Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Rešavanje problema koji se javlja kada se vrednost EI (Indeks ekspozicije) ne primenjuje ispravno tokom reprodukcije u režimu Cine EI
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Update_ILMEFX6V101.exe

Verzija datoteke

 • 1.01

Veličina datoteke

 • 481 MB (505 392 496 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 25-03-2021

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera V1.00, potrebno je da ažurirate softver.
NAPOMENA: Ako se otvori ekran za podešavanje datuma/vremena kada uključite fotoaparat, podesite tačan datum i vreme.

 1. Izaberite Menu → Maintenance → Version (Meni → Održavanje → Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Verzija sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja za sistemski softver je kompatibilna sa sledećim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Hardver računara

Za ažuriranje sistemskog softvera je potreban sledeći hardver:

 • Prostor na čvrstom disku: 600 MB ili više
 • RAM memorija: 600 MB ili više
  NAPOMENA: Zatvorite sve ostale aplikacije pre ažuriranja sistemskog softvera.

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Adapter za naizmeničnu struju
 • USB-C kabl je isporučen sa fotoaparatom
  NAPOMENA: Funkcija ažuriranja nije zagarantovana ako se koristi neki drugi USB kabl.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Uvek koristite isporučeni adapter za naizmeničnu struju kada ažurirate softver. Ako je u isto vreme priključena i baterija, ažuriranje će se nastaviti čak i ako se isključi adapter za naizmeničnu struju.
 • Uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata pre pokretanja postupka ažuriranja.
 • Ažuriranje sistemskog softvera traje oko 24 minuta. Dok ažuriranje traje računar ne sme da pređe u režim Sleep (Mirovanje).
  NAPOMENA: Ako računar pređe u režim Sleep (Mirovanje) i ažuriranje se prekine, proces ažuriranja ćete morati da ponovite od početka.
 • Ne otvarajte stavku About This System Software Updater (Informacije o programu za ažuriranje sistemskog softvera) u meniju System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera) jer softver za ažuriranje može prestati da radi.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat ni sa jednim drugim uređajem osim svog računara.
 • Još nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.
 • Proverite da li je računar povezan na internet.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) iznad.
 2. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme Download (Preuzmi).
 3. Započeće preuzimanje datoteke Update_ILMEFX6V101.exe.
  Veličina datoteke: 481 MB (505 392 496 bajtova)
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).
  NAPOMENA: Ako koristite standardna podešavanja za Microsoft Edge, datoteka za ažuriranje će biti sačuvana u fascikli Downloads (Preuzimanja). Kliknite na pločicu Desktop na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli Downloads (Preuzimanja).

1. korak: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji su trenutno pokrenuti na vašem računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku Update_ILMEFX6V101.exe koju ste preuzeli. Još nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.
 3. System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera) će se pokrenuti.
 4. Uključite fotoaparat i povežite ga sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Nakon toga, na LCD ekranu fotoaparata će se pojaviti USB Mode (USB režim).
 5. Kliknite na Next (Dalje). Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije pojavljuju se na donjoj levoj strani ekrana.
  NAPOMENA: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara će se pojaviti poruka Could not find the camera for this update (Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje). Proverite sledeće:
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.
  VAŽNO: Nikada nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl dok traje ažuriranje.
 6. Nakon što potvrdite da je trenutna verzija softvera 1.00, kliknite na Next (Dalje). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera Ver.1.01, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju, isključite fotoaparat iz računara, kliknite na dugme Finish (Završi), isključite fotoaparat, isključite adapter za naizmeničnu struju, izvadite bateriju, a zatim je vratite i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno
  Ažuriranje sistemskog softvera – trenutna verzija

  Ažuriranje nije potrebno
  Program za ažuriranje sistemskog softvera - nova verzija
 7. Fotoaparat će se automatski resetovati.
 8. Započnite ažuriranje. Nakon automatskog resetovanja, ažuriranje će započeti i pojaviće se traka napretka ažuriranja. Ažuriranje traje približno 11 minuta.
  VAŽNO: Nikada nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl dok traje ažuriranje.
 9. Kada se ažuriranje završi, kamera će se automatski ponovo pokrenuti. Kada se ponovo prikaže LCD ekran, kliknite na dugme Finish (Završi) i isključite USB kabl.

  NAPOMENA: Nakon ponovnog pokretanja može da se pojavi poruka upozorenja o vraćanju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.

2. korak: Proverite verziju sistemskog softvera na uređaju

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu → MaintenanceVersion (Meni → Održavanje → Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Trenutna verzija sistemskog softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje ne može da se dovrši

Kada je monitor crn duže od 11 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Izvadite bateriju i isključite adapter za naizmeničnu struju iz fotoaparata, sačekajte nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.