Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • SRS-RA3000
 • SRS-RA5000

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Dodavanje podrške za uslugu Amazon Music HD 360 Reality Audio dostupne na platformi Amazon Music HD
 • Ažuriranje usluge Chromecast built-in za Audio v1.44 u cilju pružanja podrške za uslugu Google Cast 360 Reality Audio

VAŽNO: Ovo ažuriranje firmvera je neophodno da biste nastavili da koristite uslugu za distribuciju muzike Chromecast built-in. Ažuriranje će se automatski instalirati kada bude dostupna aktivna internet veza i kada se uređaj ne bude koristio.

Sistemski zahtevi

 • Android uređaj (V5.0 ili noviji) ili iOS uređaj (iOS 11.0 ili noviji)
 • Aktivna internet veza
 • Mora biti instalirana najnovija verzija aplikacije Sony | Music Center
 • Zvučnik treba da bude povezan sa Android ili iOS uređajem

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na verziju 1.12

Verzija datoteke

 • 1.12

Datum objavljivanja

 • 06-04-2021

Priprema

Proverite verziju firmvera

Ako je prikazana verzija 1.12 ili neka prethodna verzija, preporučujemo da ažurirate firmver. Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite zvučnik.
 2. Otvorite aplikaciju Sony | Music Center.
 3. Povežite zvučnik sa aplikacijom Sony | Music Center.
 4. Izaberite stavku Settings (Postavke).
 5. Izaberite System (Sistem).
 6. Proverite verziju firmvera (brojevi u crvenom okviru).
  Trenutna verzija firmvera na zvučniku

Preuzimanje i instaliranje

Softver se automatski ažurira na najnoviju verziju ako je povezan na internet putem Wi-Fi mreže. Ako se nakon povezivanja sa aplikacijom Sony | Music Center pojavi poruka o ažuriranju, pratite prikazana uputstva da biste obavili ažuriranje. Softver se povremeno ažurira, kada se pojavi nova funkcija ili ako je ažuriranje neophodno za stabilan rad sistema.

Važna napomena

 • Ne možete da isključite automatsko ažuriranje softvera.
 • Prethodne verzije softvera nisu dostupne.
 • Nemojte da isključujete ili koristite uređaj dok traje ažuriranje.
 • Neophodno je da prihvatite Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom (EULA) kompanije Sony da biste mogli da obavite ažuriranje softvera.
 • Softver ovog uređaja se automatski ažurira s vremena na vreme i ne možete da odaberete ili odbijete da preuzmete ovaj softver koji se automatski ažurira.
 • Tokom ažuriranja indikator Power (Napajanje) (zeleno) brzo treperi, a tokom preuzimanja podataka za ažuriranje indikator LINK (Povezivanje) (žuto) takođe istovremeno treperi.