• Pomoćni ulaz

    DA (prednji)

   • Izlaz za zadnje zvučnike/niskotonac (početno)

    Niskotonac

   • Vremensko poravnanje

    NE

   • Glasnoća

    DA

   • Visokopropusni filter

    DA

   • Niskopropusni filter

    DA

   • Rear Bass Enhancer

    NE

   • Ekvilajzer

    DA (EQ3, Stage 2)

   • Predizlaz

    Izlaz za zadnje zvučnike/niskotonac (izbor)

   • Izlaz za subwoofer

    NE

   • Napon predizlaza (V)

    2

   • Bas/visoki

    Niski/srednji/visoki

   • USB

    NE

   • Izlazna snaga (W)

    52

   • DM+ (poboljšavanje kvaliteta komprimovane muzike)

    NE

   • RDS/EON

    DA

   • Memorisane radio stanice

    FM 18/MW 6/LW 6

   • ZAPPIN

    NE

   • Pregledanje liste (fascikle/datoteke)

    NE

   • Pauziraj

    DA

   • Podešavanje nivoa

    DA (-8 dB~+18 dB)

   • Boja završne obrade panela

    Bez dodataka

   • Osvetljenje tastera

    PLAVA

   • Boja prikaza (varijacija boja/negativ ili pozitiv)

    Crna boja/negativ

   • Uređaj za prikaz (LCD/FL/OEL/TFT)

    LCD (sa akrilom)

   • PBAP pristup imeniku

    DA

   • Poslednji odlazni poziv

    DA

   • Skorašnji pozivi

    DA (20 brojeva preko PBAP)

   • OPP

    DA

   • PBAP

    DA

   • Spoljni mikrofon

    NE

   • Ugrađen mikrofon

    DA

   • A2DP

    DA (verzija 1.2)

   • AVRCP

    DA (verzija 1.3)

   • HFP 1.5

    DA

   • Brzo pozivanje

    DA (6NO1 = 6 mesta za memorisanje)

   • Garantni list

    DA (EUR)

   • Priključak za antenu

    JASO

   • JASO-ISO za antenu

    U kompletu

   • Vrsta konektora

    16P

   • Kućište panela

    DA

   • Prsten (u boji)

    Crna (nije farbano)

   • ISO priključak

    U kompletu