Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Obavezna preuzimanja

Pročitajte ovaj odeljak pre nego što preuzmete datoteku.

Datoteku HAPMusicTransfer_13009060.exe morate da preuzmete u novu fasciklu na računaru, u kojoj nema drugih datoteka osim preuzete datoteke.

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

HAP Music Transfer je aplikacija koja prenosi muzičke datoteke sačuvane na računaru na HDD audio plejer. Ova verzija (1.30) ima poboljšanu podršku za operativne sisteme Windows 10 i Windows 11.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Biranje više fascikli i grupni prenos: Možete da izaberete više fascikli odjednom (do 100) u kojima su sačuvane muzičke datoteke na računaru, a zatim da ih prenesete kao paket na HDD audio plejer.
 • Podrška za prenos različitih formata datoteke: Pored najčešće korišćenih formata datoteke (kao što je MP3), softver HAP Music Transfer podržava prenos nekomprimovanih audio datoteka visoke rezolucije, kao što su format od 192 kHz/24 bita i DSD (Direct Stream Digital).
 • Podešavanje automatskog prenosa: Podesite funkciju automatskog prenosa na ON (Uključeno) da biste automatski započeli prenos datoteka. Ako podesite ovu funkciju, ona će automatski započeti prenos datoteka na HDD audio plejer kada nove muzičke datoteke dodate u predviđenu fasciklu na računaru. Takođe, prenos možete u svakom trenutku da započnete i ručno.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • HAPMusicTransfer_13009060.exe

Verzija datoteke

 • 1.30

Veličina datoteke

 • 5.58 MB

Datum objavljivanja

 • 24-11-2015

Priprema

Važne napomene

 • Prilikom instaliranja ove datoteke morate biti prijavljeni kao administrator ili korisnik sa administratorskim ovlašćenjima.
 • Kako biste se postarali da nijedan program ne ometa instalaciju, sačuvajte ono što ste radili i zatvorite sve programe. Pre nego što nastavite, na traci sa zadacima ne bi trebalo da bude aplikacija.
 • Preporučuje se da odštampate ova uputstva da biste ih koristili kao referencu tokom postupka instalacije.

Preuzimanje i instaliranje

Sistemski zahtevi

Ovaj softver zahteva da računar ispunjava sledeće sistemske zahteve:

 • Jedan od sledećih operativnih sistema:
  • Windows 11 (Pro/Home)
  • Windows 10 (Pro/Home)
  • Windows 8.1 (Pro/Home)
 • Rezolucija ekrana: 1024 x 768 piksela ili veća

Napomena: Nije garantovano da će ovaj softver raditi sa svim računarima čak i ako ispunjavaju gorenavedene sistemske zahteve. Pored toga, sledeći sistemi nisu podržani:

 • Samostalno konstruisani računari ili operativni sistemi
 • Nadograđeni operativni sistemi
 • Okruženje sa više operativnih sistema
 • Okruženje sa više monitora

Uputstva za preuzimanje i instalaciju

Procedura je promenjena radi unapređivanja nivoa bezbednosti.

 1. Preuzmite datoteku HAPMusicTransfer_13009060.exe u novu fasciklu na računaru (zapamtite koja je fascikla u pitanju).
 2. Otvorite fasciklu u koju je datoteka preuzeta i proverite da se u njoj ne nalaze druge datoteke, a zatim dvaput kliknite na datoteku HAPMusicTransfer_13009060.exe.
 3. Ako se pojavi ekran User Account Control (Kontrola korisničkog naloga), kliknite na Yes (Da) ili Continue (Nastavi).
 4. Na ekranu Welcome to the InstallShield Wizard for HAP Music Transfer (Dobro došli u InstallShield čarobnjak za HAP MusicTransfer) kliknite na Next (Dalje).
 5. U dijalogu License Agreement (Ugovor o licenciranju) pročitajte ugovor, pa ako se slažete, izaberite I accept the terms of the license agreement (Prihvatam uslove ugovora o licenciranju), pa kliknite na Next (Dalje) da biste nastavili.
 6. Na ekranu Select Type (Izbor tipa) izaberite Complete (Dovrši), pa kliknite na Next (Dalje).
  Napomena: Ako želite da promenite odredište za instalaciju, izaberite Custom (Prilagođeno), pa kliknite na Next (Dalje).

 7. Na ekranu Ready to Install the Program (Instaliranje programa je spremno) kliknite na Install (Instaliraj).
 8. Na ekranu Setup Status (Status instalacije) prikazuje se tok instalacije. Sačekajte da se instalacija završi.
 9. Na ekranu InstallShield Wizard Complete (InstallShield čarobnjak je završio), kliknite na Finish (Završi) da biste izašli iz programa za instalaciju.
  Napomena: Ako je potvrđen izbor u polju Yes, I want to launch HAP Music Transfer now (Da, želim da pokrenem HAP Music Transfer), aplikacija HAP Music Transfer će se pokrenuti nakon završetka instalacije.

Instalacija aplikacije HAP Music Transfer je završena.

Pokretanje aplikacije HAP Music Transfer

Aplikaciju HAP Music Transfer možete da pokrenete na dva načina:

 • Kliknite na Start (Pokreni), a zatim izaberite All ProgramsHAP Music TransferHAP Music Transfer (Svi programi → HAP Music Transfer → HAP Music Transfer)
 • Na radnoj površini dvaput kliknite na ikonu prečice HAP Music Transfer

Napomena: Ako se ne otvori ekran sa aplikacijom HAP Music Transfer, dvaput kliknite na ikonu na traci zadataka.

Deinstalacija aplikacije HAP Music Transfer

 1. Da biste deinstalirali ovu aplikaciju, izaberite Control Panel (Kontrolna tabla) ili Settings (Postavke) pa pronađite Programs and features (Programi i funkcije) ili Apps and features (Aplikacije i funkcije).
 2. Izaberite aplikaciju HAP Music Transfer sa liste pa kliknite na Uninstall (Deinstaliraj). Pratite uputstva na ekranu za deinstalaciju.