Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • XAV-AX5550D

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Rešavanje problema koji se javlja kada se na početku reprodukovanja datoteke FLAC javlja seckanje ako se u prvom delu datoteke nalaze zvučni podaci
 • Poboljšavanje bezbednosti firmvera proizvoda

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Rešava problem usled kojeg kontrola dodirom u režimu WebLink Cast ne radi kada se Host aplikacija koristi na operativnom sistemu iOS 13.4 ili novijim verzijama

Informacije o datoteci

Naziv Zip datoteke

 • XAV-AX5550D_v112.zip

Verzija datoteke

 • 1.12

Veličina datoteke

 • 8,56 MB (8.985.091 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 05-11-2020

Priprema

Proverite verziju firmvera

Pratite sledeće korake da biste proverili verziju firmvera koja je trenutno instalirana na jedinici:
Ako je prikazana verzija 1.12, ne morate da ažurirate firmver.

 1. Postavite glavnu jedinicu na „ON“.
 2. Na početnom ekranu izaberite „Postavke“.
 3. Izaberite „General“ (Opšte).
 4. Izaberite „Firmware Version“ (Verzija firmvera). Tada će se prikazati trenutna verzija firmvera.

Preuzimanje i instaliranje

Kako preuzeti ažuriranje

 1. Uključite u računar USB uređaj sa najmanje 10 MB slobodnog prostora i najviše 32 GB USB memorije (FAT16/FAT32).
  Napomene:
  • Nije podržana USB memorija sa formatom exFAT.
  • USB memorijski uređaj kapaciteta preko 32 GB nije podržan.
 2. Proverite da li je računar povezan na internet.
 3. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar.
 4. Raspakujte preuzetu zip datoteku. Postoje 3 datoteke (SHSO1120.FIR/SHMD1120.U88/SHDS1120.up6).
 5. Kopirajte sve tri datoteke u osnovni direktorijum USB memorije povezane na računar.
 6. Uklonite USB memorijski uređaj sa računara.

Važna napomena

 • Parkirajte automobil na bezbedno mesto i pokrenite motor da biste izbegli smanjenje napona izvora napajanja jedinice.
 • Nemojte isključivati jedinicu tokom ažuriranja.
 • Nemojte uklanjati USB memorijski uređaj tokom ažuriranja.
 • Podesite datum i vreme posle ažuriranja.

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Uključite USB uređaj u priključak USB 1 na glavnoj jedinici.
 2. Na glavnom ekranu izaberite „Settings“ (Postavke). Ako ne možete da pronađete ikonu „Settings“ (Postavke), prevucite od donjeg dela glavnog ekrana, a zatim zdesna nalevo.
 3. Izaberite „General“ (Opšte).
 4. Izaberite „Firmware Version“ (Verzija firmvera).
 5. Izaberite „Update“ (Ažuriranje).
  • Proverite strukturu datoteka USB memorijskog uređaja ako ne možete da pritisnete dugme „Update“ (Ažuriraj). Datoteka ažuriranja možda nije sačuvana na ispravnoj lokaciji na USB memorijskom uređaju ili tip datoteke možda nije podržan.
  • Ako se na jedinici prikaže poruka „Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port 1“ (Posetite lokaciju za podršku i uključite USB uređaj (sa datotekom ažuriranja firmvera) u priključak USB 1), proverite datoteke na USB uređaju. USB memorijski uređaj možda ne sadrži odgovarajuću datoteku za ažuriranje.
  • Preuzmite najnoviju datoteku za ažuriranje ako prikazana verzija nije 1.12. Možda ne koristite odgovarajuću datoteku za ažuriranje.
 6. Ponovo izaberite „Update“ (Ažuriranje). Ažuriranje će biti započeto.
 7. Kada se prikaže sledeća poruka, isključite USB uređaj, pa ga uključite u priključak USB 2 na glavnoj jedinici.
  „Please disconnect the USB device from USB port 1 and connect it to USB port 2. Update will continue automatically.“ (Isključite USB uređaj iz priključka USB 1 i uključite ga u priključak USB 2. Ažuriranje će automatski biti započeto.)

  Ažuriranje će se nastaviti. Ažuriranje traje približno 3 minuta.

Korak 2: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Postavite glavnu jedinicu na „ON“.
 2. Na glavnom ekranu izaberite „Settings“ (Postavke).
 3. Izaberite „General“ (Opšte).
 4. Izaberite „Firmware Version“ (Verzija firmvera). Tada će se prikazati trenutna verzija firmvera. Ako je prikazan broj verzije 1.12, to znači da je ažuriranje firmvera dovršeno.

Ako ne možete da ažurirate firmver, pokušajte ponovo sa drugim USB uređajem.

Pitanja i odgovori

Rešavanje problema

Dugme „Update“ (Ažuriraj) je sivo: Proverite da li su datoteke SHSO1120.FIR, SHMD1120.U88 i SHDS1120.up6 ispravno sačuvane u osnovnom direktorijumu na USB uređaju.

Prikazuje se poruka [This data is not compatible] (Ovi podaci nisu kompatibilni): USB uređaj za skladištenje može biti u kvaru ili ne sadrži odgovarajuće datoteke za ažuriranje. Obrišite postojeće datoteke sa USB uređaja ili upotrebite drugi USB uređaj, a zatim ponovite od početka čitav postupak preuzimanja i ažuriranja.