O ovom preuzimanju

Uživajte u muzici prema svom raspoloženju - SensMe. Sonyjeva jedinstvena opcija "SensMe kanali" automatski grupiše numere po kanalima i dozvoljava vam da intuitivno uživate u muzici. Da bi se na uređaju omogućila funkcija SensMe, neophodno je koristiti isporučeni softver ("SensMe Setup" i "Content Transfer").

Proverite svoj operativni sistem

Pre preuzimanja i instaliranja softvera uverite se da imate instaliran neki od sledećih operativnih sistema:

 • Windows 7 Ultimate (servisni paket 1)
 • Windows 7 Professional (servisni paket 1)
 • Windows 7 Home Premium (servisni paket 1)
 • Windows 7 Home Basic (servisni paket 1)
 • Windows Vista Ultimate (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows Vista Business (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows Vista Home Premium (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows Vista Home Basic (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows XP Professional (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows XP Home Edition (Servisni paket 2 ili noviji)

SensMe nije podržan na 64-bitnim operativnim sistemima Windows, Mac kompjuterima ili bilo kom drugom operativnom sistemu koji nije naveden u gornjoj listi.

Svi operativni sistemi moraju biti fabrički instalirani. Ne možemo da garantujemo rad na sistemima koji su nadograđeni, lično konfigurisani ili postoje kao jedan od više sistema (tj. u okruženjima sa više operativnih sistema).

Proverite svoj hardver i softver

Potrebno je da imate sledeći računarski hardver da biste instalirali i koristili SensMe

 • Računar: IBM PC/AT ili kompatibilan
 • CPU: Intel Pentium lll 450 MHz ili brži
 • RAM: 256 MB ili više (za WindowsXP), 512 MB ili više (za Windows Vista ili Windows 7)
 • USB priključak
 • Pune boje (16-bitne) ili više, 800 x 600 tačaka ili više
 • Internet veza

Napomena: Ako računar nije povezan sa Internetom, postupite na sledeći način. 1. Preuzmite datoteku Setup.exe na računar povezan sa Internetom. 2. Datoteku iskopirajte na CD-R, flash memoriju ili drugi memorijski uređaj. 3. Datoteku iz memorijskog uređaja iskopirajte na radnu površinu računara i pratite gore navedeni postupak instalacije.

Preuzimanje

Preuzmite datoteku Setup.exe na radnu površinu vašeg računara.

Preuzmite SensMe setup.exe

Instalacija

Da biste instalirali SensMe, postupite na sledeći način:

 1. Nakon preuzimanja, dvaput kliknite na datoteku Setup.exe.
 2. Sledite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju.
  1. Kliknite na Run [Pokreni].
  2. Prikazaće se sledeći ekran. Izaberite I accept the terms of the license agreement [Prihvatam uslove ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika] i kliknite na next [dalje].
  3. Pojavljuje se sledeći ekran i na levoj strani ekrana izaberite Content Transfer + SensMe Setup.
  4. Prikazaće se sledeći ekran i kliknite na Install [Instaliraj].
  5. Kliknite na Install [Instaliraj].
  6. Prikazuje se sledeći ekran. Sačekajte minut.
   (Instaliranje Content Transfer-a)
  7. Prikazaće se sledeći ekran i kliknite na Next [Dalje].
  8. Izaberite Standard [Standardno] i kliknite na Next [Dalje].
  9. Kliknite na Install [Instaliraj].
  10. Prikazuje se sledeći ekran. Sačekajte par minuta.
  11. Prikazaće se sledeći ekran i kliknite na Finish [Završi]. (Instalacija Content Transfer-a je završena.)
  12. Instalacija se nastavlja.
   (Instaliranje datoteke SensMe Setup)
  13. Kliknite na Next [Dalje].
  14. Kliknite na Install [Instaliraj].
  15. Prikazuje se sledeći ekran. Sačekajte minut.
  16. Kliknite na Finish [Završi] i instalacija će se završiti. Ako želite da SensMe Setup radi neprekidno, povežite uređaj sa svojim računarom i potvrdite opciju Execute SensMe Setup after installation is complete [Izvršavaj SensMe Setup nakon završene instalacije], a zatim kliknite na Finish [Završi].
   (Instalacija datoteke SensMe Setup je završena.)
Registracija pomoću softvera SensMe Setup

Registrujte uređaj izvršavanjem softvera "SensMe Setup".

 1. Povežite uređaj sa računarom i izvršite softver "SensMe Setup".
 2. Nakon povezivanja sa uređajem prikazaće se sledeći ekran i kliknite na OK [U redu].
 3. Malo kasnije će se prikazati sledeći ekran i kliknite na OK [U redu].
 4. Ako ste na uređaju već sačuvali pesme, možete preći na Refresh Process [Proces osvežavanja] klikom na Yes [Da]. Ako to ne želite, kliknite na No [Ne] kada se proces SensMe Setup završi.
 5. Sledeći ekran se može pojaviti ako kliknete na Yes [Da] u sledećem koraku. Kliknite na Yes [Da] i onda ćete moći da priložite sliku albuma uz svoje pesme.
 6. Prikazaće se sledeći ekran i kliknite na Finish [Završi].