O ovom preuzimanju

Ovaj softver vam omogućava da vašu biblioteku ATRAC 3 formata datoteka konvertujete u MP3 tako da se mogu reprodukovati na modelima WALKMAN-a koji su navedeni ispod. Ovaj softver vam ne omogućava da konvertujete datoteke sa DRM zaštitom (upravljanje digitalnim pravima) koje ste kupili u CONNECT muzičkoj prodavnici.

Modeli na koje se to odnosi

Sistemski zahtevi

 • Operativni sistemi
  • Windows® XP Home Edition (Servisni paket 2 ili noviji)
  • Windows® XP Professional (Servisni paket 2 ili noviji)
  • Windows® XP Media Center Edition 2004 (Servisni paket 2 ili noviji)
  • Windows® XP Media Center Edition 2005 (Servisni paket 2 ili noviji)
  • Windows Vista® Home Basic
  • Windows Vista® Home Premium
  • Windows Vista® Business
  • Windows Vista® Ultimate
   Napomena: Nisu podržani 64-bitni operativni sistemi ili operativni sistemi koji nisu navedeni iznad.
 • Računar
  • CPU: Pentium® III 450MHz ili brži
  • Memorija: 128MB ili više
  • Rezolucija ekrana: 800 x 600 piksela (preporučuje se 1024 x 768 piksela)
  • Boje ekrana: pune boje (16-bitne) ili više
  • Samostalno sastavljeni računari, računari sa više operativnih sistema, računari sa nadograđenim operativnim sistemom i računari sa Mac OS nisu podržani.

Instalacija

 1. Kliknite na "Preuzmi" ispod da biste preuzeli datoteku na vaš računar.
 2. Na vašem računaru izaberite lokaciju na kojoj treba sačuvati datoteku.
 3. Kada je preuzimanje završeno, pobrinite se da zatvorite sve aktivne programe, osim Internet pregledača.
  Napomena: pobrinite se da vaš računar ne ulazi u režim isključivanja ili pripravnosti ili da se ne isključi za vreme preuzimanja datoteke.
  Pre nego što nastavite sa instalaciju, proverite da li je na vašem računaru instaliran OpenMG bezbednosni modul (instalira se sa softverom SonicStage). Ako nije, pojaviće se sledeća poruka:
  OpenMG Secure Module Missing (Neodstaje OpenMG bezbednosni modul)
  Preuzmite i instalirajte SonicStage tda biste rešili ovaj problem.
 4. Dvaput kliknite na MP3Conversiontool.exe i pratite uputstva na ekranu da biste ovaj softver instalirali na vaš računar.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • MP3ConversionTool.exe

Veličina datoteke

 • 2.81 Mb