Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • KDL-32WD600
 • KDL-32WD603
 • KDL-32WD605
 • KDL-40WD650
 • KDL-40WD653
 • KDL-40WD655
 • KDL-48WD650
 • KDL-48WD653
 • KDL-48WD655
 • KDL-32WD750
 • KDL-32WD751
 • KDL-32WD752

O ovoj stavci za preuzimanje

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Rešavanje problema sa titlovima koji se ne prikazuju ispravno za određene dobavljače TV usluga
 • Ukidanje usluge Photo Sharing Plus

Prethodne prednosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Ograničenja

 • Samo za upotrebu sa proizvodima prodatim u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Priprema

Proverite verziju softvera

Softver je možda već ažuran. Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju softvera imate – pratite ova uputstva:

 1. Uključite televizor i pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču da biste otvorili glavni meni.
 2. Pronađite stavku Settings (Postavke), a zatim pritisnite Enter.
 3. Pronađite stavku Customer Support (Korisnička podrška), a zatim pritisnite Enter.
 4. Model i verzija softvera bi trebalo da budu prikazani u gornjem desnom uglu ekrana: v8.229 – ako je prikazan broj verzije v8.229 ili noviji, to znači da već imate najnoviju verziju firmvera.

Sistemski zahtevi

Šta vam je potrebno

 • računar sa pristupom internetu
 • USB uređaj za skladištenje

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na v8.229 za televizore

Naziv Zip datoteke

 • sony_tvupdate_2016_8229_emf_auth.zip

Verzija datoteke

 • 8.229

Veličina datoteke

 • 160 010 482 bajtova

Datum objavljivanja

 • 24-03-2021

Preuzimanje

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne bi došlo do toga da televizor prestane da reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Nemojte da isključujete televizor niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte dugmad, osim onih navedenih u uputstvima.
 • Zaustavite bilo kakvo snimanje pre nego što počnete da ažurirate firmver. (samo za modele koji podržavaju snimanje na USB HDD)

Kako preuzeti ažuriranje

Da biste instalirali ažuriranje, treba da preuzmete datoteku za ažuriranje sa interneta i da je sačuvate na USB uređaju za skladištenje.

 1. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar.
  1. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) na vrhu ove stranice, a zatim pročitajte i prihvatite odredbe i uslove.
  2. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) na dnu ove stranice da biste preuzeli datoteku za ažuriranje na računar.
 2. Potvrdite ime i veličinu preuzete datoteke.
  1. Idite u direktorijum u koji je datoteka preuzeta.
  2. Proverite da li veličina datoteke sony_tvupdate_2016_8229_emf_auth.zip iznosi 160 010 482 bajtova.
   NAPOMENA: Za Windows računare proverite da li je izabrana opcija Size (Veličina) umesto opcije Size on disk (Veličina na disku) na ekranu „Properties“ (Svojstva).
 3. Izdvojite preuzetu datoteku.
  Kad otpakujete preuzetu datoteku, videćete fasciklu sony_dtv02B30B06B3B6_00100100.
 4. Umetnite USB uređaj za skladištenje u računar.
 5. Kopirajte ili prevucite i otpustite fasciklu sony_dtv02B30B06B3B6_00100100 u osnovni direktorijum USB uređaja.
  NAPOMENA: Osnovni direktorijum je prvi direktorijum ili direktorijum najvišeg nivoa na uređaju i on sadrži sve druge fascikle.
 6. Izvucite USB uređaj za skladištenje iz računara, a zatim pređite na sledeći odeljak.

Instalacija

1. korak: Instalirajte ažuriranje

Kada preuzmete datoteku za ažuriranje i pripremite USB uređaj, možete da je instalirate na TV. Ovaj postupak može da traje od 15 do 30 minuta, a tokom instalacije TV će se isključiti pre nego što se ponovo sam uključi. Postupite na sledeći način:

 1. Uključite TV.
 2. Uverite se da nijedan USB uređaj nije umetnut u TV.
 3. Uključite USB uređaj za skladištenje na kojem se nalazi fascikla sony_dtv02B30B06B3B6_00100100 u USB priključak na televizoru.
  NAPOMENA: Ako se na televizoru nalazi više USB priključaka, možete da izaberete bilo koji od njih.
 4. Pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču da biste otvorili glavni meni.
 5. Pronađite kategoriju Settings (Postavke) pa pritisnite Enter da biste je izabrali.
 6. Pronađite i izaberite stavku Customer Support (Korisnička podrška).
 7. Pronađite i izaberite stavku Software Update (Ažuriranje softvera), a zatim izaberite USB.
 8. Na TV ekranu će se pojaviti niz različitih poruka. Pratite uputstva na ekranu.
 9. Počeće postupak ažuriranja i na prednjoj tabli TV-a će početi da trepće narandžasto LED svetlo.
  UPOZORENJE: Tokom instalacije softvera nemojte da radite sledeće:
  • Uklanjati USB uređaj
  • Isključivati TV
  • Isključivati TV iz izvora napajanja
 10. Kada se na televizoru prikaže poruka Firmware update complete (Ažuriranje firmvera je završeno), televizor će se isključiti, a zatim uključiti da bi se završilo ažuriranje. – Ne uklanjajte USB uređaj i ne isključujte TV.
 11. Kad se TV ponovo uključi, uklonite USB uređaj za skladištenje iz USB ulaza.

2. korak: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Proverite trenutnu verziju softvera da biste potvrdili da je ažuriranje uspešno instalirano.

 • Ako je broj verzije v8.229 ili noviji, softver je uspešno ažuriran.
 • Ako broj verzije nije v8.229 ili noviji, ponovo preuzmite i instalirajte datoteku za ažuriranje.

Pitanja i odgovori

Mogući problem tokom ažuriranja

Treba vam još informacija? Pogledajte najčešća pitanja o ažuriranju softvera preko interneta:

 • Da li će moja lična podešavanja biti izbrisana posle ažuriranja?
  Ne, sva lična podešavanja biće sačuvana.
 • Mogu li da instaliram stariju verziju softvera?
  Broj Da bi televizor nastavio da radi pri optimalnim performansama, nije moguće instalirati stariju verziju softvera: najnovija verzija softvera sadrži sve prednosti i poboljšanja u odnosu na prethodne verzije.
 • Da li je normalno da se TV isključi tokom ažuriranja?
  Normalno je da se TV ponovo pokreće tokom ažuriranja. Biće potrebno više vremena da se TV ponovo pokrene dok se instalira novi softver.

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera TV-a putem interneta

Ako se na ekranu televizora prikaže poruka An error occurred during the software update (Došlo je do greške tokom ažuriranja softvera) ili Software cannot be updated using this USB device (Softver nije moguće ažurirati pomoću ovog USB uređaja), pređite na sledeće postupke da biste pronašli rešenje:

 1. Uverite se da je vaš USB uređaj za skladištenje u dobrom radnom stanju. Ako jeste, pokušajte ponovo da preuzmete datoteku za ažuriranje.
 2. Isključite televizor pomoću dugmeta POWER (Napajanje) na televizoru.
 3. Ponovo pritisnite dugme POWER (Napajanje) i ponovite instalaciju.

Ako se na ekranu televizora prikaže poruka No newer version of the TV software was found (Nije pronađena novija verzija softvera za televizor), to znači da je na televizoru već instalirana najnovija verzija softvera, tako da ne treba da ga ažurirate.

Ostala najčešća pitanja o rešavanju problema potražite u odeljku Questions and Answers (Pitanja i odgovori) na stranici podrške kompanije Sony.