Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • UBP-X700

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšavanje kvaliteta boja određenog SDR sadržaja
 • Poboljšanje opštih funkcija

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na verziju M43.R.0292 za UBP-X700

Verzija datoteke

 • M43.R.0292

Veličina datoteke

 • 149 MB (156 565 566 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 31-05-2022

Priprema

Vaš firmver je možda već ažuriran, posebno ako imate novi model Blu-ray plejera. Ako je broj verzije M43.R.0292 ili veći, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz na koji je povezan Blu-ray plejer, pa ako je plejer povezan na priključak HDMI 2, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Uključite Blu-ray plejer. Ako započne reprodukcija diska, pritisnite STOP i sačekajte da se prikaže meni početnog ekrana.
 3. Na ekranu Home Screen (Početni ekran) izaberite SetupSystem Settings (Podešavanje → Postavke sistema), a zatim izaberite ENTER (Unos) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču.
 4. Izaberite System Information (Informacije o sistemu), pa izaberite ENTER.
 5. Ako je na ekranu televizora prikazan broj verzije M43.R.0292 ili veći, to znači da već imate najnoviju verziju firmvera.

Postoje dva laka načina za ažuriranje firmvera na Blu-ray plejeru:

NačinŠta vam je potrebnoZašto da izaberete ovaj način?
Internet/mreža
(PREPORUČUJE SE)
 • Ethernet kabl ili bežični ruter za povezivanje Blu-ray plejera sa internetom
 • Povežite Blu-ray plejer sa:
  • povezan na internet
  • povezan sa kompatibilnim televizorom
Ovaj način preporučujemo kao najlakši i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako sistem ne može da se poveže na internet.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje Blu-ray plejera preko interneta

Preporučujemo ovaj način kao najjednostavniji. Obično traje oko 15-30 minuta. Najpre podesite opremu, a zatim preuzmite ažuriranje putem interneta na Blu-ray plejeru.

Šta vam je potrebno:

 • Aktivna internet veza (pomoću Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
 • Kompatibilan televizor

Kako da ažuriranje glatko protekne

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako ćete uspeti odmah iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili vaš Blu-ray plejer.
 • Nemojte da isključujete Blu-ray plejer niti napajanje dok se ažurira.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.

Podesite opremu:

 1. Uključite televizor i proverite da li prikazuje ulaz sa kojim je povezan Blu-ray plejer. (Znači, ako je plejer povezan na priključak HDMI 2, izaberite HDMI 2 kao ulaz.)
 2. Povežite Blu-ray plejer na internet pomoću Ethernet kabla ili bežičnim putem preko rutera.
 3. Uključite Blu-ray plejer. (Ako se u plejeru nalazi disk, izvadite ga.)

Preuzmite datoteku za ažuriranje:

 1. Na ekranu Home Screen (Početni ekran) izaberite SetupSoftware Update (Podešavanje → Ažuriranje softvera) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite Update via Internet (Ažuriranje putem interneta).
 2. Software Update confirmation (Potvrda ažuriranja softvera) će se prikazati na televizoru. Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, pa pritisnite ENTER.
 3. Poruka Update to a new software version (Ažurirajte softver na novu verziju) i najnovija verzija softvera će biti prikazani na televizoru.
 4. Izaberite Start (Pokreni), a zatim pritisnite ENTER.
 5. Proces ažuriranja počinje, a na televizoru ćete videti ekran za ažuriranje.
 6. Na televizoru ćete tokom ažuriranja videti traku napretka x% i kapacitet preuzimanja. Tokom procesa ažuriranja x se menja u 0 i ide do 100.
 7. Plejer će se automatski ponovo pokrenuti i ažuriranje će se nastaviti. Tokom ovog koraka nemojte da koristite niti uključujete plejer.
 8. Na televizoru ćete ponovo videti traku napretka x% i kapacitet preuzimanja. Tokom procesa ažuriranja x se menja u 0 i ide do 100.
 9. Da bi se završilo ažuriranje, plejer će se automatski isključiti i ponovo pokrenuti. Nemojte da koristite niti isključujete plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 10. Proverite verziju firmvera. Ako je prikazan broj verzije M43.R.0292, firmver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Šta da uradite ako imate problema prilikom ažuriranja firmvera Blu-ray plejera pomoću interneta.

 • Ako se na televizoru prikaže poruka Connection status cannot be confirmed (Status veze nije moguće potvrditi) ili This device is not connected to network (Uređaj nije povezan sa mrežom), problem je možda u mrežnoj vezi:
  1. Za ožičenu vezu: proverite da li je plejer povezan na internet pomoću LAN kabla.
  2. Za bežičnu vezu: proverite da li je bežični ruter uključen i povezan na internet.
  3. U postavkama mreže proverite da li ste potvrdili da Blu-ray plejer ima IP adresu ili ne. (Ako koristite proxy server, unesite IP adresu proxy servera koji koristite, umesto naziva proxy hosta, u polje Proxy Server (Proxy server).)
  4. Proverite da li su postavke Physical Connection (Fizička veza) i Internet Access (Internet pristup) podešene na OK (U redu) kada izaberete Network SettingsNetwork Connection Status (Postavke mreže → Status mrežne veze).
  5. Ponovo obavite ažuriranje.
 • Ako se napajanje isključilo dok je ažuriranje bilo u toku, uključite plejer i pokušajte da ponovite ažuriranje.
 • Ako ažuriranje traje duže od 30 minuta i nije se završilo:
  1. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo uključite.
  2. Uključite Blu-ray Disc plejer.
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja.
  4. Takođe možete direktno da otkažete proceduru povezivanja na mrežu i nastavite da obavljate ažuriranje pomoću USB memorije.
 • Ako se tokom ažuriranja prikaže poruka Update failed (Ažuriranje nije uspelo):
  • Proverite da li postoji problem sa povezivanjem na internet.
  • Na ekranu Update failed (Ažuriranje nije uspelo) izaberite OK (U redu) da biste ponovo pokušali da obavite proces ažuriranja ili Cancel (Otkaži) da biste prekinuli proces.
  • Ako se simptomi i dalje javljaju, preuzmite datoteku firmvera i obavite ažuriranje pomoću USB memorije.
  • Takođe možete direktno da otkažete proceduru povezivanja na mrežu i nastavite da obavljate ažuriranje pomoću USB memorije.
 • Ako nakon nekoliko pokušaja i dalje nije moguće ažurirati firmver, preuzmite datoteku firmvera i obavite ažuriranje pomoću USB memorije.

Ažuriranje putem USB memorije i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda izaberite ovaj način. Prvo preuzmite datoteku za ažuriranje na računar, prenesite je na USB memoriju, a zatim na Blu-ray plejer.

Preporučujemo sledeće operativne sisteme:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Kako da ažuriranje glatko protekne

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako ćete uspeti odmah iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili vaš Blu-ray plejer.
 • Nemojte da isključujete Blu-ray plejer niti napajanje dok se ažurira.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.

Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar:

 1. Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M43R0292.ZIP na računar i zapamtite lokaciju na koju ste je preuzeli.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom kliknite na nju pa kliknite na Properties (Svojstva). Proverite da li veličina datoteke iznosi 149 MB (156 565 566 bajt(ov)a).

Prenesite datoteke za ažuriranje na USB uređaj:

 1. Izdvojte datoteku na računar. Naziv izdvojene fascikle je UPDATE.
 2. Proverite da li se ove četiri datoteke nalaze u fascikli UPDATE (Ažuriranje): MSB43-FW.BIN, MSB43-FW.ID, MSB43-FW_MB.BIN, and MSB43-FW_MB.ID
 3. Povežite kompatibilan USB uređaj sa računarom.
  Napomena: Podržani su FAT32 i NTFS.
Za operativne sisteme Windows:
 1. Pronađite direktorijum u kojem je kreirana fascikla, a zatim desnim tasterom miša kliknite na fasciklu UPDATE.
 2. U meniju kliknite na Send To... (Pošalji na...)
 3. Kliknite na disk jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Prenosivi disk E:)).
 4. Fascikla za ažuriranje će biti kopirana na USB uređaj.
Za operativne sisteme macOS:
 1. Prevucite i otpustite fasciklu UPDATE (Ažuriranje) u matičnu fasciklu USB uređaja.
  Napomena: Ažuriranje nije moguće obaviti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv datoteke promenjen.

Prenesite ažuriranje na plejer

Najpre pripremite opremu pa prenesite datoteku za ažuriranje na plejer.

Pripremite opremu:
 1. Uključite televizor i proverite da li prikazuje ulaz sa kojim je povezan Blu-ray plejer. (Znači, ako je plejer povezan na priključak HDMI 2, izaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Uključite Blu-ray plejer.
 3. Proverite da li su drugi USB uređaji povezani sa Blu-ray Disc plejerom, a ako jesu, isključite ih iz Blu-ray Disc plejera.
Prenesite datoteku za ažuriranje:
 1. Uključite USB uređaj na kojem se nalazi datoteka za ažuriranje u USB priključak na prednjoj strani plejera.
 2. U meniju Home Screen (Početni ekran) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite SetupSoftver Update (Podešavanje → Ažuriranje softvera), a zatim pritisnite dugme ENTER (Unos).
 3. Kada se prikaže ekran potvrde Software Update (Ažuriranje softvera), pomoću daljinskog upravljača izaberite Update via USB Memory (Ažuriranje pomoću USB memorije), izaberite OK, a zatim pritisnite ENTER.
 4. Ažuriranje će početi.
 5. Tokom ažuriranja prikazuje se traka napretka x% na televizoru. Tokom procesa ažuriranja x se menja u 0 i ide do 100.
 6. Plejer će se automatski ponovo pokrenuti i ažuriranje će se nastaviti. Tokom ovog koraka nemojte da koristite niti uključujete plejer.
 7. Ponovo ćete videti traku napretka x% na televizoru. Tokom procesa ažuriranja x se menja u 0 i ide do 100.
 8. Plejer će se automatski isključiti i ponovo pokrenuti nakon završetka ažuriranja. Nemojte da koristite niti isključujete plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 9. Isključite USB uređaj iz plejera.
 10. Proverite verziju firmvera. Ako je prikazan broj verzije M43.R.0292, firmver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako imate problema sa ažuriranjem firmvera Blu-ray plejera pomoću računara i diska.

 • Ako ne možete da izaberete opciju Update via USB Memory (Ažuriranje pomoću USB memorije), proverite sledeće:
  1. USB uređaj je pravilno povezan na Blu-ray Disc plejer.
  2. USB uređaj je formatiran da podržava sistem datoteka (FAT32 i NTFS).
  3. USB uređaj je kompatibilan sa Blu-ray Disc plejerom.
 • Ako nije moguće izdvojiti datoteku za ažuriranje koju ste preuzeli sa veb-lokacije, probajte da je izbrišete i da je ponovo preuzmete.
 • Ako se pojavi poruka There is no update file (Nema datoteke za ažuriranje), proverite da li je naziv fascikle u koji je izdvojena ispravan – UPDATE (velikim slovima) – kao i da li su sve datoteke u njoj: MSB43-FW.BIN, MSB43-FW.ID, MSB43-FW_MB.BIN, and MSB43-FW_MB.ID
 • Ako se pojavi poruka The file is corrupted (Datoteka je oštećena), ponovo preuzmite datoteku za ažuriranje i ponovite celu proceduru.
 • Ako ažuriranje traje duže od 30 minuta i nije se završilo.
  1. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo uključite.
  2. Uključite Blu-ray Disc plejer.
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja.
 • Ako se napajanje isključilo dok je ažuriranje bilo u toku, uključite Blu-ray Disc plejer i pokušajte da ponovo obavite ažuriranje.