Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • DMP-Z1
 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • NW-WM1A
 • NW-WM1AM2
 • NW-WM1Z
 • NW-WM1ZM2
 • NW-ZX300

O ovoj instalaciji

Prednosti i poboljšanja

 • Ova pomoćna alatka instalira softver USB audio pogona kompanije Sony za funkciju USB-DAC.

Sistemski zahtevi

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Priprema

 • Pobrinite se da budete prijavljeni kao Administrator na računaru.
 • Nemojte da isključujete računar dok se ažuriranje ne završi.
 • Nepraćenje uputstava ili prekid procesa ažuriranja mogu da dovedu do problema sa funkcionisanjem softvera.
 • Ako se pojavi poruka Windows needs your permission to continue (Operativnom sistemu Windows je potrebna dozvola da bi nastavio) u dijalogu User Account Control (Kontrola korisničkog naloga), kliknite na Continue (Nastavi) da biste nastavili.

Instalacija

 1. Na ekranu biblioteke u plejeru dodirnite USB DAC ili DAC. Zatim dodirnite OK (U redu) kada se prikaže poruka.
 2. Uspostavite USB vezu između plejera i računara.
 3. Otvorite prozor Device Manager (Menadžer uređaja) na računaru, pa kliknite na Sound, video and game controllers (Kontroleri zvukom, video zapisima i igrama).
  Napomena: Ako se na listi nalazi Sony Audio, drajver je već instaliran na računaru.
 4. Desnim tasterom miša kliknite na WALKMAN® i izaberite Properties (Svojstva).
 5. Na kartici Driver (Drajver) proverite da li je prikazano Driver Provider: Microsoft (Dobavljač drajvera: Microsoft).
 6. Izaberite Update Driver (Ažuriraj drajver), pa kliknite na Search automatically for drivers (Automatski potraži drajvere).
 7. Kliknite na Search for updated drivers on Windows Update (Potraži ažurirane drajvere u usluzi Windows Update). Pojaviće se prozor Windows Update (Windows ažuriranje).
 8. Izaberite Check for updates (Potraži ažuriranja), a ako se pojavi View optional updates (Prikaži opciona ažuriranja), kliknite na poruku.
 9. Izaberite strelicu pored Driver updates (Ažuriranja drajvera), izaberite Sony Corporation - MEDIA -, pa kliknite na Download and install (Preuzmi i instaliraj).
  Napomena: Sony Audio se nalazi na listi u odeljku Sound, video and game controllers (Kontroleri zvukom, video zapisima i igrama) u Device Manager (Menadžer uređaja).
 10. Desnim tasterom miša kliknite na Sony Audio, pa izaberite Properties (Svojstva).
 11. Na kartici Driver (Drajver), proverite Driver Provider (Dobavljač drajvera) i Driver Version (Verzija drajvera).
  • Dobavljač drajvera: Sony Corporation
  • Verzija drajvera: 8.0.5.3526
 12. Instalacija USB audio pogona je završena.

Kako da deinstalirate softver drajvera?

 1. Kliknite na Device Manager (Menadžer uređaja) → Sound, video and game controllers (Kontroleri zvukom, video zapisima i igrama). Zatim desnim tasterom miša kliknite na Sony Audio i izaberite Uninstall device (Deinstaliraj uređaj).
 2. Potvrdite izbor u polju Delete the driver software for this device (Izbriši softver drajvera za ovaj uređaj), pa izaberite Uninstall (Deinstaliraj).