan Blu-ray plejer. (Znači, ako je plejer povezan na priključak HDMI 2, izaberite HDMI 2 kao ulaz.)
 2. Povežite Blu-ray plejer sa vašim izvorom na internetu pomoću Ethernet kabla ili bežične veze putem rutera.
 3. Uključite Blu-ray plejer. (Ako se u plejeru nalazi disk, izvadite ga.)

Preuzmite datoteku za ažuriranje:

 1. Na početnom ekranu pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite Setup (Podešavanje) → Software Update (Ažuriranje softvera), pa izaberite Update via Internet (Ažuriranje putem interneta).
 2. Kada se na televizoru prikaže Software Update confirmation (Potvrda ažuriranja softvera), pomoću daljinskog upravljača izaberite OK (U redu), a zatim pritisnite ENTER.
 3. Na ekranu televizora se prikazuje poruka Update to a new software version. (Ažuriranje na novu verziju softvera.) i najnovija verzija softvera.
 4. Izaberite Start (Pokreni), a zatim pritisnite ENTER.
 5. Proces ažuriranja počinje, a na televizoru ćete videti ekran za ažuriranje.
 6. Na televizoru ćete tokom ažuriranja videti traku napretka x% i kapacitet preuzimanja. Tokom procesa ažuriranja x se menja u 0 i ide do 100.
 7. Plejer će se automatski ponovo pokrenuti i ažuriranje će se nastaviti. Ne koristite i ne uključujte sami plejer tokom ovog postupka.
 8. Na televizoru ćete ponovo videti traku napretka x% i kapacitet preuzimanja. Tokom procesa ažuriranja x se menja u 0 i ide do 100.
 9. Da bi se završilo ažuriranje, plejer će se automatski isključiti i ponovo pokrenuti. Nemojte da koristite niti isključujte plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 10. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M37.R.0342, ažuriranje firmvera je uspelo.

Rešavanje problema

Šta da uradite ako imate problema prilikom ažuriranja firmvera Blu-ray plejera pomoću interneta.

 • Ako se na televizoru prikaže poruka Connection status cannot be confirmed (Status veze nije moguće potvrditi) ili This device is not connected to network (Uređaj nije povezan sa mrežom), problem je možda u mrežnoj vezi:
  1. Za žičnu vezu: proverite da li je LAN kabl povezan između plejera i izvora internet veze.
  2. Za bežičnu vezu: proverite da li je bežični ruter uključen i povezan na izvor internet veze.
  3. U postavkama mreže proverite da li ste potvrdili da Blu-ray plejer ima IP adresu ili ne. (Ako koristite proxy server, unesite IP adresu proxy servera koji koristite – umesto naziva proxy host servera – u polje za Proxy Server (Proxy server).)
  4. Potvrdite da su stavke Physical Connection (Fizička veza) i Internet Access (Pristup internetu) u redu u meniju Network Settings (Postavke mreže) → Network Connection Status (Satus mrežne veze).
  5. Ponovo obavite ažuriranje.
 • Ako se napajanje isključilo dok je ažuriranje bilo u toku, uključite plejer i pokušajte da ponovite ažuriranje.
 • Ako ažuriranje traje duže od 30 minuta i nije se završilo:
  1. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo uključite.
  2. Uključite Blu-ray Disc plejer.
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja.
  4. Takođe možete direktno da otkažete proceduru povezivanja na mrežu i nastavite da obavljate ažuriranje pomoću USB memorije.
 • Ako se prikaže poruka Update failed (Ažuriranje nije uspelo):
  • Proverite da li postoji problem sa povezivanjem na internet.
  • Na ekranu Update failed (Ažuriranje nije uspelo) izaberite OK (U redu) da biste ponovo pokušali da obavite proces ažuriranja ili Cancel (Otkaži) da biste prekinuli proces.
  • Ako se simptomi i dalje javljaju, preuzmite datoteku firmvera i obavite ažuriranje pomoću USB memorije.
  • Takođe možete direktno da otkažete proceduru povezivanja na mrežu i nastavite da obavljate ažuriranje pomoću USB memorije.
 • Ako nakon nekoliko pokušaja i dalje nije moguće ažurirati firmver, preuzmite datoteku firmvera i obavite ažuriranje pomoću USB memorije.

Ažuriranje putem USB memorije i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda izaberite ovaj način. Prvo preuzmite datoteku za ažuriranje na računar, prenesite je na USB memoriju, a zatim na Blu-ray plejer.

Preporučujemo sledeće operativne sisteme:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Kako da ažuriranje glatko protekne

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako ćete uspeti odmah iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili vaš Blu-ray plejer.
 • Nemojte da isključujete Blu-ray plejer niti napajanje dok se ažurira.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.

Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar:

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M37R00342.ZIP na računar i zapamtite u koji direktorijum ste je preuzeli.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju pa kliknite na Properties (Svojstva). Proverite da li je veličina datoteke 152 MB (160 346 105 bajta).

Prenesite datoteke za ažuriranje na USB uređaj:

 1. Izdvojte datoteku na računar. Naziv izdvojene fascikle je UPDATE (Ažuriranje).
 2. Proverite da li se u fascikli UPDATE nalaze sledeće četiri datoteke: MSB37-FW.BIN, MSB37-FW.ID, MSB37-FW_MB.BIN i MSB37-FW_MB.ID
 3. Povežite kompatibilan USB uređaj sa računarom.
  Napomena: Podržani su FAT32 i NTFS.
Za operativne sisteme Windows:
 1. Pronađite direktorijum u kojem je kreirana fascikla, a zatim desnim tasterom miša kliknite na fasciklu UPDATE (Ažuriranje).
 2. U meniju kliknite na Send To... (Pošalji na...).
 3. Kliknite na disk jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Prenosivi disk E:)).
 4. Fascikla za ažuriranje će biti prekopirana na USB uređaj.
Za operativne sisteme macOS:
 1. Prevucite i otpustite fasciklu UPDATE u matičnu fasciklu USB uređaja.
  Napomena: Ažuriranje nije moguće obaviti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv datoteke promenjen.

Prenesite ažuriranje na plejer

Najpre pripremite opremu pa prenesite datoteku za ažuriranje na plejer.

Pripremite opremu:
 1. Uključite televizor i proverite da li prikazuje ulaz sa kojim je povezan Blu-ray plejer. (Znači, ako je plejer povezan na priključak HDMI 2, izaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Uključite Blu-ray plejer.
 3. Proverite da drugi USB uređaji nisu povezani sa Blu-ray Disc plejerom, a ako jesu, isključite ih iz Blu-ray Disc plejera.
Prenesite datoteku za ažuriranje:
 1. Umetnite USB uređaj za skladištenje koji sadrži datoteku za ažuriranje u USB ulaz na prednjoj tabli plejera.
 2. U meniju početnog ekrana pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite Setup (Podešavanje)→Software Update (Ažuriranje softvera), a zatim pritisnite ENTER.
 3. Prikazaće se potvrda o ažuriranju softvera. Izaberite Update via USB Memory (Ažuriraj pomoću USB memorije), izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, pa pritisnite ENTER.
 4. Ažuriranje će početi.
 5. Tokom ažuriranja prikazuje se traka napretka x% na televizoru. Tokom procesa ažuriranja x se menja u 0 i ide do 100.
 6. Plejer će se automatski ponovo pokrenuti i ažuriranje će se nastaviti. Ne koristite i ne uključujte sami plejer tokom ovog postupka.
 7. Ponovo ćete videti traku napretka x% na televizoru.
 8. Plejer će se automatski isključiti i ponovo pokrenuti nakon završetka ažuriranja. Nemojte da koristite niti isključujte plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 9. Isključite USB uređaj iz plejera.
 10. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M37.R.0342, ažuriranje firmvera je uspelo.

Rešavanje problema

Šta da uradite ako imate problema prilikom ažuriranja firmvera Blu-ray plejera pomoću računara i diska.

 • Ako ne možete da izaberete opciju Update via USB Memory (Ažuriranje pomoću USB memorije), proverite sledeće:
  1. USB uređaj je pravilno povezan na Blu-ray Disc plejer.
  2. USB uređaj je formatiran pomoću podržanog sistema datoteka (FAT32 i NTFS).
  3. USB uređaj je kompatibilan sa Blu-ray Disc plejerom.
 • Ako nije moguće izdvojiti datoteku za ažuriranje koju ste preuzeli sa veb-lokacije, probajte da je izbrišete da je ponovo preuzmete.
 • Ako se pojavi poruka There is no update file (Nema datoteke za ažuriranje), proverite da li je naziv fascikle u koji je izdvojena ispravan – UPDATE (velikim slovima) – kao i da li su sve datoteke u njoj:
  • MSB37-FW.BIN
  • MSB37-FW.ID
  • MSB37-FW_MB.BIN
  • MSB37-FW_MB.ID
 • Ako se pojavi poruka The file is corrupted (Datoteka je oštećena), ponovo preuzmite datoteku za ažuriranje i ponovite celu proceduru.
 • Ako ažuriranje traje duže od 30 minuta i nije se završilo:
  1. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo uključite.
  2. Uključite Blu-ray Disc plejer.
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja.
 • Ako se napajanje isključilo dok je ažuriranje bilo u toku, uključite Blu-ray Disc plejer i pokušajte da ponovo obavite ažuriranje.