Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • WH-1000XM4

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšavanje stabilnosti Bluetooth veze
 • Poboljšava kvalitet poziva bez upotrebe ruku

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Ovim ažuriranjem su obuhvaćene sledeće prednosti i poboljšanja.  

 • Rešava problem zbog kojeg se slušalice ne mogu upariti sa Windows računarom
 • Rešavanje problema koji se javlja kada se dva Bluetooth uređaja koja su istovremeno povezana neprestano isključuju i ponovo uključuju
 • Poboljšavanje opštih performansi slušalica

Sistemski zahtevi

 • Android uređaj (V5.0 ili noviji) ili iOS uređaj (iOS 11.0 ili noviji)
 • Aktivna internet veza
 • Mora biti instalirana najnovija verzija aplikacije Sony | Headphones Connect
 • Slušalice treba da budu povezane na Android ili iOS uređaj

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na 2.5.0 za WH-1000XM4

Veličina datoteke

 • 1 362 KB (1 395 504 bajt(ov)a)

Verzija datoteke

 • Verzija 2.5.0

Datum objavljivanja

 • 18-05-2021

Priprema

Proverite verziju firmvera

Verziju firmvera možete da proverite na sledeći način.

 1. Pokrenite aplikaciju Sony | Headphones Connect.
 2. Povežite slušalice sa aplikacijom Sony | Headphones Connect.
 3. Dodirnite meni sa tri tačke u gornjem desnom uglu.

  NAPOMENA: Uređaj prikazan na ekranu zavisi od toga koji je uređaj povezan.
 4. Izaberite verziju svog uređaja u meniju. Ta stavka se prikazuje samo kad je uređaj povezan.
 5. Proverite verziju firmvera.

Važna napomena

 • Nemojte da menjate bateriju ili isključujete slušalice dok preuzimate ažuriranja, prenosite podatke ili ažurirate firmver. U suprotnom, slušalice mogu postati neupotrebljive.
 • Nemojte da obavljate ažuriranje na mestima na kojima je Wi-Fi signal nestabilan, na primer u vozu, na mestima na kojima je Wi-Fi signal opterećen, niti u blizini mikrotalasne pećnice, bežičnog telefona i drugih uređaja koji koriste radio-talase frekventnog opsega od 2,4 GHz.
 • Proverite da li su oba uređaja (Android/iOS uređaj i slušalice) u potpunosti napunjena.
 • Pre nego što započnete ažuriranje, prekinite vezu između Android ili iOS uređaja i svih drugih Bluetooth uređaja, kao što su nosivi uređaji ili pametni satovi.
 • Kada ažurirate sa skinutim slušalicama, idite na funkciju Auto Power Off (Automatsko isključivanje) aplikacije Sony | Headphones Connect i izaberite Do not turn off (Nemoj isključiti). Ako izaberete opciju Off when headphones are taken off (Isključi slušalice kada su skinute), slušalice će se automatski isključiti nakon približno 15 minuta, a prenos podataka iz datoteke za ažuriranje će takođe biti prekinut. Ako se to dogodi, sledeći put kada se slušalice uključe i Bluetooth ponovo poveže, prenos podataka će se nastaviti. Ako promenite postavke za ovo ažuriranje, možete da ih vratite nakon završetka ažuriranja.

Pre nadogradnje

 • Firmver ne može da se vrati na stariju verziju nakon ažuriranja.
 • Postupak ažuriranja trajaće približno 40 minuta. Veličina datoteke je oko 1.33 MB
 • Na iOS uređajima obavezno isključite funkciju Google Assistant pre ažuriranja.
 • Zavisno od radiotalasnog okruženja i Android/iOS uređaja, završetak može da traje duže.

Preuzimanje i instaliranje

Da biste ažurirali ove slušalice, pratite sledeća uputstva:

 • Preuzmite podatke sa servera na iOS ili Android uređaj.
 • Prenesite podatke sa iOS ili Android uređaja na slušalice.
 • Izvršite ažuriranje na slušalicama.

1. korak: Instalirajte ažuriranje

 1. Pokrenite aplikaciju Sony | Headphones Connect.
 2. Povežite slušalice sa aplikacijom Sony | Headphones Connect.
  • Ako ih ranije niste povezivali sa aplikacijom Sony | Headphones Connect, pratite uputstva na ekranu da biste povezali slušalice sa svojim Android uređajem.
  • Ako ste slušalice ranije povezivali sa aplikacijom Sony | Headphones Connect, izaberite svoje slušalice.
 3. Kad se uspostavi veza, prikazaće se sledeći ekran.
 4. Ako je ažuriranje primenljivo, prikazaće se poruka  Headphone update available  (Dostupno je ažuriranje slušalica) i možete da pritisnete More Info (Više informacija).
 5. Proverite da li je prikazano Version 2.5.0 i pritisnite OK  (U redu) da biste započeli ažuriranje.
 6. Kad se preuzimanje završi, automatski će preći na sledeći ekran.
  NAPOMENA: Kada se prikaže poruka Bluetooth Pairing Request (Zahtev za Bluetooth uparivanje), pritisnite Pair (Upari). Ažuriranje će se nastaviti. (Samo za iOS uređaje)
 7. Prenos počinje. Kada se ažuriranje završi, automatski će se preći na sledeći ekran.
 8. Kad se prenos završi, automatski će preći na sledeći ekran. To će trajati približno jedan minut.
  NAPOMENA: Nemojte da punite bateriju ili isključujete slušalice dok preuzimate ažuriranja, prenosite podatke ili ažurirate. U suprotnom, slušalice mogu postati neupotrebljive. Ako se prikaže poruka o prekidu veze, sačekajte dok se veza automatski ponovo ne uspostavi.
 9. Kad se završi ažuriranje softvera, pritisnite OK (U redu).
  NAPOMENA: Ako ekran nije prikazan, proverite u sledećem koraku da li je verzija nadograđena.

2. korak: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Posle ažuriranja potvrdite da je nova verzija instalirana praćenjem koraka opisanih u odeljku Provera verzije firmvera.

Ako je verzija firmvera koja je prikazana 2.5.0, nadogradnja je bila uspešna.

Pitanja i odgovori

Pojaviće se poruka o grešci prilikom ažuriranja.

 1. Pritisnite OK.
 2. Ponovo pokrenite slušalice (isključite, a zatim ponovo uključite napajanje).
 3. Posle toga, ponovo pokrenite aplikaciju Sony | Headphones Connect i ponovo ažurirajte.

Čak i ako ažuriranje nije uspelo tokom postupka, proverite verziju firmvera. Ako je verzija prikazana kao 2.5.0, ažuriranje firmvera je bilo uspešno. Ako ne, pokušajte ponovo sa ažuriranjem. Verziju možete da proverite u podešavanjima aplikacije Sony | Headphones Connect. Da biste saznali kako možete da proverite verziju, idite na odeljak Check the firmware version (Provera verzije firmvera) na ovoj strani.