O ovom preuzimanju

"Memory Card File Rescue"je softverska aplikacija koja spašava podatke sa Sony memorijskih kartica koji su nenamerno izbrisani.

Snimajte bezbrižno sa saznanjem da svu vaši dragoceni filmovi ili fotografije zaštićeni.

Koji tipovi datoteka mogu da se spasu?

Ovaj softver podržava oporavak datoteka tipa JPG (DCF), MPEG-1, MP4(MPEG-4, MPEG-4 AVC, XAVC S), AVCHD (ver. 2.0), AVCHD 3D, 3D fotografija (MPO), druge tipove datoteke*

* Podaci za igricu, muzika i filmovi sa zaštićenim sadržajem nisu podržani
* Podržava oporavak datoteka sačuvanih u Sony memorijskim medijima
* Oporavljene datoteke će biti sačuvane na računaru.

Napomene:

  • Ne garantujemo spasavanje svih podataka. Neke datoteke možda ne budu spasene zbog statusa njihovih podataka
  • U slučaju neispravnosti ili oštećenja, sama memorijska kartica se ne može spasiti.

Koje vrste memorijskih medija se mogu koristiti sa ovim softverom?

Ovaj softver može da se koristi na svim uređajima Memory Stick(tm) marke Sony, SD memorijskim karticama, USB memorijskim uređajima*1 i XQD memorijskoj kartici, osim na:

  • Memory Stick(tm), SD memorijskih kartica i USB Flash uređaja koju ne nose oznaku Sony
  • Serija Memory Stick(tm) Classic proizvođača Sony (kapacitet do 128MB)
  • Memory Stick(tm) za AIBO(r) robote
  • Memory Stick ROM(tm) za elektronske rečnike ili e-Book čitače
  • PSP(r) Memory Stick(tm), (Memory Stick PRO Duo(tm) ili Memory Stick Micro(tm))

*1seriji USM-SA3, seriji USM-SA2, seriji USM-SA1, seriji USM-V, seriji USM-J, seriji USM-JX, seriji USM-H, seriji USM-EX-Turbo, seriji USD, seriji USM-FL, seriji USM-F, seriji USM-E Plus, seriji USM-E, seriji USM-D Plus, seriji USM-D, seriji USM-U2, seriji USM-S(A), seriji USM-S, seriji USM-C, seriji USM-B, seriji USM

Instalacija


Dvaput kliknite na preuzetu datoteku, [MCFileRescue.exe].


Kliknite na [Next] (Dalje).


Pažljivo pročitajte [License Agreement] (Ugovor o licenciranju) i izaberite [I accept the terms in the license agreement] (Prihvatam uslove ugovora o licenciranju). Zatim kliknite na [Next] (Dalje).


Kliknite na [Install] (Instaliraj)


Kliknite na [Finish] (Završi). Softver će biti instaliran.

Spasavanje podataka unutar memorijskog medija


Otvorite [Memory Card File Rescue].


Ubacite memorijski medij sa kog oporavljate podatke i kliknite na [Next] (Dalje).


Izaberite disk jedinicu u koju je ubačen memorijski medij i kliknite na [Next] (Dalje).


Potvrdite prikazane informacije i kliknite na [Run] (Pokreni). Podaci koji su spaseni sa memorijske kartice ne mogu da se sačuvaju na istom memorijskom mediju. Proverite da li na čvrstom disku računara ima dovoljno slobodnog prostora za čuvanje podataka.


Vraćanje podataka je u toku. Nemojte da uklanjate memorijski medij.


Kada se proces završi, prikazaće se ekran [Check Files] (Proveri datoteke).


Izaberite datoteke koje želite da sačuvate i kliknite na [Next] (Dalje).


Navedite odredište za čuvanje (1).
Navedite ime fascikle (2) i kliknite na [Save] (Sačuvaj). Ne možete da sačuvate podatke u memorijskom mediju tokom procesa oporavka.


Čuvanje podataka je u toku. Nemojte da uklanjate memorijski medij.


Vraćanje podataka je završeno. Kliknite na [End] (Završi) i prikazaće se odredišna datoteka.