Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ILCE-1

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšana preciznost funkcije Eye AF (Automatsko fokusiranje oka)
 • Poboljšavanje stabilnosti u radu fotoaparata

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Update_ILCE1V131.exe

Verzija datoteke

 • 1.31

Veličina datoteke

 • 674 MB (707 373 584 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 14-09-2022

Priprema

Kako da: Ažurirate firmver fotoaparata kompanije Sony

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera ver.1.30 ili neka prethodna, potrebno je da ažurirate softver.

Napomena: Ako se otvori ekran za podešavanje Date/Time (Datum i vreme) kada uključite fotoaparat, podesite tačan datum i vreme.

 1. Na fotoaparatu izaberite MenuSetupSetup OptionVersion (Podešavanje → Opcije podešavanja → Verzija).
 2. Prikazaće se verzija sistemskog softvera.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja za sistemski softver je kompatibilna sa sledećim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Hardver računara

Za ažuriranje sistemskog softvera je potreban sledeći hardver:

 • Računari sa Intel ili AMD procesorom (računari sa ARM procesorom nisu podržani)
 • Prostor na hard disku: 900 MB ili više
 • RAM: 900 MB ili više

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata: Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju NP-FZ100.
  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo napunjenosti baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena. Skinite vertikalni rukohvat pre nego što ažurirate sistemski softver.
 • Upotrebite USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom.
  Napomena: Funkcionalnost ažuriranja nije zagarantovana ako se koristi neki drugi USB kabl.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Zatvorite sve ostale aplikacije pre nego što započnete ažuriranje sistemskog softvera.
 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju (NP-FZ100).
 • Nemojte da vadite bateriju dok traje ažuriranje jer iznenadni prekid napajanja može oštetiti fotoaparat.
 • Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata pre nego što započnete ažuriranje.
 • Ažuriranje sistemskog softvera traje približno 15 minuta. Dok ažuriranje traje računar ne sme da pređe u režim Sleep (Mirovanje).
  Napomena: Ako računar pređe u režim Sleep (Mirovanje) i ažuriranje se prekine, postupak ažuriranja ćete morati da ponovite od početka.
 • Ne otvarajte stavku About This System Software Updater (Informacije o programu za ažuriranje sistemskog softvera) u meniju System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera) jer softver za ažuriranje može prestati da radi.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat ni sa jednim drugim uređajem osim svog računara.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom dok se to ne bude tražilo od vas u uputstvima.
 • Proverite da li je računar povezan na internet.
 • Prateći uputstva u prozoru System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera), na fotoaparatu izaberite MenuSetupUSBUSB Connection (Meni → Podešavanje4 → USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta). Ako je izabran neki drugi režim umesto režima Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).

Kako se preuzima program za ažuriranje:

 1. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) iznad.
 2. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme Download (Preuzmi).
 3. Započeće preuzimanje datoteke Update_ILCE1V131.exe.
  Napomena: Veličina datoteke: 674 MB (707 373 584 bajt(ov)a))
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).
  Napomena: Ako koristite standardna podešavanja za Microsoft Edge, datoteka za ažuriranje će biti sačuvana u fascikli Downloads (Preuzimanja). Kliknite na pločicu Desktop (Radna površina) na početnom ekranu i pomoću programa Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli Downloads (Preuzimanja).

1. korak: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji su trenutno pokrenuti na vašem računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku Update_ILCE1V131.exe koju ste preuzeli. Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.
 3. System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera) će se pokrenuti.
 4. Uključite fotoaparat i povežite ga sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Na LCD ekranu fotoaparata prikazaće se poruka USB Mode (USB režim).
 5. Kliknite na Next (Dalje). Trenutna i ažurirana verzija su prikazane u donjem, levom uglu ekrana.
  VAŽNO: Nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl tokom ažuriranja.
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara će se pojaviti poruka Could not find the camera for this update (Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje). Isprobajte sledeće predloge:
  • Isključite USB kabl, a zatim ga ponovo povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte sa nekim drugim priključkom.
 6. Nakon što potvrdite da je trenutna verzija softvera ver.1.30 ili neka prethodna, kliknite na Next (Dalje). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 1.31, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju, isključite fotoaparat iz računara, kliknite na dugme Finish (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju, a zatim je vratite i uključite fotoaparat.
  • Ažuriranje je potrebno
   Slika koja prikazuje trenutnu verziju sistemskog softvera u programu za ažuriranje sistemskog softvera
  • Ažuriranje nije potrebno
   Slika koja prikazuje najnoviju verziju softvera u programu za ažuriranje sistemskog softvera
 7. Fotoaparat se automatski resetuje.
 8. Započnite ažuriranje. Nakon automatskog resetovanja, ažuriranje će započeti i pojaviće se traka napretka ažuriranja. Ažuriranje traje približno 15 minuta.
  VAŽNO: Nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl tokom ažuriranja.

 9. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti. Kada se ponovo pojavi LCD ekran, kliknite na dugme Finish (Završi) i isključite USB kabl.
  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja, može se prikazati poruka upozorenja o vraćanju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.

2. korak: Proverite verziju sistemskog softvera

 1. Na fotoaparatu izaberite MenuSetupSetup OptionVersion (Podešavanje → Opcije podešavanja → Verzija).
 2. Prikazaće se verzija sistemskog softvera.

Pitanja i odgovori

Ažuriranje ne može da se dovrši

Ako je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Isključite USB kabl iz računara.
 2. Izvadite bateriju i isključite adapter za naizmeničnu struju iz fotoaparata, sačekajte nekoliko minuta, a zatim vratite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite instalaciju.