Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • FDR-AX100E

O ovom preuzimanju

 • Ime:Ažuriranje sistemskog softvera Ver.3.10 za FDR-AX100E (Windows)
 • Datum objavljivanja:26/04/2016
 • Prednosti i poboljšanja
  • Fotoaparat sada može da snima u formatu XAVC S sa kompatibilnim SDHC i SDXC karticama

   * Kada snimate filmove u formatu XAVC S, potrebna je SD kartica brzine klase 10 ili UHS kartica brzine klase U1 ili brža. (Kada snimate pri vezi od 100 Mbps ili većoj, potrebna je UHS kartica brzine klase U3.)
   *Kada se SDHC memorijska kartica koristi za snimanje XAVC S filmova tokom dužih perioda vremena, snimljeni filmovi će biti izdeljeni u datoteke veličine 4 GB. Izdeljene datoteke mogu da se integrišu u jednu datoteku pomoću softvera „PlayMemories Home“

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Napomene:
  * Starter izdanje nije podržano.

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilan sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
 • RAM: 512MB ili više
  Napomena:Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Potpuno napunjena punjiva baterija NP-FV70 ili adapter za naizmeničnu struju AC-L200
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom

  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važne napomene:

 • Kada ažurirate sistemski softver, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FV70 ili adapter za naizmeničnu struju AC-L200.
 • Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Ažuriranje sistemskog softvera traje približno 15 minuta. Preporučujemo da ne dozvolite da računar pređe u režim mirovanja ili hibernacije. U slučaju da računar pređe u režim mirovanja ili hibernacije (čime se prekida ažuriranje) ponovo pokrenite postupak od početka.

Kako se preuzima program za ažuriranje firmvera:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na taster Download [Preuzmi].
 3. Raspakivanje datoteke [Update_FDRAX100V310.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

  Za korisnike operativnih sistema Windows 8.1 ili Windows 10:

  U skladu sa početnim postavkama Internet Explorer-a, datoteka za ažuriranje biće sačuvana u fascikli [Downloads] [Preuzimanja]. Kliknite na pločicu [Desktop] [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite datoteku za preuzimanje u fascikli [Downloads] [Preuzimanja].

Instalacija

Kada preuzmete datoteku, spremni ste za instaliranje ažuriranja sistemskog softvera Ver.3.10 za FDR-AX100E.

Korak 1: Pokretanje programa za ažuriranje firmvera

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_FDRAX100V310.exe] koju ste preuzeli da biste pokrenuli program za ažuriranje firmvera.


  Pojaviće se prozor programa za ažuriranje firmvera.

 3. Uključite fotoaparat

  U skladu sa uputstvom u prozoru programa za ažuriranje firmvera, izaberite Menu [Meni] - [Setup] [Podešavanje] - [Connection] [Veza] - [USB Connection][USB veza] na fotoaparatu i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta].

  Ako je izabrana druga opcija, a ne [Mass Storage] [Memorija velikog kapaciteta], izaberite opciju [Mass Storage] [Memorija velikog kapaciteta].

 4. Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata. Povežite fotoaparat sa kompjuterom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Ako je fotoaparat povezan na računar, LCD ekran fotoaparata se isključuje. Pređite na sledeći korak.

  Ako računar ne može da pronađe fotoaparat, na ekranu računara se pojavljuje poruka "Could not find the camera for this update." [Nije moguće pronaći fotoaparat za ovo ažuriranje.]. Ako se ovo desi, pokušajte sledeće.
  - Isključite USB kabl i ponovo ga uključite.
  - Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte sa drugim priključcima. Vaš računar možda ima neke USB priključke na poleđini.


 5. Potvrdite ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] koja se prikazuje u traci zadataka u donjem levom uglu računarskog ekrana.
 6. Kada ste to potvrdili, kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. Slika u nastavku se prikazuje u prozoru programa za ažuriranje firmvera i Follow computer instructions (Pratite uputstva na računaru) se prikazuje na LCD ekranu kamere.

  Napomena: Nadalje, nemojte nikada isključivati kameru dok se ažuriranje sistemskog softvera ne završi.

  računarkamera

 7. Kada potvrdite prethodne korake, kliknite na [Next] (Sledeće). Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana.
 8. Nakon potvrđivanja da je Current Version (Tekuća verzija) još uvek Ver.3.00 ili starija, kliknite na [Next] (Sledeće).
  Ažuriranje je potrebno.

  Ako se prikazuje ekran kao u nastavku, tada ažuriranje nije potrebno. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi]. Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje nije potrebno.

 9. Kliknite na ikonu "Safely Remove Hardware" (Bezbedno uklanjanje hardvera) na traci zadataka u donjem desnom uglu ekrana računara da biste prekinuli USB vezu
  Napomena: Neka USB kabl bude povezan na računar i posle zaustavljanja USB na gorenavedeni način.

 10. Pritisnite dugme [OK] na LCD panelu da biste resetovali fotoaparat.

  Napomena: Ekran se isključuje ako se pritisne dugme [OK]. Pređite na sledeći korak.
 11. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera.
 12. Nakon ponovnog pokretanja, proverava se ponovno povezivanje kamere i prikazuje se ekran u nastavku.
 13. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli ažuriranje. Tokom ažuriranja se pojavljuje traka progresa (oko 15 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.

 14. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti i može se prikazati poruka "Recovering data. Please wait..." (Podaci se obnavljaju. Sačekajte...) na nekoliko minuta pre obavljanja ponovnog pokretanja. Kliknite na Finish [Završi] kada se na LCD ekranu pojavi donja slika.

 15. Izvucite USB kabl.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera kamere 3.10.

 1. Na fotoaparatu pritisnite [Menu] [Meni] - [Setup] [Podešavanje] - [Version] [Verzija]. Ako se prikazuje „Ver.3.10“, onda je verzija sistemskog softvera Ver.3.10.