Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ILCE-7M3
 • ILCE-7M3K

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

VAŽNO: Ako firmver ažurirate na ovu verziju sa verzije 3.10 ili neke prethodne, pokreće se podešavanje FTP prenosa. Ponovo obavite konfigurisanje posle ažuriranja.

 • Rešavanje problema koji se javlja kada indikator nivoa napunjenosti baterije nije ispravno prikazan kada se koristi vertikalni rukohvat

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Update_ILCE7M3V401.exe

Verzija datoteke

 • 4.01

Veličina datoteke

 • 304 MB (319 491 440 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 17-06-2021

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera 4.01, ažuriranje nije potrebno.
Napomena:: Ako se otvori ekran za podešavanje datuma/vremena kada uključite fotoaparat, podesite tačan datum i vreme.

 1. Izaberite MenuSetup7Version (Meni → Podešavanje7 → Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera je prikazana kao na slici u nastavku.
  Slika prikazuje trenutnu verziju sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja za sistemski softver je kompatibilna sa sledećim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8,1

Hardver računara

Za ažuriranje sistemskog softvera je potreban sledeći hardver:

 • Prostor na čvrstom disku: 600 MB ili više
 • RAM memorija: 600 MB ili više

Drugi hardver

 • Izvor napajanja za fotoaparat: U potpunosti napunjena punjiva baterija NP-FZ100.
  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo napunjenosti baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena. Skinite vertikalni rukohvat pre nego što ažurirate sistemski softver.
 • USB kabl je isporučen sa fotoaparatom.
  Napomena: Funkcija ažuriranja nije zagarantovana ako se koristi neki drugi USB kabl.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Zatvorite sve ostale aplikacije pre nego što započnete ažuriranje sistemskog softvera.
 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju (NP-FZ100).
 • Nemojte da vadite bateriju dok traje ažuriranje jer iznenadni prekid napajanja može oštetiti fotoaparat.
 • Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata pre nego što započnete ažuriranje.
 • Ažuriranje sistemskog softvera traje oko 10 minuta. Dok ažuriranje traje računar ne sme da pređe u režim Sleep (Mirovanje).
  Napomena: Ako računar pređe u režim Sleep (Mirovanje) i ažuriranje se prekine, proces ažuriranja ćete morati da ponovite od početka.
 • Ne otvarajte stavku About This System Software Updater (Informacije o programu za ažuriranje sistemskog softvera) u meniju System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera) jer softver za ažuriranje može prestati da radi.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat ni sa jednim drugim uređajem osim svog računara.
 • Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.
 • Proverite da li je računar povezan na internet.
 • Prateći uputstva u prozoru System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera), na fotoaparatu izaberite MenuSetup4USB Connection (Meni → Podešavanje4 → USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta). Ako je izabran neki drugi režim umesto režima Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).

Kako se preuzima program za ažuriranje:

 1. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) iznad.
 2. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme Download (Preuzmi).
 3. Započeće preuzimanje datoteke Update_ILCE7M3V401.exe.
  Napomena: Veličina datoteke: 304 MB (319 491 440 bajt(ov)a)
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).
  Napomena: Ako koristite standardna podešavanja za Microsoft Edge, datoteka za ažuriranje će biti sačuvana u fascikli Downloads (Preuzimanja). Kliknite na pločicu Desktop na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli Downloads (Preuzimanja).

1. korak: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji su trenutno pokrenuti na vašem računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku Update_ILCE7M3V401.exe koju ste preuzeli. Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.
 3. System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera) će se pokrenuti.
 4. Uključite fotoaparat i povežite ga sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Nakon toga, na LCD ekranu fotoaparata će se pojaviti USB Mode (USB režim).
 5. Kliknite na Next (Dalje). Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije su prikazani u donjem, levom uglu ekrana.
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara će se pojaviti poruka Could not find the camera for this update (Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje). Isprobajte sledeće predloge:
  • Isključite USB kabl, a zatim ga ponovo povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte sa nekim drugim priključkom.
  VAŽNO: Nikada nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl dok traje ažuriranje.
 6. Nakon što potvrdite da je trenutna verzija softvera 4.00 ili neka prethodna, kliknite na Next (Dalje). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 4.01, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju, isključite fotoaparat iz računara, kliknite na dugme Finish (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju, a zatim je vratite i uključite fotoaparat.
  • Ažuriranje je potrebno
   Slika prikazuje trenutnu verziju sistemskog softvera u programu za ažuriranje sistemskog softvera
   Ažuriranje nije potrebno
   Slika prikazuje najnoviju verziju softvera u programu za ažuriranje sistemskog softvera
 7. Fotoaparat će se automatski resetovati.
 8. Započnite ažuriranje. Nakon automatskog resetovanja, ažuriranje će započeti i pojaviće se traka napretka ažuriranja. Ažuriranje traje približno 10 minuta.
  VAŽNO: Nikada nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl dok traje ažuriranje.
 9. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti. Kada se ponovo pojavi LCD ekran, kliknite na dugme Finish (Završi) i isključite USB kabl.

  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja može da se pojavi poruka upozorenja o vraćanju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.

2. korak: Proverite verziju sistemskog softvera na uređaju

 1. Na fotoaparatu izaberite MenuSetup7Version (Meni → Podešavanje7 → Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera je prikazana kao na slici u nastavku.
  Slika prikazuje ažuriranu verziju softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje ne može da se dovrši

Ako je monitor crn duže od 10 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Isključite USB kabl iz računara.
 2. Izvadite bateriju i isključite adapter za naizmeničnu struju iz fotoaparata, sačekajte nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite instalaciju.