Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • LSPX-S2

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Dodavanje podrške za izmene u usluzi Spotify
 • Ispravljanje određenih oznaka za jezik

Sistemski zahtevi

 • Android uređaj (verzija V5.0 ili novija) ili iOS uređaj (verzija iOS 11.0 ili novija)
 • Aktivna internet veza
 • Mora biti instalirana najnovija verzija aplikacije Sony | Music Center
 • Zvučnici treba da budu povezani sa Android ili iOS uređajem

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera 1.07 za LSPX-S2

Verzija datoteke

 • 1.07

Datum objavljivanja

 • 24-06-2021

Priprema

Proverite verziju firmvera

Ako je prikazana verzija 1.06 ili neka prethodna, preporučujemo da ažurirate firmver.
Ako niste sigurni, jednostavno možete da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite zvučnik.
 2. Pokrenite aplikaciju Sony|Music Center.
 3. Povežite zvučnik sa aplikacijom Sony|Music Center.
 4. Izaberite stavku Settings (Postavke).
 5. Izaberite System (Sistem).
 6. Proverite verziju firmvera (brojevi u crvenom okviru).

Važna napomena

Ažuriranje softvera je moguće kada su pri povezivanju zvučnika ispunjeni sledeći uslovi.

 • Zvučnik je povezan na utičnicu za naizmeničnu struju pomoću isporučenog USB adaptera za naizmeničnu struju.
  NAPOMENA: Ažuriranje softvera nije moguće obaviti kada se koristi ugrađena punjiva baterija.
 • Zvučnik je povezivan na internet putem Wi-Fi veze.
 • Ako koristite više Speaker ADD, wireless stereo ili wireless multi-room funkcija na više uređaja, otkažite ove funkcije i ažurirajte jedan po jedan uređaj.

Pre nadogradnje

 • Kada se jednom ažurira, firmver ne može da se vrati na prethodnu verziju.
 • Postupak ažuriranja traje približno 15 minuta.

Preuzimanje i instaliranje

1. korak: Instalirajte ažuriranje

 1. Priključite uređaj u utičnicu za napajanje.
  NAPOMENA: Ažuriranje softvera ne može da se obavi ako se uređaj napaja samo pomoću baterije. Ulazni priključak za jednosmernu struju od 5 V na uređaju povežite na utičnicu za napajanje pomoću USB adaptera za naizmeničnu struju i isporučenog USB kabla.
 2. Pritisnite dugme (uključivanje/stanje mirovanja) da biste uključili napajanje.
 3. Povežite uređaj na internet (mrežu).
 4. Pokrenite aplikaciju Sony|Music Center.
 5. Povežite zvučnik sa aplikacijom Sony|Music Center.
 6. Kad se uspostavi veza, prikazaće se sledeći ekran.
  slika ekrana sa aplikacijom Sony | Music Center
 7. Ako je ažuriranje dostupno, pojaviće se poruka Update the software of the speaker. (Ažurirajte softver zvučnika.) u kojoj možete da pritisnete dugme More Info (Više informacija).
 8. Pritisnite OK (U redu) da biste započeli ažuriranje.
 9. Kad se preuzimanje završi, automatski će se pojaviti sledeći ekran.
 10. Kad se prenos podataka završi, automatski će se pojaviti sledeći ekran.
  NAPOMENA: Nemojte da isključujete zvučnike dok se preuzimaju datoteke za ažuriranje, prenose podaci ili obavlja ažuriranje jer u suprotnom zvučnici mogu postati neupotrebljivi. Kad se završi ažuriranje softvera, pritisnite OK (U redu).
 11. Ako se ekran ne pojavi, proverite u sledećem koraku da li je verzija ažurirana.
 12. Zvučnik će se automatski isključiti kada se završi ažuriranje softvera.

2. korak: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Posle ažuriranja proverite da li je nova verzija uspešno instalirana prateći korake opisane u odeljku Provera verzije firmvera.
NAPOMENA: Ako je prikazana verzija firmvera 1.07, nadogradnja je bila uspešna.

Pitanja i odgovori

Pojaviće se poruka o grešci prilikom ažuriranja.

 1. Pritisnite OK (U redu).
 2. Ponovo pokrenite (isključite, a zatim ponovo uključite napajanje) zvučnik.
 3. Nakon toga, ponovo pokrenite aplikaciju Sony | Music Center i ponovite ažuriranje.

Čak i ako ažuriranje nije uspelo, proverite verziju firmvera. Ako je prikazana verzija 1.07, firmver je uspešno ažuriran. Ako nije prikazana odgovarajuća verzija, ponovo ažurirajte firmver. Verziju možete da proverite u postavkama aplikacije Sony | Music Center. Da biste saznali kako možete da proverite verziju, pogledajte odeljak Provera verzije firmvera na ovoj strani.

Ako indikator (uključivanje/stanje mirovanja) sporo treperi narandžastom bojom na način opisan u nastavku:

Funkciju automatskog ažuriranja softvera (Auto Update (Automatsko ažuriranje)) na zvučniku je aktivirala aplikacija Sony | Music Center. Ažuriranje se obavlja kada ne koristite zvučnik, na primer tokom noći ili kada je zvučnik u režimu BLUETOOTH / režimu mirovanja na mreži. Indikator (uključivanje/stanje mirovanja) sporo treperi narandžastom bojom za vreme ažuriranja zvučnika.
NAPOMENA: Postavke vremenske zvone možete da podesite iz aplikacije Sony | Music Center.

Ako indikator svetli/treperi na način opisan u nastavku:

 • Indikator mreže svetli belom bojom 1 sekundu
 • Indikator BLUETOOTH svetli belom bojom 1 sekundu
 • Indikator (uključivanje/stanje mirovanja) brzo treperi narandžastom bojom

Ažuriranje softvera nije uspelo.
Isključite, a zatim ponovo uključite zvučnik. Ažuriranje će se nastaviti. Ako se problem ne reši nakon isključivanja i uključivanja zvučnika, obratite se najbližem Sony prodavcu.