O ovom preuzimanju

Pažljivo pročitajte sledeća uputstva da biste pravilno instalirali program za nadogradnju.

Modeli na koje se to odnosi

Program za ažuriranje softvera SonicStage Simpler Burner Ver.1.1 koji se isporučuje sa ATRAC CD Walkman-om [D-NE10/NE800/NE900/NE300/NE300CK/NE700/NE400]

Sistemski zahtevi

Operativni sistem Windows XP Professional / Windows XP Home sa instaliranim softverom SonicStage Simple Burner Ver.1.1.

Poboljšanja

Rešeni problemi

Sistemsko okruženje sa operativnim sistemom Windows XP Professional i servisnim paketom 2 može da otkaže.

Instalacija

Pre preuzimanja

Ovaj program za nadogradnju namenjen je samo za softver SonicStage Simple Burner verzija "1.1.00.09050". Molimo da proverite verziju softvera SonicStage Simple Burner koji je instaliran na vašem računaru pre nego preuzmete datoteku programa za nadogradnju.

 1. Pokrenite SonicStage Simple Burner Ver.1.1.
 2. Kliknite na taster CONFIG [KONFIGURACIJA] i izaberite karticu Version [Verzija] - Proverite verziju softvera SonicStage Simple Burner.
 3. Ako je u prozoru verzije prikazano SonicStage Simple Burner Version 1.1.01.07070, ne treba da preuzimate i instalirate ovaj program za nadogradnju.
 4. Ako je u prozoru verzije prikazano SonicStage Simple Burner Version 1.1.00.09050, potrebno je da preuzmete i instalirate ovaj program za nadogradnju.

NAPOMENA: Za korisnike operativnog sistema Windows XP Home Edition / Windows XP Professional, molimo da se prijavite na nalog grupe administratora kada instalirate ovaj program za nadogradnju.

Procedure preuzimanja programa za nadogradnju softvera SonicStage Simple Burner Ver.1.1

Molimo da sledite dolenavedene korake za preuzimanje datoteke:

 1. Kreirajte fasciklu pod imenom SSSB_Up na C disku.
 2. Preuzmite datoteku Update_SSSB1101.exe (1,716KB) u fasciklu koju ste kreirali u koraku 1.
 3. Po završetku preuzimanja, proverite veličinu datoteke na sledećin način: u meniju View [Prikaz], kliknite na Details [Detalji] u Windows Explorer-u.
 4. Ako je veličina datoteke ista, preuzimanje je uspešno završeno. U suprotnom, obrišite sve preuzete datoteke i ponovo izvršite preuzimanje.
Procedura za nadogradnju

Kad je preuzimanje završeno, sledite naredne korake za instaliranje programa za nadogoradnju na vašem računaru.

 1. Zatvorite sve aplikacije koje su trenutno otvorene.
 2. Kliknite na Start, a zatim kliknite na Run [Pokreni].
 3. Ukucajte C:\SSSB_Up\Update_SS1101.exe i kliknite na OK - Pojaviće se prozor InstallShield.
 4. Sledite poruke na ekranu.
 5. Kad se nadogradnja završi, prikazuje se poruka Setup has finished installing SonicStage Simple Burner Ver.1.1.01 Update Program on your computer [Instalacioni program je završio instaliranje programa za nadogradnju softvera SonicStage Simple Burner Ver.1.1.01 na vašem računaru].
 6. Kliknite na Finish [Završi].
Nakon nadogradnje
 1. Da biste proverili da li je program za nadogradnju uspešno instaliran, sledite proceduru koja je pokazana u delu Pre preuzimanja.
 2. Ako se u prozoru verzije KONFIGURACIJE prikazuje SonicStage Simple Burner Ver.1.1.01.07070, instalacija programa za nadogradnju je uspešno završena.
Važna napomena:

Pre preuzimanja morate da prihvatite uslove Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika u nastavku. Pošto pročitate ovaj ugovor, kliknite na "Download" [Preuzmi] da biste započeli preuzimanje.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Update_SSSB1101.exe

Veličina datoteke

 • 1.68 Mb