ID članka : 00228442 / Poslednja izmena : 24.02.2020.Odštampaj

Napomene u vezi sa povezivanjem proizvoda koje je proizvela kompanija Sony na internet

  Kada na internet povežete proizvod koji je proizvela kompanija Sony, kao što je TV ili Blu-ray rikorder, koristite ruter za povezivanje ili povežite proizvod na LAN priključak pomoću funkcije rutera.

  • Žična/bežična veza putem rutera
   Ilustracija prikazuje povezivanje na mrežu pomoću rutera

   [A]: LAN priključak na zidu
   [B]: LAN kabl
   [C]: Ruter (opremljen je funkcijom IP konverzije i funkcioniše kao centralni uređaj)
   [D]: Bežični LAN
  • Povezivanje na LAN priključak (*1) pomoću funkcije rutera
   Ilustracija prikazuje povezivanje na mrežu pomoću rutera

   [A]: LAN priključak na zidu
   [B]: LAN kabl

  Ako dođe do problema sa bezbednošću, proizvod može biti zahvaćen malverom (zlonamerni softver) što može dovesti do opasnosti od krađe ili falsifikacije ličnih informacija ili sadržaja. Pored toga, možete da ugrozite mrežne suluge ako je uređaj zahvaćen.

  *1 Proverite sa svojim rukovodiocem odeljenja ili dobavljačem internetskih usluga kako bi utvrdio da li vaš izlazni uređaj za mrežne linije ima funkciju rutera.