ID članka : 00237620 / Poslednja izmena : 16.01.2023.Odštampaj

Xperia Companion

  Ažuriranje i popravak softvera

  Xperia Companion pruža vam jednostavan način instaliranja novih ažuriranja softvera, no nudi i mogućnost popravka softvera – brzo i jednostavno rješenje za uklanjanje svih problema s performansama.

  Napomena
  • Funkcija ažuriranja softvera uređaja Xperia Companion ne može da se koristi s pametnima telefonima koji su izašli na tržište u maju 2022. ili kasnije.
  • Za pametne telefone Xperia koji su izašli na tržište u maju 2022. ili kasnije, moraćete konfigurirati postavku prenosa podataka na vašem pametnom telefonu Xperia kad ga povežete na računar. Nakon povezivanja računara pomoću USB kabla pronađite i dodirnite [Podešavanja] > [Veza sa uređajima] > [USB] potom izaberite [Prenos datoteka] za [Koristi USB za].
  • Od juna 2020, ukinućemo podršku za funkciju „iCloud backup“ koja se koristi za prenošenje podataka sa iOS telefona na Xperia pametne telefone koji su izašli na tržište pre 2018. Još uvek možete da koristite funkciju „iTunes backup“ za prenos podataka sa iOS telefona na Xperia pametne telefone koji su izašli na tržište pre 2018.
  • Sadržaj se ne može vratiti s pomoću Xperia Companiona na pametnim telefonima Xperia koji su izašli na tržište 2019. ili kasnije. Za sigurnosno kopiranje i vraćanje sadržaja upotrijebite Google disk.

  Aplikacija Xperia Companion dostupna je za operacijske sustave Windows i Mac OS. Važne upute za instalaciju i zahtjeve sustava možete pronaći na sljedećoj poveznici.

  Xperia Companion za Windows

  Xperia Companion za Mac OS