Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • PS-HX500

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

Hi-Res Audio Recorder je aplikacija za snimanje audio numera sa gramofonske ploče na računar u formatu visoke rezolucije koja sadrži sledeće funkcije:

 • Nova funkcija aplikacije Hi-Res Audio Recorder Ver.1.1.4
  • Sada je obezbeđena podrška za operativne sisteme macOS Big Sur(11) i macOS Monterey(12).
   NAPOMENA: Ako se prilikom prvog pokretanja prikaže dijalog u vezi sa pristupom mikrofonu, potrebno je da dozvolite pristup mikrofonu. Više detalja ćete pronaći u odeljku Posle ažuriranja u nastavku.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Hi-ResAudioRecorder_1.1.4.pkg

Verzija datoteke

 • 1.1.4

Veličina datoteke

 • 4.6 MB (4 566 434 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 13-04-2021

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Aplikacija Hi-Res Audio Recorder je kompatibilna sa sledećim verzijama operativnog sistema macOS::

 • OS X Mavericks (10.9)
 • OS X Yosemite (10.10)
 • OS X El Capitan (10.11)
 • macOS Sierra (10.12)
 • macOS High Sierra (10.13)
 • macOS Mojave (10.14)
 • macOS Catalina (10.15)
 • macOS Big Sur (11)
 • macOS Monterey (12)

NAPOMENE: 

 • Nije sigurno da će Hi-Res Audio Recorder uspešno da radi:
  • na svakom računaru sa jednim od navedenih operativnih sistema;
  • na ručno izrađenim računarima, računarima sa operativnim sistemima koje je nadogradio sam korisnik ili na računarima sa višestrukim pokretanjem;
  • sa funkcijama uštede energije na računaru: režim hibernacije ili pripravnosti sistema

Hardver računara

Aplikacija Hi-Res Audio Recorder jekompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Rezolucija ekrana: 1024 x 768 piksela ili viša
 • Uređaj za reprodukciju zvuka: neophodan

Ne garantujemo rad na svim računarima, čak i ako ispunjavaju gore navedene sistemske zahteve.

Preuzimanje i instaliranje

Uputstva za preuzimanje i instalaciju

 1. Kliknite na dugme Download (Preuzmi).
 2. Datoteka programa za instalaciju će biti sačuvana u fascikli koju ste podesili kao odredišnu fasciklu u postavkama pregledača. Prema podrazumevanim postavkama, datoteka će biti sačuvana u fascikli Downloads (Preuzimanja).
 3. Dvaput kliknite na datoteku programa za instalaciju Hi-ResAudioRecorder_1.1.4.pkg koja je sačuvana na računaru. Paket za instalaciju će biti raspakovan.
 4. Prikazaće se ekran Welcome to the Hi-Res Audio Recorder Installer (Dobro došli u program za instalaciju aplikacije Hi-Res Audio Recorder). Kliknite na dugme Continue (Nastavi).
 5. Prikazaće se ekran Software License Agreement (Ugovor o licenciranju softvera). Nakon što proverite tekst ugovora, kliknite na Continue (Nastavi).
 6. Ako prihvatate ugovor, kliknite na Agree (Slažem se).
 7. Prikazaće se ekran Select a Destination (Izbor odredišta). Izaberite disk i kliknite na Continue (Nastavi).
 8. Navedite, zatim, tip instalacije. Za standardnu instalaciju, automatski se bira ugrađeni čvrsti disk. Ako želite da instalirate aplikaciju na drugu disk jedinicu, kliknite na Change Install location... (Promeni lokaciju instalacije...). Kada izaberete odredište, kliknite na dugme Install (Instaliraj).
 9. Kada vam bude tražena lozinka za prijavljivanje, unesite svoju lozinku i kliknite na dugme Install Software (Instaliraj softver).
 10. Prikazaće se ekran Installing Hi-Res Audio Recorder (Instalacija aplikacije Hi-Res Audio Recorder) i instalacija će početi.
 11. Nakon instalacije ekran The installation was successful. (Instalacija je uspešno obavljena.) će se pojaviti. Kliknite na Close (Zatvori) da biste izašli iz programa za instalaciju.

Posle ažuriranja

Aplikaciju Hi-Res Audio Recorder možete da pokrenete na sledeći način.
Pokrenite funkciju Finder (Tražilo) i dvaput kliknite na aplikaciju Hi-Res Audio Recorder u listi Applications (Aplikacije).

NAPOMENA: Nakon pokretanja aplikacije, kliknite na dugme OK (U redu) kada se pojavi sledeći dijalog.

Ako kliknete na dugme Don’t Allow (Nemoj da dozvoliš), nećete moći da snimate audio numere.
Zatim, izaberite System Preferences → Security & Privacy → Privacy → Microphone (Željene postavke sistem - Bezbednost i privatnost - Privatnost - Mikrofon) i potvrdite izbor u polju pored aplikacije Hi-Res Audio Recorder u listi aplikacija sa desne strane.

 

Pitanja i odgovori

Rešavanje problema

Instalacija nije uspela:

 • Proverite da li je na računaru koji koristite instaliran podržani operativni sistem.
 • Proverite da li na disk jedinici ima dovoljno slobodnog prostora. Za instalaciju je potrebno približno 100 MB prostora na disku. Ako na disku nema dovoljno slobodnog prostora, uklonite nepotrebne datoteke.

Vaš računar nije uspeo da detektuje povezani gramofon:

 • Isključite USB kabl i ponovo pokrenite računar. Uverite se da računar radi normalno, a zatim povežite računar i DJ gramofon pomoću USB kabla.
 • Pratite korake u nastavku da biste proverili da li je naziv gramofona prikazan u odeljku System Information (Informacije o sistemu):
  • Povežite gramofon sa računarom i uključite ga.
  • U Apple meniju kliknite na About This Mac (O ovom Mac računaru).
  • Kliknite na Overview (Pregled), a zatim na System Report (Izveštaj o sistemu).
  • Kliknite na USB u odeljku Hardware (Hardver) i proverite da li je prikazan naziv PS-HX500.

Aplikacija Hi-Res Audio Recorder se ne pokreće:

 • Računar možda ne radi ispravno. Pokrenite drugu aplikaciju da biste videli da li on radi ispravno.
 • Računar možda ne radi ispravno. Ponovo pokrenite računar.
 • Uverite se da je aplikacija Hi-Res Audio Recorder uspešno instalirana.
  • Pokrenite funkciju Finder (Tražilo) i proverite da li se aplikacija Hi-Res Audio Recorder nalazi u listi Applications (Aplikacije).
 • Ako aplikacija Hi-Res Audio Recorder nije uspešno instalirana, deinstalirajte je i ponovo je instalirajte.