Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • KD-32W800
 • KD-32W804

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Uvođenje sistema Android 11
 • Rešavanje problema koji se javlja kada zvučnici televizora ne mogu da se isključe dok je spoljni audio uređaj povezan preko optičkog priključka
 • Rešavanje problema sa šumom na slici koji je vidljiv kada se koristi određeni CAM modul na mreži DVB-T (Nemačka)
 • Rešavanje problema koji se javlja kada pomoću dugmeta Prime Video na daljinskom upravljaču ne možete da pokrenete aplikaciju
 • Rešavanje problema sa funkcijom ponovnog pokretanja koja ne funkcioniše u nekim HbbTV aplikacijama (Italija)

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Ograničenja

 • Samo za televizore koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama/regionima.

Priprema

Provera verzije softvera

Softver je možda već ažuriran. Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju softvera imate prateći sledeća uputstva:

 1. Uključite televizor i pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču.
 2. Izaberite stavku Settings (Postavke).
 3. Izaberite Device Preferences (Podešavanja uređaja).
 4. Izaberite About (Osnovni podaci), nakon čega će biti prikazan broj verzije softvera u redu Software Version (Verzija softvera).

Ako je broj verzije 16069 ili veći, to znači da već imate najnoviju verziju softvera i ažuriranje nije potrebno.

Firmver na BRAVIA TV-u možete da ažurirate na dva načina:

 • Pomoću funkcije System software update (Ažuriranje sistemskog softvera) (lakši način)
 • Pomoću USB uređaja

Pomoću funkcije System software update (Ažuriranje sistemskog softvera) (lakši način):

Kompanija Sony obezbeđuje ažuriranja softvera kako bi poboljšala funkcionalnosti i korisnicima pružila najaktuelniji TV doživljaj. Najlakši način da se preuzmu ažuriranja softvera je preko internet veze na televizor. Ako ste dobili obaveštenje o ažuriranju sistemskog softvera, možete ga instalirati preko početnog menija.

Novo ažuriranje firmvera počećemo postepeno da dodajemo na sve televizore povezane na internet u roku od nekoliko sedmica nakon objavljivanja.

VAŽNO: Odeljci „Sistemski zahtevi“, „Informacije o datoteci“ i „Preuzimanje i instaliranje“ odnose se na postupak ažuriranja pomoću USB uređaja. Možete da ih zanemarite ako ste ažuriranje dovršili pomoću funkcije „System software update“ (Ažuriranje sistemskog softvera).

Ostala najčešća pitanja o rešavanju problema potražite u odeljku Pitanja i odgovori na stranici podrške kompanije Sony.

Pomoću USB uređaja:

Softver možete da ažurirate i pomoću USB uređaja. Ako Internet veza nije podešena na televizoru ili ako ne želite da čekate ažuriranje pomoću funkcije System software update (Ažuriranje sistemskog softvera), pokušajte da ga preuzmete i instalirate pomoću USB uređaja prema uputstvima u nastavku.

Sistemski zahtevi

Šta vam je potrebno

 • računar sa pristupom internetu
 • USB uređaj
  Napomena: Televizor možete da ažurirate i ako se na USB uređaju nalaze druge datoteke.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na ver. 16069 za televizor

Naziv Zip datoteke

 • sony_atvondfull_braviatl_16069000_wwa_auth.zip

Verzija datoteke

 • 16069

Veličina datoteke

 • 1 531 515 368 bajt(ov)a

Datum objavljivanja

 • 23-11-2022

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva da se ne bi desilo da televizor prestane da reaguje ili da mu treba popravka.
 • Nemojte da isključujete televizor niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.

Kako se preuzima program za ažuriranje

Pre instalacije, preuzmite datoteku za ažuriranje sa interneta i sačuvajte je na USB uređaju.

 1. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar.
  1. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) na vrhu ove stranice, a zatim pročitajte i prihvatite uslove i odredbe.
  2. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) na dnu ove stranice da biste preuzeli datoteku za ažuriranje na računar.
 2. Proverite naziv i veličinu preuzete datoteke (pogledajte odeljak Informacije o datoteci).
 3. Izdvojite preuzetu datoteku na neku lokaciju na računaru koju možete lako da pronađete.
 4. Kada izdvojite preuzetu datoteku, u njoj ćete pronaći datoteku (SY0M_TPM219E_EUR_MT9675_ALLPANEL_braviatl.XXXXX_YYYYYYYY_ZZZZ.pkg).
  Napomena: XXXXX je verzija ovog ažuriranja softvera.
 5. Preimenujte datoteku .pkg u „Sony_dtv_braviatl_XXXXX000_wwa_auth_no_tvcertificate.bin“.
  Napomena: XXXXX je verzija ovog ažuriranja softvera.
 6. Uključite USB uređaj u računar.
 7. Kopirajte ili prevucite i otpustite datoteku (Sony_dtv_braviatl_XXXXX000_wwa_auth_no_tvcertificate.bin) u osnovni direktorijum USB uređaja.
  Napomena: Osnovni direktorijum je prvi direktorijum ili direktorijum najvišeg nivoa na uređaju i on sadrži sve druge fascikle.
 8. Isključite USB uređaj iz računara i pređite na sledeći odeljak.

1. korak: Instalirajte ažuriranje

Kada preuzmete datoteku za ažuriranje i pripremite USB uređaj, možete da je instalirate na televizoru. Ovaj postupak može da traje do 15 minuta, a televizor će se tokom instalacije isključiti i ponovo uključiti. Postupite na sledeći način:

 1. Uključite televizor.
 2. Najpre proverite da nijedan USB uređaj nije uključen u televizor.
 3. Uključite USB uređaj na kojem se nalazi datoteka (Sony_dtv_braviatl_XXXXX000_wwa_auth_no_tvcertificate.bin) u USB ulaz na televizoru.
  Napomena: Ako se na televizoru nalazi više USB priključaka, možete da izaberete bilo koji od njih.
 4. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom televizora (kabl za napajanje) iz utičnice.
 5. Na televizoru će biti prikazana poruka Software update in progress (U toku je ažuriranje softvera) kada ponovo uključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (kabl za napajanje).
 6. Posle nekoliko minuta, televizor će se automatski ponovo pokrenuti.

  UPOZORENJE! Tokom postupka instalacije softvera:

  • nemojte uklanjati USB uređaj
  • nemojte isključivati televizor
  • nemojte isključivati televizor sa izvora napajanja

 7. Pažljivo izvadite USB uređaj iz USB priključka.

2. korak: Proverite da li je ažuriranje uspešno obavljeno

Proverite trenutnu verziju softvera da biste potvrdili da je ažuriranje uspešno instalirano.

 • Ako je prikazan broj verzije 16069, softver je uspešno ažuriran.
 • Ako broj verzije nije 16069, ponovo preuzmite i instalirajte ažuriranje.

Pitanja i odgovori

Mogući problem tokom ažuriranja

Treba vam još informacija? Pogledajte najčešća pitanja o ažuriranju softvera preko interneta:

 • Da li će moja lična podešavanja biti izbrisana posle ažuriranja?
  Ne, sva lična podešavanja biće sačuvana.

 • Mogu li da instaliram stariju verziju softvera?
  Ne. Da bi televizor optimalno radio, ne preporučuje se instaliranje starije verzije softvera. Najnovija verzija softvera sadrži sve prednosti i poboljšanja prethodnih verzija.

 • Da li je normalno da se televizor isključi tokom ažuriranja?
  Da, normalno je da se televizor ponovo pokrene tokom postupka ažuriranja. Potrebno je više vremena da se televizor ponovo pokrene tokom instalacije novog softvera.

Šta treba da uradite ako imate problema sa ažuriranjem firmvera televizora

Ako se na ekranu televizora prikaže poruka An error occurred during the software update (Došlo je do greške tokom ažuriranja softvera), pređite na sledeće postupke da biste pronašli rešenje:

 1. Na televizoru mora imati najmanje 2 GB prostora za skladištenje.
  1. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme HOME da biste otvorili početni meni.
  2. Pronađite stavku Settings (Postavke) i izaberite je.
  3. Pronađite stavku Device Preferences (Postavke uređaja) i izaberite je.
  4. Pronađite stavku Storage (Skladište) i izaberite je.
  5. Pronađite stavku Internal Shared Storage (Interno deljeno skladište) i izaberite je.
  6. Pronađite stavku Available (Dostupan prostor) i proverite koliko ima slobodnog prostora za skladištenje.
 2. Isključite televizor pomoću dugmeta POWER (Napajanje) na televizoru.
 3. Ponovo pritisnite dugme POWER (Napajanje) i ponovite instalaciju.
 4. Ako se na ekranu televizora prikaže poruka No newer version of the TV software was found (Nije pronađena novija verzija softvera za televizor), to znači da je na televizoru već instalirana najnovija verzija softvera i da ne treba da ga ažurirate.

Napomena: Ako softver ažurirate pomoću USB uređaja, proverite da li USB uređaj ispravno radi.

Ostala najčešća pitanja o rešavanju problema potražite u odeljku Pitanja i odgovori na stranici podrške kompanije Sony.