Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • XR-55A80L
 • XR-55A83L
 • XR-55A84L
 • XR-65A80L
 • XR-65A83L
 • XR-65A84L
 • XR-77A80L
 • XR-77A83L
 • XR-77A84L
 • XR-83A80L
 • XR-83A84L
 • KD-43X75WL

Ažuriranje je kompatibilno sa svim verzijama firmvera svih primenljivih modela.

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšava proces ponovnog povezivanja na sačuvanu Wi-Fi pristupnu tačku nakon što je uređaj bio isključen pa ponovo uključen
 • Poboljšava TV bezbednost

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Ovim ažuriranjem su obuhvaćene sledeće prednosti i poboljšanja.

 • Rešavanje problema pojave šuma na slici na određenom kanalu (samo za Poljsku)

Ograničenja

 • Samo za televizore koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama/regionima.
 • Proverite da li se vaš model nalazi u listi Modela na koje se ovo odnosi na vrhu ove strane.
 • Nemojte pokušavati da instalirate ovaj softver na modelu televizora koji se ne nalazi na ovoj strani. U suprotnom, mogu se javiti problemi sa funkcijama televizora.

Priprema

Provera verzije softvera

Softver je možda već ažuriran. Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju softvera imate prateći sledeća uputstva:

 1. Na daljinskom upravljaču televizora pritisnite dugme HELP (Pomoć) ili dugme (Input (Ulaz)), a zatim izaberite Help (Pomoć).
  Napomena: Ako opcija Help (Pomoć) nije prikazana na ekranu za izbor ulaza, izaberite stavku Edit (Uredi) pa dodajte Help (Pomoć).
 2. Broj verzije softvera je prikazan ispod naziva modela na ekranu televizora.
  • Model: KD- / KE- / XBR- / XR-xxxxxxxx
  • Verzija softvera: PKG-xxxxxxxx

Ako je prikazana verzija PKG6.7283.xxxx ili neka novija, to znači da već imate najnoviju verziju softvera i ažuriranje nije potrebno.

Firmver na BRAVIA TV-u možete da ažurirate na dva načina:

 • Pomoću funkcije Automatically check for update (Automatska provera dostupnih ažuriranja) (lakši način)
  Napomena: Na televizoru može biti prikazana poruka Software is up to date (Softver je ažuriran) i kada novija verzija nije instalirana. Ažuriranja koja dobijate putem opcije „Automatic software downloads“ (Automatsko preuzimanje softvera) su izdanja koja se objavljuju sa zakašnjenjem i možda neće biti odmah dostupna. Pokušajte ponovo kasnije. Ako želite odmah da obavite ažuriranje, pratite uputstva za preuzimanje i instaliranje ažuriranja softvera pomoću USB uređaja.
 • Pomoću USB uređaja

Pomoću funkcije Automatically check for update (Automatska provera dostupnih ažuriranja) (lakši način):

Kompanija Sony obezbeđuje ažuriranja softvera kako bi poboljšala funkcionalnosti i korisnicima pružila najaktuelniji TV doživljaj. Najjednostavniji način za preuzimanje ažuriranja softvera je pomoću funkcije Automatically check for update (Automatska provera dostupnih ažuriranja). Ova postavka je podrazumevano omogućena.
Ako ste uključili funkciju Automatically check for update (Automatska provera dostupnih ažuriranja), automatski ćete dobiti obaveštenje da je potrebno da ažurirate televizor.

 1. Na daljinskom upravljaču televizora pritisnite dugme HELP (Pomoć) ili dugme (Input (Ulaz)), a zatim izaberite Help (Pomoć).
  Napomena: Ako opcija Help (Pomoć) nije prikazana na ekranu za izbor ulaza, izaberite stavku Edit (Uredi) pa dodajte Help (Pomoć).
 2. Izaberite Status & Diagnostics (Status i dijagnostika).
  Napomena: Ako opcija Status & Diagnostics (Status i dijagnostika) nije prikazana, preskočite ovaj korak.
 3. Izaberite System software update (Ažuriranje sistemskog softvera).
 4. Izaberite Automatically check for update (Automatska provera dostupnih ažuriranja).

Novo ažuriranje firmvera počećemo postepeno da dodajemo na sve televizore povezane na internet u roku od nekoliko sedmica nakon objavljivanja.

VAŽNO: Odeljci „Sistemski zahtevi“, „Informacije o datoteci“ i „Preuzimanje i instaliranje“ odnose se na postupak ažuriranja pomoću USB uređaja. Možete da ih zanemarite ako ste ažuriranje obavili pomoću funkcije „Automatically check for update“ (Automatska provera dostupnih ažuriranja).

Ostala najčešća pitanja o rešavanju problema potražite u odeljku Pitanja i odgovori na stranici podrške kompanije Sony.

Pomoću USB uređaja:

Softver možete da ažurirate i pomoću USB uređaja. Ako internet veza nije podešena na televizoru ili ako ne želite da čekate ažuriranje pomoću funkcije Automatically check for update (Automatska provera dostupnih ažuriranja), pokušajte da ga preuzmete i instalirate pomoću USB uređaja prema uputstvima u nastavku.

Sistemski zahtevi

Šta vam je potrebno

 • računar sa pristupom internetu
 • USB uređaj
  * Televizor možete da ažurirate i ako se na USB uređaju nalaze druge datoteke.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na ver. 6.7283 za televizor

Naziv Zip datoteke

 • sony_atvotafull_2020_1607283100_eua_auth.zip

Verzija datoteke

 • 6.7283

Veličina datoteke

 • 1 928 703 621 bajt(ov)a

Datum objavljivanja

 • 31-08-2023

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva da se ne bi desilo da televizor prestane da reaguje ili da mu treba popravka.
 • Nemojte da isključujete televizor niti da ga isključujete sa izvora napajanja dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.
 • Prekinite sva snimanja pre nego što započnete ažuriranje firmvera (samo modeli koji podržavaju snimanje na USB čvrsti disk).

Kako se preuzima program za ažuriranje:

Pre instalacije, preuzmite datoteku za ažuriranje sa interneta i sačuvajte je na USB uređaju.

 1. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) na vrhu ove stranice, a zatim pročitajte i prihvatite uslove i odredbe.
 2. Kada prihvatite uslove i odredbe, kliknite na dugme Download (Preuzmi) na dnu ove stranice da biste preuzeli datoteku za ažuriranje na računar.
 3. Proverite naziv i veličinu preuzete datoteke (pogledajte odeljak Informacije o datoteci).
 4. Izdvojite preuzetu datoteku na neku lokaciju na računaru koju možete lako da pronađete.
 5. Proverite da li je napravljen direktorijum sony_tvotafull_202x_zzzzzzzzzz_yyy_auth i da li sadrži sledeće datoteke:
  • sony_dtvxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx_zzzzzzzzzzzzzz.zip
  • sony_dtvxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx_zzzzzzzzzzzzzz_xxxx.dep
 6. Uključite USB uređaj u računar.
 7. Idite na lokaciju gde su sačuvane raspakovane datoteke i kopirajte (ili prevucite i pustite) dve datoteke iz direktorijuma sony_tvotafull_202x_zzzzzzzzzz_yyy_auth u osnovni direktorijum na USB uređaju.
  Napomena: Osnovni direktorijum je prvi direktorijum ili direktorijum najvišeg nivoa na uređaju i on sadrži sve druge fascikle.
 8. Isključite USB uređaj iz računara i pređite na sledeći odeljak.

1. korak: Instalirajte ažuriranje

Kada preuzmete datoteku za ažuriranje i pripremite USB uređaj, možete da je instalirate na televizoru. Ovaj postupak može da traje do 10 minuta, a televizor će se tokom instalacije isključiti i ponovo uključiti. Pratite ove korake:

 1. Na daljinskom upravljaču za televizor pritisnite i zadržite najmanje 3 sekunde dugme POWER (Napajanje) i izaberite Restart (Ponovo pokreni). U zavisnosti od modela i operativnog sistema, možda će biti potrebno da pritisnete i zadržite oko 5 sekundi dugme POWER (Napajanje) na daljinskom upravljaču ili dok se ne pojavi poruka Power off (Isključeno).
 2. Proverite da nijedan drugi USB uređaj nije uključen u televizor.
 3. Povežite USB uređaj na kome su dve raspakovane datoteka na USB priključak na televizoru.
  Napomena: Ako se na televizoru nalazi više USB priključaka, možete da izaberete bilo koji od njih.
 4. Kada televizor detektuje USB uređaj, na ekranu će se prikazati niz poruka. Pratite uputstva na ekranu.
  Napomena: Ako se poruke ne pojave automatski, pomoću daljinskog upravljača isključite televizor, a zatim ga ponovo uključite.
 5. Postupak ažuriranja će početi, indikator POWER (Napajanje) na televizoru počeće da treperi belom bojom, a ekran sa napretkom ažuriranja biće prikazan na televizoru.
 6. Posle nekoliko minuta, televizor će se isključiti, a zatim ponovo uključiti da bi se dovršilo ažuriranje.
  UPOZORENJE! Tokom postupka instalacije softvera:
  • nemojte uklanjati USB uređaj
  • nemojte isključivati televizor
  • nemojte isključivati televizor sa izvora napajanja
 7. Televizor će se automatski ponovo pokrenuti čim ažuriranje bude završeno.
 8. Pažljivo izvadite USB uređaj iz USB priključka.

2. korak: Proverite da li je ažuriranje uspešno obavljeno

Proverite trenutnu verziju softvera da biste potvrdili da je ažuriranje uspešno instalirano.

 • Ako je prikazan broj verzije PKG6.7283.xxxx, softver je uspešno ažuriran.
 • Ako nije prikazan broj verzije PKG6.7283.xxxx, ponovo preuzmite i instalirajte datoteku za ažuriranje.

Pitanja i odgovori

Najčešća pitanja

 • Da li će moja lična podešavanja biti izbrisana posle ažuriranja?
  Ne, sva lična podešavanja biće sačuvana.
 • Mogu li da instaliram stariju verziju softvera?
  Ne. Da bi televizor optimalno radio, instaliranje starije verzije softvera nije moguće. Najnovija verzija softvera sadrži sve prednosti i poboljšanja prethodnih verzija.
 • Da li je normalno da se televizor isključi tokom ažuriranja?
  Da, normalno je da se televizor ponovo pokrene tokom postupka ažuriranja. Potrebno je više vremena da se televizor ponovo pokrene tokom instalacije novog softvera.
 • Kada treba da ubacim USB uređaj?
  USB uređaj možete ubaciti kada je uključen. Završite početno podešavanje pre nego što pokušate da ažurirate.

Šta treba da uradite ako imate problema sa ažuriranjem firmvera televizora

Ako se na ekranu televizora prikaže poruka An error occurred during the software update (Došlo je do greške tokom ažuriranja softvera) ili Software cannot be updated using this USB device (Softver nije moguće ažurirati pomoću ovog USB uređaja), pređite na sledeće postupke da biste pronašli rešenje:

 1. Isključite televizor pomoću dugmeta POWER (Napajanje) na televizoru.
 2. Ponovo pritisnite dugme POWER (Napajanje) i ponovite instalaciju.

Ako se na ekranu televizora prikaže poruka No newer version of the TV software was found (Nije pronađena novija verzija softvera za televizor), to znači da je na televizoru već instalirana najnovija verzija softvera i da ne treba da ga ažurirate.

Napomena: Ako softver ažurirate pomoću USB uređaja, proverite sledeće.

 • Proverite da li USB uređaj ispravno radi.
 • Uređaj mora biti formatiran na sistem datoteka FAT16, FAT32, exFAT ili NTFS.
 • Ažuriranje možda neće uspeti ni kada USB uređaj ispunjava navedene uslove, u zavisnosti od veličine i strukture drugih datoteka na uređaju. Ako ažuriranje ne uspe, izbrišite ostale datoteke i pokušajte ponovo vodeći računa da se na USB uređaju nalazi samo datoteka ažuriranja. Ako ažuriranje opet bude neuspešno, formatirajte USB uređaj na sistem datoteka FAT32 i pokušajte ponovo.

Ostala najčešća pitanja o rešavanju problema potražite u odeljku Pitanja i odgovori na stranici podrške kompanije Sony.