O ovom preuzimanju

Alatka za WAV konverziju konvertuje datoteke OpenMG audio formata u WAV (PCM) datoteke. Ovaj softver se koristi samo sa datotekama OpenMG audio formata koje su snimljene korišćenjem mikrofona (MIC) ili preko analognog (LINE IN) ulaza sa Hi-MD uređaja i prebačene u SonicStage softver. Te konvertibilne numere, koje su snimljene preko Hi-MD, mogu da se konvertuju u datoteke WAV formata korišćenjem alatke za WAV konverziju.

Pažljivo pročitajte sledeća uputstva.

Modeli na koje se to odnosi

Alatka za WAV konverziju podržava sledeće proizvode:
 • MZ-NH1 / NH900/ NHF800/ NH700 i NH600

Instalacija

Važno:
 • Pre preuzimanja alatke za WAV konverziju, na računaru morate da imate instaliran softver SonicStage v2.1 ili noviji. Ako nemate instaliran SonicStage v2.1 ili noviji, pre instaliranja alatke za WAV konverziju morate da preuzmete program za nadogradnju softvera SonicStage. Da biste proverili svoju verziju softvera SonicStage:
  1. Pokrenite SonicStage.
  2. Kliknite na [Help] [Pomoć] - [About SonicStage] [O programu SonicStage] u meniju SonicStage prozora.
  3. Proverite verziju softvera SonicStage u prozoru About SonicStage [O programu SonicStage]. Ako je prikazana "SonicStage Version 2.0.xx.xxxxx" ili starija verzija, instalirajte SonicStage Ver.2.1 ili noviji pre nego što preuzmete ovaj softver.
 • Korisnici operativnih sistema Windows XP i Windows 2000 moraju da se prijave sa nalogom administratora da bi instalirali ovaj softver. Morate da se prijavite sa nalogom Administrator ili Power User da biste koristili softver SonicStage i alatku za WAV konverziju.
 • Interfejs i datoteke pomoći alatke za WAV konverziju su na engleskom jeziku.

Molimo da sledite dolenavedene korake za preuzimanje i instaliranje alatke za WAV konverziju:

 1. Kliknite na "Download" [Preuzmi] ispod da biste prihvatili izjavu o odricanju odgovornosti i preuzeli sledeću datoteku:
  • WAVConversionToolSetup.exe (2,190KB)
 2. Zatvorite sve aplikacije, uključujući i SonicStage i MD Simple Burner.
 3. Ako je vaš Hi-MD proizvod povezan sa računarom, onda ga diskonektujte.
 4. Dvaput kliknite na WAVConversionToolSetup.exe da biste započeli instalaciju a zatim sledite uputstva na ekranu. Kliknite na "Finish" (Završi) kad instalacija bude završena.
Napomene:
 • Softver SonicStage v2.1 ili noviji mora da bude instaliran pre instaliranja alatke za WAV konverziju.
 • Pazite da sistem ne bude podešen tako da ulazi u režim isključivanja, mirovanja ili hibernacije za vreme preuzimanja.
 • Ovaj program je namenjen isključivo za upotrebu na računaru SAMO sa fabrički instaliranim operativnim sistemima Windows XP Media Center Edition 2004, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition i Windows 98 Second Edition. NE koristite ga na Macintosh, Windows 98 / 95, Windows NT ili drugim operativnim sistemima.
 • Ovaj program je zaštićen autorskim pravom. Ne smete da prenosite ili kopirate ovaj program.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • WAVConversionToolSetup.exe

Veličina datoteke

 • 2.14 Mb