O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

Sony Channel Editor je pametna alatka koja vam omogućava da sa lakoćom izmenite svoju listu kanala. Jednostavan dizajn i svestrane funkcije omogućavaju vam pomeranje, brisanje i sortiranje kanala, čime prilagođavate TV svojim potrebama.

 • Ver.1.2.0
  • Rešeni su problemi u pogledu kompatibilnosti sa novijim verzijama Java
  • Dodata su dugmad za uvećanje i smanjenje radi povećanja/smanjenja veličine kanala na listi kanala
  • Kartica za pomoć sada sadrži vezu sa mrežnim tekstom korisničkog uputstva
  • Korisničko uputstvo se sada dobija u paketu sa alatkom Editor (Uređivač), dostupno je u meniju „About“ (Osnovne informacije) (samo verzija na engleskom jeziku)
  • Urađene su izmene lokalizovanog sadržaja – važe za određene jezike
  • Ispravljene su druge manje greške
 • Ver.1.1.0
  • Skremblovani kanali su označeni znakom ($)
  • Prilikom brisanja kanala, lista kanala se sada pomera nagore da bi se popunila prazna mesta
  • Na listi kanala su sada prikazani svi tipovi kanala (uključujući kanale podataka) i oni se mogu izbrisati
  • Rešena je programska greška u vezi sa problemom čuvanja više datoteka

Ograničenja

 • Samo za televizore koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama/regionima.

Priprema

Proverite da li je na TV-u instalirana najnovija dostupna verzija softvera

Napomena: Softver je možda već ažuriran.

Sistemski zahtevi

Šta vam je potrebno

 • računar sa pristupom internetu
 • USB uređaj za skladištenje
 • Java Runtime (sve verzije Java su kompatibilne)

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • SONY_CHANNEL_EDITOR_V1.2.0.DMG

Verzija datoteke

 • 1.2.0

Datum objavljivanja

 • 18-04-2019

Preuzimanje i instaliranje

Na koji način preuzimate softver:

Pre nego što instalirate softver, morate da ga preuzmete sa interneta i sačuvate na svom računaru Mac.

Korak 1

Preuzmite datoteku [SONY_CHANNEL_EDITOR_V1.2.0.DMG] na računar i otvorite je.
Ekran računara

 1. Kliknite na dugme [Download] (Preuzmi) na vrhu ove stranice, a zatim pročitajte i prihvatite uslove i odredbe.
 2. Kliknite dugme [Download] (Preuzmi) na dnu stranice za preuzimanje slike diska na svoj računar Mac.

Korak 2

Povucite i ispustite „Sony Channel Editor“ u fasciklu Applications (Aplikacije).
Ekran računara

Korak 3

Pokrenite Channel Editor tako da otvorite „Sony Channel Editor“ iz fascikle Applications (Aplikacije).
Ekran računara

Korak 4

Alatka Sony Channel Editor je sada spremna.

Kako se koristi ova alatka

U tri jednostavna koraka možete da izmenite listu kanala na svom TV-u, a to su:

 1. izvoz liste kanala sa TV-a;
 2. izmena liste kanala na računaru;
 3. uvoz izmenjene liste kanala u TV.

Napomena: Novi kanali, koje je dodao emiter TV programa, ne sinhronizuju se automatski sa trenutnom listom kanala u vašem TV vodiču. Da biste dobili najnovije kanale, ponovo podesite svoj TV pre ponovnog sortiranja programa pomoću alatke Sony Channel Editor.

Postupite prema koracima dole da biste dobili više informacija.

 1. Listu kanala sa svog TV-a izvozite na sledeći način:
  • Ubacite eksternu USB memoriju u priključak za USB na svom TV-u.
   a) Kada je reč o modelima Sony sa operativnim sistemom Android, pratite putanju:
   [Home] → [Settings] → [Channel Setup] → [Digital setup] → [Technical Set-up] → [Program List Transfer] → [Export] (Početna strana → Podešavanja → Podešavanja sistema → Konfiguracija kanala → Digitalna konfiguracija → Tehnička konfiguracija → Prenos liste programa → Izvezi)
   b) Kada je reč o modelima Sony sa operativnim sistemom koji nije Android, pratite putanju:
   [Home] → [Settings] → [System Settings] → [Channel Set-up] → [Digital Set-up] → [Technical Set-up] → [Program List Transfer] → [Export] (Početna strana → Podešavanja → Podešavanja sistema → Konfiguracija kanala → Digitalna konfiguracija → Tehnička konfiguracija → Prenos liste programa → Izvezi)
  • Datoteka sa imenom „sdb.xml“ se kopira na vašu eksternu USB memoriju.
 2. Listu kanala na svom računaru menjate na sledeći način:
  • Ubacite eksternu USB memoriju sa datotekom „sdb.xml“ u priključak za USB na svom računaru.
  • Pokrenite alatku Channel Editor i otvorite datoteku „sdb.xml“.
  • Promenite redosled programa na listi kanala.
  • Sačuvajte svoju izmenjenu listu kanala u datoteci „sdb.xml“ na eksternoj USB memoriji.
 3. Listu kanala uvozite u TV na sledeći način:
  • Ubacite eksternu USB memoriju sa izmenjenom datotekom „sdb.xml“ u priključak za USB na svom TV-u.
   a) Kada je reč o modelima Sony sa operativnim sistemom Android, pratite putanju:
   [Home] → [Settings] → [Channel Setup] → [Digital setup] → [Technical Set-up] → [Program List Transfer] → [Import] (Početna strana → Podešavanja → Podešavanja sistema → Konfiguracija kanala → Digitalna konfiguracija → Tehnička konfiguracija → Prenos liste programa → Uvezi)
   b) Kada je reč o modelima Sony sa operativnim sistemom koji nije Android, pratite putanju:
   [Home] → [Settings] → [System Settings] → [Channel Set-up] → [Digital Set-up] → [Technical Set-up] → [Program List Transfer] → [Import] (Početna strana → Podešavanja → Podešavanja sistema → Konfiguracija kanala → Digitalna konfiguracija → Tehnička konfiguracija → Prenos liste programa → Uvezi)
  • Nakon ponovnog pokretanja TV-a, prikazuje se nova lista kanala.

Više informacija možete pročitati u kompletnom korisničkom uputstvu koje se nalazi ovde.