Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • SEL70200GM

Potrebna preuzimanja

Pročitajte ovaj odeljak pre nego što preuzmete datoteku.

Da biste mogli da instalirate ovo ažuriranje, potrebno je da najpre preuzmete Sony Camera Driver. Više detalja potražite u odeljku Kako se preuzima Sony Camera Driver ovog članka.

O ovoj stavci za preuzimanje

NAPOMENE:

 • Ovaj objektiv je potrebno postaviti na E-mount nosač na fotoaparatu da biste mogli da obavite ovo ažuriranje.
 • Neki modeli ne mogu da se koriste za ovo ažuriranje. (lista modela).
 • Ako koristite model PXW-FS7M2, pratite korake navedene u priručniku sa uputstvima za model PXW-FS7M2.

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšavanje stabilnosti u radu automatskog fokusa u određenim uslovima

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Update_SEL70200GMV6D.dmg

Verzija datoteke

 • 06

Veličina datoteke

 • 183 MB (1 830 071 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 03-06-2021

Priprema

Ovo ažuriranje sistemskog softvera objektiva se može obaviti samo kada je objektiv postavljen na fotoaparat. Pre nego što započnete ažuriranje, postavite odgovarajući objektiv na fotoaparat. Takođe, obavezno isključite napajanje fotoaparata pre postavljanja objektiva.

Proverite verziju sistemskog softvera objektiva

Sledite uputstva u nastavku da biste proverili verziju sistemskog softvera objektiva. Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 05 ili neka prethodna, potrebno je da ažurirate softver.
NAPOMENA: Ako se pojavi ekran sa podešavanjem datuma i vremena kada uključite napajanje fotoaparata, podesite datum i vreme.

 1. Na fotoaparatu izaberite MenuSetupVersion (Meni - Podešavanje - Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera objektiva je prikazana kao na slici u nastavku.
  NAPOMENA: Ako koristite QX seriju, pokrenite program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva na računaru i proverite verziju sistemskog softvera tako što ćete pokrenuti ažuriranje.
  Slika prikazuje trenutnu verziju sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera objektiva je kompatibilna sa sledećim verzijama operativnog sistema Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera objektiva je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Mac sa Intel procesorom (Mac sa čipom Apple Silicon nije podržan)
 • Prostor na čvrstom disku: 200 MB ili više
 • RAM memorija: 512 MB ili više

Ostale stavke za α fotoaparat sa zamenljivim objektivom

 • Izvor napajanja za fotoaparat: u potpunosti napunjena punjiva baterija ili namenski adapter za naizmeničnu struju (prodaje se zasebno)
  NAPOMENA: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo napunjenosti baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da koristite potpuno napunjenu bateriju ili namenski adapter za naizmeničnu struju (prodaje se zasebno). Skinite vertikalni rukohvat pre nego što ažurirate sistemski softver objektiva.
 • USB kabl je isporučen sa fotoaparatom
  NAPOMENA: Funkcija ažuriranja nije zagarantovana ako se koristi neki drugi USB kabl.

Ostale stavke za profesionalni fotoaparat – Emitovanje i produkcija

 • Izvor napajanja za fotoaparat: namenski adapter za naizmeničnu struju
 • USB kabl

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Pre ažuriranja sistemskog softvera objektiva zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Nemojte da vadite bateriju dok traje ažuriranje jer iznenadni prekid napajanja može oštetiti fotoaparat.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Kada povezujete fotoaparat sa računarom, vodite računa da ne bude povezan sa drugim uređajima.
 • Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata pre nego što započnete ažuriranje.
 • Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.
 • Proverite da li je računar povezan na internet.

za α fotoaparat sa zamenljivim objektivom

 • Prilikom ažuriranja sistemskog softvera objektiva, koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju ili namenski adapter za naizmeničnu struju (prodaje se zasebno).
 • Postavite objektiv na fotoaparat pre nego što pokrenete ažuriranje sistemskog softvera objektiva. Proverite da li je fotoaparat isključen.

za profesionalni fotoaparat – Emitovanje i produkcija

 • Tokom ažuriranja koristite namenski adapter za naizmeničnu struju.
 • Proverite da li je izvađena baterija i isključen adapter za naizmeničnu struju pre nego što postavite objektiv sa ažuriranim softverom
 • Proverite postavke USB veze
  NAPOMENA: Prateći uputstva u prozoru Lens System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva) na fotoaparatu izaberite Menu Setup USB USB Connection (Meni - Podešavanje - USB - USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta). Ako je izabran neki drugi režim umesto režima Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).

Kako se preuzima Sony Camera Driver:

 1. Posetite stranicu za preuzimanje upravljačkog programa Sony Camera Driver.
 2. Kliknite na dugme Download (Preuzmi).
 3. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme Download (Preuzmi).
  NAPOMENA: Započeće preuzimanje datoteke Camera_Driver_2102a.dmg.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).
  NAPOMENA: Veličina datoteke: 130 KB (129 582 bajta)

Kako da preuzmete program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva:

 1. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) iznad.
 2. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme Download (Preuzmi).
  NAPOMENA: Započeće preuzimanje datoteke Update_SEL70200GMV6D.dmg.
 3. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

Nakon uspešnog preuzimanja datoteke, spremni ste za instalaciju ažuriranja sistemskog softvera objektiva verzije06 za objektiv SEL70200GM.

1. korak: Kako se instalira Sony Camera Driver

 1. Zatvorite sve programe koji su trenutno pokrenuti na vašem računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku Camera_Driver_2102a.dmg koju ste preuzeli. Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat.
  NAPOMENA: Ako ste fotoaparat povezali sa računarom, isključite ga pre nego što počnete.
 3. Fascikla Sony Camera Driver Installer (Program za instaliranje upravljačkog programa Sony Camera Driver) će se proširiti.
 4. Dvaput kliknite na ikonu SonyCameraDriver.pkg.
 5. Pojaviće se ekran programa za instaliranje. Pratite uputstva.
 6. Od vas se traži da sistemu dozvolite da započne instalaciju. Unesite lozinku za administratorski nalog.

  NAPOMENE:
  • Ako operativni sistem prikaže dijalog System Extension Blocked (Nedostupna oznaka tipa datoteke) (prikazana poruka se razlikuje u zavisnosti od verzije operativnog sistema), kliknite na dugme Open Security Preferences (Otvori bezbednosne postavke). Otvoriće se ekran macOS Security & Privacy (Bezbednost i privatnost).
  • Ako operativni sistem ne prikaže dijalog System Extension Blocked (Nedostupna oznaka tipa datoteke), pređite na 2. korak: Pokrenite program za ažuriranje u nastavku.
 7. Na ekranu Security & Privacy (Bezbednost i privatnost) otvorite karticu General (Opšte), a zatim kliknite na ikonu ključa. Kada od vas bude tražena lozinka, unesite lozinku koju ste koristili za prijavljivanje na nalog administratora, a zatim kliknite na dugme Unlock (Otključaj).
 8. Kliknite na dugme Allow (Dozvoli) da biste sistemu dozvolili da započne učitavanje sistemskog softvera.
 9. Nakon što kliknete na dugme Allow (Dozvoli), ako to bude traženo od vas, ponovo pokrenite računar i vratite se na početak postupka ažuriranja.
 10. Ako ekrani Security and Privacy (Bezbednost i privatnost) ne nestanu, zatvorite prozor.

2. korak: Pokrenite program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva

 1. Dvaput kliknite na datoteku Update_SEL70200GMV6D.dmg koju ste preuzeli. Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat.
 2. Datoteka Update_SEL70200GMV6D će se proširiti.
 3. Dvaput kliknite na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
 4. U poruci će se od vas tražiti dozvola da aplikacija pravi izmene. Unesite lozinku za administratorski nalog.
 5. Lens System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva) će se pokrenuti.

  NAPOMENE:
  • Ako sistem nije spreman za ažuriranje, pojaviće se poruka o grešci. Pratite uputstvo iz poruke, a zatim ponovo dvaput kliknite na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
  • Ako se pojavi poruka You need to restart your computer. (Morate ponovo da pokrenete računar.), ponovo pokrenite računar, a zatim ponovo dvaput kliknite na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
  • Ako se pojavi poruka You need to install Sony Camera Driver (Morate da instalirate Sony Camera Driver), obavite postupak opisan u 1. koraku: Kako se instalira Sony Camera Driver, a zatim ponovo dvaput kliknite na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
  • Ako se pojavi poruka Check the Security & Privacy setting. (Proverite postavke za bezbednost i privatnost), obavite 7. i 8. korak iz 1. koraka: Kako se instalira Sony Camera Driver, ponovo pokrenite računar, a zatim ponovo dvaput kliknite na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
 6. Kada uključite fotoaparat i povežete ga sa računarom pomoću isporučenog USB kabla, na LED ekranu fotoaparata pojaviće se USB Mode (USB režim).
 7. Kliknite na Next (Dalje) u programu za ažuriranje sistemskog softvera objektiva. Na računaru će se otvoriti prozor sa programom za ažuriranje sistemskog softvera objektiva, a poruka Follow computer instructions. (Pratite uputstva na računaru.) će se pojaviti na ekranu fotoaparata.
  NAPOMENA: Od ovog trenutka ne smete isključivati fotoaparat dok se ažuriranje sistemskog softvera objektiva ne završi. U zavisnosti od modela fotoaparata, potrebno je nekoliko minuta da se promeni ekran.
  • Računar
   Ekran „Check the version“ (Provera verzije)
  • Fotoaparat
   Ekran „Follow computer instructions“ (Pratite uputstva na računaru“)
  Rešavanje problema:
  • Ako se pojavi poruka The update is not available for your model (Ažuriranje nije dostupno za vaš model), proverite da li je datoteka za ažuriranje sistemskog softvera objektiva koju pokušavate da instalirate ispravna datoteka za objektiv koji ste postavili na fotoaparat. U slučaju da je pokrenut ispravan program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva, iskopčajte USB kabl, isključite fotoaparat i vratite se na 2. korak: Pokrenite program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva.
  • Ako se pojavi poruka Could not find camera with the lens for this update mounted. (Nije moguće pronaći fotoaparat sa postavljenim objektivom za ovo ažuriranje.), proverite da li je fotoaparat naveden na listi Relevant Products (Relevantni proizvodi), kao i da li je fotoaparat povezan sa računarom pomoću USB kabla.
 8. Kliknite na Next (Dalje) u programu za ažuriranje sistemskog softvera objektiva. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja su prikazane u donjem levom uglu ekrana. Ako je trenutna verzija sistemskog softvera objektiva 06, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i kliknite na dugme „Finish“ (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili isključite adapter za naizmeničnu struju, zatim vratite bateriju ili ponovo povežite adapter za naizmeničnu struju, pa uključite fotoaparat.
  • Ažuriranje je potrebno
    Slika prikazuje trenutnu verziju sistemskog softvera u programu za ažuriranje sistemskog softvera
  • Ažuriranje nije potrebno
   Slika prikazuje najnoviju verziju softvera u programu za ažuriranje sistemskog softvera
 9. Proverite da li je Current version (Trenutna verzija)05 ili neka prethodna, pa kliknite na Next (Dalje). Podaci se prenose na fotoaparat (približno 5 sekundi).
  NAPOMENA: Nikad nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl dok traje ažuriranje.
 10. Kada se završi prenos podataka, otvoriće se sledeći ekran:
  Ekran „Run the update“ (Pokrenite ažuriranje)
  Kliknite na dugme Finish (Završi).
 11. Započinje postupak ažuriranja i na fotoaparatu se prikazuju trake napredovanja (približno 30 sekundi).
 12. Ažuriranje je završeno kada se na fotoaparatu pojavi poruka Lens update complete. (Ažuriranje objektiva je dovršeno.).
  Ako koristite QX seriju, postupak ažuriranja se završava kada sadržaj na ekranu QX serije nestane.
 13. Izvucite USB kabl.
  NAPOMENA: Kada se ažuriranje završi, isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili isključite adapter za naizmeničnu struju, zatim vratite bateriju ili ponovo povežite adapter za naizmeničnu struju, pa uključite fotoaparat.

3. korak: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera objektiva verzija 06

 1. Na fotoaparatu izaberite MenuSetupVersion (Meni - Podešavanje - Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera objektiva je prikazana kao na slici u nastavku.
  Slika prikazuje ažuriranu verziju softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje ne može da se dovrši

Ako je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Isključite USB kabl iz računara.
 2. Izvadite bateriju i isključite adapter za naizmeničnu struju iz fotoaparata, sačekajte nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.