Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • NWZ-F805
 • NWZ-F806
 • NWZ-F886
 • NWZ-F887
 • NWZ-M504
 • NWZ-W273
 • NWZ-W273S
 • NWZ-W274S
 • NWZ-WH303
 • NWZ-WH505
 • NWZ-Z1040
 • NWZ-Z1050

O ovoj stavci za preuzimanje

Content Transfer for Mac je softver koji služi za jednostavan prenos muzike, video zapisa, fotografija, podkastova i lista za reprodukciju. Možete da koristite funkciju Drag & Drop (Prevuci i otpusti) za prenos datoteka iz aplikacije iTunes na Walkman. Softver će automatski sortirati datoteke u odgovarajuće fascikle na plejeru.

 • Formati datoteka za prenos
  Muzičke datoteke: .mp4, .3gp, .m4a, .oma, .wma, .mp3, .wav, .flac, .ape, .aiff, and .aif
  Video datoteke: .mp4, .m4v, and .wmv
  Fotografije: .jpg
 • Funkcija automatskog prenosa

NAPOMENA: Softver Content Transfer for Mac podržava prenos podataka iz aplikacije iTunes 11.0 ili novije verzije.
Napomena za korisnike operativnog sistema macOS 11: Liste za reprodukciju kreirane pomoću macOS 11 aplikacije Music ne možete da prevučete i otpustite. Međutim, možete da prevučete i otpustite muzičke sadržaje koji nisu u obliku liste za reprodukciju.

Sistemski zahtevi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa većinom najčešće korišćenih verzija operativnog sistema Mac OS:
VAŽNO: Ova verzija nije kompatibilna sa operativnim sistemima koji nisu navedeni.

 • macOS 10.14, 10.15, 11, 12

Sledeći sistemi nisu podržani:

 • Samostalno konstruisani računari ili operativni sistemi
 • Nadograđeni operativni sistemi
 • Okruženje sa više operativnih sistema
 • Okruženje sa više monitora

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • ContentTransfer.dmg

Verzija datoteke

 • Verzija 1.8 (1.8.0.03300)

Veličina datoteke

 • 9.8 MB (9 845 650 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 06-05-2021

Priprema

 • Postarajte se da tokom instaliranja ove datoteke budete prijavljeni kao administrator ili kao korisnik sa administratorskim ovlašćenjima.
 • Kako biste se postarali da nijedan program ne ometa instalaciju, sačuvajte ono što ste radili i zatvorite sve programe.

Preuzimanje i instaliranje

Pobrinite se da budete prijavljeni kao Administrator na računaru.

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama
 2. Preuzmite datoteku na svoj računar
 3. Zatvorite sve aktivne programe na računaru.
 4. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku i pratite uputstva na ekranu
  NAPOMENA za operativni sistem macOS 10.15 (ili novije verzije): Kada softver otkrije Walkman, prikazaće se dijalog Content Transfer would like to access files on a removable volume (Content Transfer želi da pristupi datotekama na prenosivom skladištu). Pritisnite OK (U redu) da biste nastavili.

 5. Kada se pojavi poruka da je nadogradnja završena, kliknite na Close (Zatvori).

Kada se instalacija završi, softver Content Transfer for Mac će se automatski pokrenuti.

NAPOMENA: Fascikla iTunes možda ne postoji u operativnom sistemu macOS 10.15 (ili novijoj verziji). Odaberite Music (Muzika) ili Custom (Prilagođeno) za postavku Auto Transfer Folder (Fascikla za automatski prenos).